Fingerboard Open Cup 2 – T?e?

fingerboard open cupZanedlouho se budou konat lokln zvody v T?eti, co je kousek od Jihlavy jin?. Zvod za?ne okolo 13:00 hodin. Pojede se Street a Best Trick. Posledn kolo (finle) se pojede stylem Game of Skate. Startovn je 100K?. Zvody se budou konat 20.z?, v Kulturnm Dom? v T?eti, adresa: Fialkov 1.Konec zvodu se uvid podle toho, kolik p?ijede lid, ale nejsp to zakon?me kolem osmnct hodiny. Nejsp budou 2 parky, pool a mon i big (Celý příspěvek…)

Video: TechDeck Cup

fotoTechDeck Cup je sp?n? za nmi a ur?it? se shodneme s tm, e se akce nramn? povedla. Ur?it? jste si akci uili stejn? jako my. Vechny ty parky, p?ekky, zbava, kamardi, dobr hudba. Vechno to na jednom mst? a to v kulturnm dom? na Ldv. P?st rok se ur?it? tak potkme a doufejme e v hojn?jm po?tu a i t?eba s vce parky a celou podporou. Te? u si ale p?ipome?te akci a koukn?te na video, kter to (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Foto: TechDeck Cup

fotopln? prvn v?t kontest, kter jsme spoluorganizovali spole?n? s partnery akce a se Swat Distribution. Pokud jste se akce ?astnili, tak vte, e ns svou nvt?vou poctil i sm velk jezdce, hv?zda a legenda Martin Winkler. Samoz?ejm? tak p?edvedl co um, protoe ovld fingerboard jako nikdo. Fotografie celkov? napov o co lo, jak byla ?ast a jak parky se na akci vyskytovaly. Vechny fotky z TechDeck Cupu najdete (Celý příspěvek…)

FBR Parky – Ondra Kae

parky_logo

Mme tu dal dl serilu „p?edve? co vyplod“ aneb dal domc park. Tentokrt je majitel Ondra Kae z ?eskch Bud?jovic.
Park je vyroben z p?ekliky, rozm?ry m 160x80cm, vku 90cm a obsahuje minirampu, funboxy, raily, schody – prost? vcemn? ve podstatn k vyblbnut. (Celý příspěvek…)

Fbr Parky – Filip Oklet?k

parky_logo

P?inme dal foto domcch fbr park?. Filip Oklet?k znm spe jako dr.speak m doma n?kolik p?ekek, rail? a minirampu. Materil je d?evo, pom?rn? tlust p?eklika, nechyb samoz?ejm? stickery bez kterch to prost? nelze :-) (Celý příspěvek…)