Video: Timo Kranz

VideoTimo Kranz, krl old schoolu se zastavil v Harrics aby nato?il dal zajmav video. A neuv??iteln, co se d s fingerboardem odjet. Je tak jasn? vid?t, e Timo ?erp inspiraci pro svoje triky a komba p?mo z skateboardovch vide. Ur?it? se od n?j mme vichni co u?it. P?edevm ty chytky ve vzduchu a na zv?? fakie flip to tail grab? No prost? lah?dka, kterou (Celý příspěvek…)

Video: Daniel Durku

VideoDaniel Durku um jezdit. Dokazuje to prv? v tomhle videu a v pln sle. Je to taky d?kaz toho, e se za?naj hojn? kombinovat triky do manulovch srek, tak jste mohli taky sami vid?t na spoust? te? vydanch vide. Taky se objevuj opravu technick triky u na vy rovni ne ns smrtelnk?. To ve pardn? nato?eno a nsledn? zve?ejn?no na youtube. A tak to (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Flatface Christmas Montage

Video?astn a vesel Vnoce v podn Flatface teamu a mnoha dalch v ?ele s Mikem Schneiderem. Pardn montage pln zajmavch lid a trik?. Rozhodn? stoj za to zkouknout tohle video a pln? do konce. Take doufm, e i vm se Vnoce vyvedly p?esn? tak jak jste cht?li a pod strome?kem jste nali spousty drk?. Te? u nezbv, ne si ut svtky a nov rok zahjit sp?n? (Celý příspěvek…)

Video: Joaquin Mndez

VideoPokud jste p?emleli nad koup desky Bollie, tak by vm tohle video m?lo ud?lat vcelku jasno. Joaquin Mndez toti osad jednu Bollie desku a uke jak se na n jezd. Deska se vyzna?uje p?edevm tm, e nem skoro dn konkv. To m?e n?komu vyhovovat n?komu ne. Je pravda, e v posledn dob? maj jezdci rdi sp men konkv ale to je p?edevm o zvyku. Tohle (Celý příspěvek…)

+BRR+ Rooftop a nov Bollie wheels na Swat.cz

rooftop +Blackriver-Ramps+ vydv op?t dal nov kousek do sv u tak rozshle rodiny p?ekek. Jde o p?ekku s nzvem Rooftop, co v p?ekladu znamen st?echa nebo vrcholek st?echy. Je jasn, e nabz zase n?co novho. Tuhle p?ekku jste mohli vid?t zatm jen na zvodech. No a ta hlavn zprva? Ta zn, e si ji m?ete nyn vesele objednvat na swat.cz. A aby toho nebylo mlo, tak zrove? s Rooftop se dostaly do prodeje nov barevn variace oblbench Bollie (Celý příspěvek…)

Video: Johannes Kohl

VideoJohannes Kohl pro v?tinu z vs neznm jezdec, ale po tomhle vidu doporu?uju sledovat jeho videa. ?as od ?asu se objev n?kdo pln? nov a p?edvede nm, e i on jezdit um. A tenhle tpek do t skupiny pat?. Na videu jsou k vid?n luxusn triky na jet? lepm home-made par?ku. D?kaz toho, e nen pot?eba vlastnit celou klu p?ekek, aby jste um?li jezdit ale (Celý příspěvek…)

Recenze: SnobStyle GX

snsNedvno se mi dostal pod ruku nov SnobStyle edice GX. Dneska se na n?j podvme z blzka a na vechny detaily. Pokud si objednte tuhle novinku, nebudete litovat. P?jde vm v p?kn krabi?ce spolu s Propaganda response tape a plackou sns. Na vb?r je z dvou barevnch proveden a ?ty? design?. Samoz?ejm? jsou desky dostupn v kompletnch provedench s propaganda trucky. ?ada GX se od p?edchozch li tm, e nabz pouze jeden konkvn tvar, co m?eme (Celý příspěvek…)

Foto: Mikulsk zvod

fotoNa Mikule bv zvykem vyrazit n?kam na nadlku, do ulic, na nm?st ke stnk?m s pun?em nebo prost? jen tak ven. My jsme ale ve spoluprci s Horsefeathers uspo?dali mali?k kontestk zrovna na Mikule. Zvod to byl ur?en p?edevm pro ?leny klubu Lunky, kte? cel rok piln? trnovali a u?ili se nov a nov triky a zdokonalovali ty, kter u maj v prstech. Na tto akci m?li monost p?edvst se a zkusit si jak to je zajet si opravdov zvod. Mnohm z nich se to poda?ilo (Celý příspěvek…)

Mikulsk zvod – report

mikulsk zvod Jak u jsme prozradili s p?edstihem n?jak ten tden dop?edu, tak v ned?li, p?esn? na Mikule se v Brn?nskm Horsefeathers krm? odjel mikulsk fingerboardov zvod. Tahle akce byla ur?en p?edevm pro ?leny mstnho fbr klubu Lunky ale kontestu se ?astnili i ostatn jezdci. Nutno podotknout, e to byla akce ur?en p?edevm pro za?najc a mrn? pokro?il jezdce. Ihned po nachystn parku, kter zap?j?il Swat Skates se za?ali sbhat jezdci a testovali (Celý příspěvek…)

Video: SNS GX reklama

SNS:GX Mg p?es videa Hul?a si dal prci s novou reklamou ku p?leitosti vydn nov generace SnobStyle fingerboard? s ozna?enm GX. Zb?ry tvo? p?edevm pojezd v Praze na Vyehrad? na znmm spotu. Reklama vm m doporu?it nov desky SnobStyle, kter se opravdu povedly. K zakoupen ji nyn na Swat e – shopu bu? v kompletu s Propaganda Kims wide (Celý příspěvek…)