Video: Steil am Steig

videoTroku neobvykl video, nejde a tak moc o fingerboarding spe o sest?ih zb?r?. Objev se snad cel +Blackriver-Ramps+ team. O co jde? No je to cel o tom, e kluci z +brr+ si pronajali tuhle tavernu a ud?lali z n takov setkvac msto. Tohle jsou zb?ry z welcome party. Je to cel vkend a jak vidte, tak se to opravdu rozjeli. Nsledn? z tto hosp?dky pochz cel ?ada fingerboardovch vide. Npad vynikajc a proveden jet? lep. Tak se na to poj?me podvat, je to docela (Celý příspěvek…)

Fast Fingers 15

Fast Fingers 15V n?meckm Schwarzenbachu se tradi?n? pojede mistrovstv sv?ta Fast Fingers 15. Brny arelu se otev?ou 26. kv?tna. Informace je to docela exkluzivn ale k dispozici je i plakt. Jde o jubilejn akci, protoe to jsou u 15t zvody a 5t mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu. Take je asi vem jasn, e to bude opravdu velkolep. Postupem ?asu se ur?it? objev i par?k, kter bude zhotoven speciln? pro tuto akci, tak, jako obvykle. Pokud se tedy chystte na tuto akci, tak ud?lte jedin? (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Malte Rie

videoJi dest ?st. Kluci to asi mysl vn?, v?era jsme tu m?li tak n?co a dneska dal part. Je to docela parda, kad den mt k dispozici takov video takov kvality. Dneska se uke Malte Rie s jeho dovednostmi s fingerboardem. Dnen kousek se ale v n??em li. Na prvn pohled mi p?ilo, e vidm Hul?u, bvalho Snobstyle Fingerboards jezdce ale opravdu to nen on. koda. Triky jsou ale excelentn a last trick je opravdu t?da. No podvejte se na to sami, ur?it? nebudete litovat (Celý příspěvek…)

Video: Mallory Curtis

videoMallory Curtis aka flatface team rider se rozhodla, e venku je vlastn? hezky, tak pro? nenato?it n?jak triky p?kn? venku. Npad hezk a jak to dopadlo? To nabz dnen video. Ono se v podstat? p?li neli od ostatnch vide, kter jsou nato?ena vevnit? v teple, protoe je vechno na desce na zahrad?. Pr p?ekek, pr trik? ale ve stylu. Hudba tak ujde no a tak u nezbv nic, ne se p?esv?d?it na vlastn o?i, e tahle sle?na to s fingerboardem prost? a jednodue um (Celý příspěvek…)

Video: Moritz Wchter

videoDevt ?st ostrch vide pochz od jezdce jmnem Moritz Wchter. Jak u jsme zvykl. Ve p?i starm. Originln p?ekky, pohodov park s luxusnm povrchem a jeden jezdec, kter vyzve vechno co dostane naservrovno. Celkov? vechna tato videa jsou prost? o level v ne ostatn, takov nstupce vide od Harryho, kter p?idval skoro denn? n?jak ty zb?ry. Ty u jsme ale dlouho nevid?li a tak si myslm, e toto m?eme povaovat za nstupce. Prost? pardn podvan p?ipraven (Celý příspěvek…)

Fingerboard Gallery 9

Fingerboard Gallery 9Dal galerie a s n plno fotek zajmavch fingerboard?. Jak u jsme zvykl tak se objev cel ?ada krsnch desek a setup?, kter byste hned cht?li mt na stole a za?ali jezdit. Hodn? barevnch kombinac, design? a styl?. Objev se i n?jak ty odlin tvary. Kter z t?chto fingerboard? byste si cht?li nejradi odnst vy? Ur?it? v?tinu, e? Tak na nic ne?ekejte a honem si fotky prohldn?te. A kdy nebudete mt dost, sta? prolistovat n?jak star galerie, fotek je to opravdu hodn? (Celý příspěvek…)

Video: Lukas Henneberger

videoDal video, tentokrt ji osm v po?ad je od Lukase Hennebergera. Ten si posvt na cel streetov par?k a p?edvede nm, co doke nebo nedoke na fingerboardu. Triky padaj docela svin? a v dobrm tempu. Nejde o n?jak obtn vychytvky ale spe o stylov jednodu v?ci. Vdycky nemuste um?t vechno, aby jste vynikli. Sta? nato?it hezk video a i s jednodumi triky to vypad hodn? fine. Uvidme, kdo se objev p?t? ale te? u se na to podvejte sami. Poveden prce (Celý příspěvek…)

Video: Guilherme Braz

videoDocela zajmav video. Jde o dvacet trik?, kde Guilherme Braz p?edvede to, co mu nadiktuje jeho kmo Joo Castela. Vcelku se nem p?li za co styd?t, protoe mu to tam pad, jakoby nic. Triky jsou tak ?ist jak jen je to mon a je vid?t, e m za sebou hodn? trninku aby n?co takovho dokzal vrtit. Rozhodn? ale zajmav zp?sob jak se zabavit. Tak nahavte skype a nadiktujte si navzjem n?jak triky a uvidme kolik toho vrtte. Video je dostupn ne jako obvykle (Celý příspěvek…)

Video: Area 51 fingerboard park opening

Area 51 fingerboard park openingP?ed n?jakm ?asem se jen zajmav fingerboardov kontest. lo o otvra?ku zajmavho fingerboardovho parku. Video uke jak to cel dopadlo a odhal jak vlastn? vypad finln par?k. Je fajn mt kopii skateparku ve fingerpark proveden, protoe m?ete vzt skate a fingerboard a zajezdit si na stejnch spotech a vracet stejn triky jako na skejtu. Park vypad opravdu pohodov? a libov?. M i stylov dopl?ky a je opravdu realistick. Koukn?te na to, je to vn? libovka (Celý příspěvek…)

Video: Fabio Schaffer

videoPo srii vide tu mme dal docela podobn t?m ostatnm. Jedin co se li je jezdec, triky a p?ekky, jinak je ve stejn. Zachovno z?stalo prost?ed, ?istota trik?, styl a celkov kvalita videa. Hodn? hezky se na to kouk, to muste uznat. Fabio Schaffer nm uke, jak si porad s takovm luxusnm prost?edm, kter video nabz. Jak jsme zvykl, tak vechno vypad libov?, prost? parda. Take vy se pot?ebujete pouze pohodln? usadit, naladit se na notu fingerboardingu a za?t (Celý příspěvek…)

Video: Alex Karg

videoDal video z nm u znmho prost?ed. O co jde? No p?ece o jedno video ze sbrky t?ch, kter jsme tu prezentovali, Nico Frank a spol. Tato videa nasadila la?ku docela vysoko, protoe jsou opravdu kvalitn. Ono to prost?ed, pohyby kamery st?daj se se statickmi zb?ry prost? ud?laj svoje. Kdy k tomu p?idte jet? dobrou hudbu, jako z dnenho videa, tak pak nen co ?eit, protoe takov video se prost? povedlo. P?ekky tak stoj za to. Jak si s tm Alex poradil se m?ete (Celý příspěvek…)

Video: Bernardo Bastos

videoBernardo Bastos nm dneska ve svm lehce tematickm videu uke co to znamen po?dn? si zajezdit. Kolik ?asu asi strvil s dopadnutm trik? v tomto videu? No, p?li dlouho to asi nebylo, kdy vme, e Bernardo ty triky zn ur?it? na vechny stance. Uke nm zapeklit a hodn? obtn kousky, zejmna posledn trik vm ?ekne, e si to vydalo asi opravdu dlouhou dobu trninku. No, tak u dost kec? a podvejte se na to sami, protoe to opravdu stoj za to. Zkuste si ten last (Celý příspěvek…)

Video: Joaquin Mndez

videoJoaquin Mndez je jezdec, kter se neboj ni?eho a p?edvede zajmav comba i s triky, kter pat? k t?m pln? nejjednodum. Dnen video je toho jasnm d?kazem, protoe Joaquin to m opravdu v prstech. Takov styl jsme dlouho nevid?li. Padne spousta trik? a v?tina na zajmavm boxu s postrann zdkou. Na takovm spotku se d vymyslet kdeco a tenhle jezdec nm uke snad vechny mon kombinace. Video je dostupn ne tak se na to podvejte sami a uvidte, e mm (Celý příspěvek…)

Foto: Ramon Angelow

Foto: Ramon AngelowDneska se podvme na fotogalerii Ramona Angelowa. Fotek je sice troku mn? ale to nevad, protoe po?d je na co koukat. Ramon je zkuen jezdce +Blackriver-Ramps+ teamu a zvld opravdu pardn fingerboardov triky. V game of skate je schopn vs vy?adit na p?t trik?. Objevuje se pravideln? na podstatnch akcch a tak se klidn? m?e stt, e ho vyzvete na game of skate klidn? i vy. Te? u se ale proklikejte t?mi fotkami. T?eba se ?asem objev i n?jak dal (Celý příspěvek…)