Oak Wheels na Swat Shop

Dobr zprva pro vechny p?znivce tto zna?ky. Nyn na e-shopu SWAT m?ete zakoupit vce design? kole?ek OAK. Jak m?ete vid?t na fotce ne, kole?ka vypadaj pardn? a tak je to n?co trochu odlinho, take pokud chcete vyzkouet n?co novho, jsou kole?ka Oak to prav pro vs. Pokud mte zjem si kole?ka prohldnout, nebo si je koupit, m?ete tak u?init na e-shopu SWAT zde, nebo v European Fingerboard Club Prague zde. (Celý příspěvek…)

Blackriver Red Edition na Swat Shop

Jak pe samotn strnka Blackriver ramps, ?erven je barva lsky, nebezpe? a dopravn. U t?chto ramp vak znamen n?co jinho, a to ir vb?r pro vs. To, e to nen jen tah, jak z vs vythnout penze dokazuje i stejn cena, jako u ramp klasickch. Stru?n? a jasn? se Blackriver ramps rozhodli n?kter sv rampy ud?lat v ?erven barv? jako limitovanou edici, tedy v omezenm mnostv. Nyn se tato edice dostala i k nm, na obchod Swat. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: +Blackriver-ramps+ Denmark-Tourstop on Sylt

Blackriver ramps m?li v roce 2012 turn po severn Evrop? a jak jsme u nich zvykl, videa vychz hodn? se zpod?nm. Tohle nen vjimka. Video je na youtube od v?erejka, ale zato jako vdy precizn? zpracovan. Konkrtn? tohle video je z local contestu v dnskm m?st? Sylt. Vypad to na pohodov open air zvod, kde Blackriver team ud?lal jako vdy skv?lou atmosfru. Jeliko je tento tm na vysok rovni, m?ete se t?it i na spoustu pardnch trik?. (Celý příspěvek…)

New Hampshire Fingerboard Event

Po Fingerboard Rendezvous a spol, to mme dal americk zvod, a to New Hampshire Fingerboard Event. Cel akce se kon 4. kv?tna a po sponzorsk strnce to nevypad v?bec zle. Flatface, Blackriver ramps a Berlin wood je klasick elita+ dal 2 lokln zna?ky zaji?uj motivaci na vt?zstv. Akce za?n ve 12 hodin, v Atkinson community center a kon? v 5 odpoledne. Vstupn je 10 dollar?. Dal informace najdete na plaktu ne. (Celý příspěvek…)

Video: Coffee With Milk

I kdy si autor mohl odpustit ty prost?ihy, z kterch si odneseme akort to, e autor m doma pressova? a m v kv? rd mlko, po?d je to dobr video. Video probh v kuchyni a to nemyslme jen proces va?en kvy. N?kter kuchyn? toti maj mramorov linky a ty se daj pardn? vyut pro fingerboarding, co ud?lal i autor Nelson Sousa. Rozmstil po kuchyni rampy a bylo. Vsledek m?ete zhodnotit ne. (Celý příspěvek…)

Video: SNS Fingerboards – Fellaz in da club

Dal video z dlny SNS Fingerboards, tentokrt z prostor European Fingerboard Clubu. Ten je na videa jak d?lan nejen kv?li monostem park?, ale dky monosti zap?j?en osv?tlen. Vedle Vo?iho ze SNS ve videu sz jet? Petr ika a Ladislav Kadlec. Jak vidte celkov? vechno jezdci na dobr rovni. Technicky se nemusme o ni?em bavit. Jako vdy je to precizn v?etn? vb?ru hudby. St?ih Luk Vo?echovsk. (Celý příspěvek…)

Video: King Of Fingerboard 2013

Op?t ns t? fakt, e fingerboarding u funguje celosv?tov?. Abychom to vysv?tlili, toto video mapuje zvod King Of Fingerboard, kter je podle slov autora nejv?t v jin americe. To, e m asi pravdu potvrzuje video samotn. Video m sice 9 minut, ale z toho 7 je povdn n?kolika old riders, kte? pamatuj nebo stli u zrodu tohoto zvodu. Pokud vs to nezajm a chcete vid?t jen fingerboarding, p?epn?te na 7:05, kdy za?n report toho poslednho zvodu ze srie. (Celý příspěvek…)

Video: \(_)/

Zajmalo by ns, pro? tenhle „nzev“ videa. Mon, aby se n??m vymykalo. I kdy nebylo pot?eba. Video se u tak vymyk pouitmi triky. Neznm jezdec tu pouv dost netradi?n v?ci jako one finger triky nebo oldschool v?ci, kter moc ?asto nevidme. Docela pardn oiven z toho mo?e vide, ktermi jsme denn? zaplaveni. Video m navc skoro 5 minut, take vs ?ek po?dn nlo kvality. (Celý příspěvek…)

Video: Throw-up-away

Po Luki Vo?echovskm tu mme dalho jezdce se smyslem pro styl ve videu. Zatmco Luk pouil star zb?ry Mickey Mouse, tak tento mldenec zase star jazzov nahrvky. Opravdu doporu?ujeme shldnout, m to fakt styl a to nejen co se videa t?e. Sice to nen zrovna na finle Fast fingers, ale nen to v?bec zl. Pro video jen tak na jednoducho pouil domc betonovou rampu a rail, co bohat? sta?. (Celý příspěvek…)

Video: FONKY HOPP SPOT

T?ko ?ct, jak za?t ?lnek o tomhle videu. Je to prost? poda?en, tak nebudeme vymlet krkolomn slova chvly, jak z ?asopis?. Je to prost? velice poda?en a hotovo. Dani D. si vytvo?il mini park, spe teda spot z betonovch ramp a dost se mu to poda?ilo. Hlavn? to nen kopie n??eho, co u se vyrb, ale vlastn inovativn npad. A to nemluvme o poda?enm a originlnm laku. Tedy aspo? co znme vechny mon vrobce ramp, m?ly by tyto rampy bt vlastn tvorba. (Celý příspěvek…)

Video: Prete

Vichni asi znte pardn desky Prete. A jeliko jsou pardn desky, maj i pardn tm. M?ete se o tom p?esv?d?it v nsledujcm videu. Jejich team rider Joan Crussels tam sz jeden trik lep ne druh. Video je d?lan na jednoducho. V?tina trik? jen tak na stole, nebo sem tam rail. Sem tam je video vylepen n?jakmi zpomalenmi zb?ry, kter se mimochodem dost poda?ily. Akort by u toho nemusela hrt ta lehce depresivn hudba, ale vdycky je tu p?ece to tla?tko MUTE (Celý příspěvek…)

Video: 1k?!

Victor Larsen pat? mezi ty vce aktivn jezdce a taky mezi ty, co vydvaj z 99% kvalitn materil. Dal jeho po?in pat? mezi t?ch 99%. Vidte tady, e Victor podpo?il skateshopy a po?dil si oba kusy speciln limitovan edice s vloenmi cihlami. Takhle v relu je vid?t jak je to pecka. Jinak video je docela takov do pohody, dn hrocen (samoz?ejm? ne a takov, e by tam bylo ollie a pr zklad?) podpo?en stejn? pohodovou hudbou. (Celý příspěvek…)

Video: Crystalized

?ernobl videa jsou hezk. M to sv?j styl co dokazuje i plno film?, kter dnes vznikaj komplet ?ernoble, i kdy technologie dovoluje zcela vc. Prost? to m n?co do sebe. Pro? o tom mluvme? Samoz?ejm? protoe tohle video je ?ernobl. Autor naprosto v, jak zachzet s ?ernoblm zb?rem. Nen to p?eplcan, jen jednodue rail a hotovo. Technicky a samoz?ejm? fingerboardov? parda. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider again

O Miku Schneiderovi je veobecn? znmo, e doke bez v?tch problmu vydat b?hem tdne t?eba 8 vide. Tady je toho dal p?klad. Sotva vydal jedno, u peme o druhm. A jako vdy u jeho vide se budeme opakovat, protoe je to pecka. Za?tek videa m dost temnou atmosfru, kter vygraduje do pohodovho videa. Docela kontrast co. (Celý příspěvek…)