Close-up NEWS

Close-up na podzim nep?echz na zimn spnek, ba naopak. P?ichz s dalm designem desek – 5 boro. Do?kme se tedy i designu v jinm stylu ne jsme u close-up desek zvykl. Jedn se o limitovanou edici.Dalm krokem vp?ed za p?zniv ceny jsou loiskov kola close-up!! Vlastnosti p?ilnavosti a sm?si by m?ly bt obdobn jako u kol Grippers, avak loiska posouvaj vlastnostikol op?t n?kam jinam. (Celý příspěvek…)

Close-up nov generace

kamera.jpg Jist? jste ji zaznamenali novou generaci Close-up fingerboard?, kter se objevila na swat.cz. Ovem opakovn je matka moudrosti, jak se ?asto ?k, a tak bychom je rdi p?edstavili nap?klad t?m, pro jter je tento web zdrojem novinek. Close-up p?iel s barevnmi deskami – tedy s designy, o ?em se minul generaci mohlo jen zdt. Na sv?t p?ily 4 varianty a to: ?erven, ?ern, bl a p?rodn (bezbarv). Nov desky maj lep leskl lak a designy jsou precizn? ostr. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Fingerboard deathmatch – Brands n.L.

fingerboard deathmatchZvody nedaleko Prahy jsou tu!! Je to dobr zprva, fingerboarding se dostv i do ?ech. Fingerboard deathmatch se uskute?n 22. listopadu 2008 od 15:00 v Brandse nad Labem (20km od Prahy, sm?rem na Mladou Boleslav) v M?stskm kin?. Zvody by m?li skon?it do 19.00. Pak se rozjede ve?ern program. Vichni se tam ur?it? potkme a pak se zde objev i report z cel akce. vypad to velmi nad?jne a doufejme e to takov i (Celý příspěvek…)

FBR Parky – Daev?v park

parky_logo

Dalm parkem z Va dlny je park od ?lov?ka kter si ?ik Dave. Park je z n?jak d?evot?sky, hlavn v?c jsou samoz?ejm? samolepky kter jsou naprosto nezbytn a bez nich nelze existovat. Rampy a jednoliv p?ekky jsou tradi?n? hodn? strm. (Celý příspěvek…)