?astn Nov Rok 2012

?astn Nov Rok 2012Je to za nmi. Op?t se v datu zm?n jedna cifra z jedni?ky na dvojku a my vichni snad sp?n? vstoupme do roku 2012. To je sprvn ?as vymyslet si novoro?n p?edsevzet. Nejde vm n?jak trik? Chystte se u n?jakou dobu nau?it se n?jak zapeklit trik? No tak v tom p?pad? si m?ete ?ct, e se ho t?eba do tdne nau?te. Samoz?ejm? vm vem p?ejeme jmnem cel redakce ?astn Nov rok a sp?n start. A? se vm da? na co shnete a vechny triky padaj tak, jak si (Celý příspěvek…)

Video: Jan Uhl?

videoDneska tu mme exkluzivn videjko od znmho a hlavn? ?eskho jezdce z Woodguest teamu a je jim Honza Uhl?. Pokud ho znte tak se vm ur?it? ihned spoj jeho styl jzdy, protoe se d na prvn pohled rozeznat od ostatnch jezdc?. Navc Honza se aktivn? ?astn v?tiny fingerboardovch akc a tak jste ho mohli u klidn? n?kdy potkat. Co ale nabdne video? Poehnan? shoveit? a taky sem tam n?jak ten obtn?j tr?ek. Honza si ale osadil moc lbivou desku, na (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Butter D.

videoPr trik? na zmenenm tablu. Tyhle ty mal p?ekky, tedy zmenen maj jednu velkou vhodu, daj se s sebou vzt vude samoz?ejm? velk p?ekky taky ale tyhle nezabraj tolik msta v batohu. Pokud vm tedy nevad zmenen velikost oproti originlu tak ur?it? nakupte. +Blackriver-Ramps+ tak nabz dal mini p?ekky, tum mini rampu. Tak je ale opravdu tak mini, e je to na hranici jezditelnosti. Pokud vm to ale nevad, pro? ne. Stejn? velkm, tedy klasickm (Celý příspěvek…)

Video: Ed Garner

videoTak tohle je opravdov nlo trik?. Ed Garner je jeden ze znm?jch jezdc? p?edevm Flatface teamu. Jezd ale i za jin teamy a dnen video je part do vno?nho montage videa. Jak je vidno, Ed se toho neboj a hodn? rd flipuje. Video se hem samm 360 flipem a jinmi kombinacemi kde se to hodn? to?. To je ale dob?e, protoe to m ve zvldnut a kdy takov triky umte tak vlastn? nen dn problm zakomponovvat je do sloit?jch trikovch kombinac. Samoz?ejm? vechno (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoPokud jde o Mika Schneidera tak ten velmi ?asto jezd s kamardy a to, e se objev ve videu pln? sm je spe vyjmka. Tentokrt ale vyzval na souboj cel +Blackriver-Ramps+ G9 park. Pro vs to jsou tedy dv? mouchy jednou ranou. Nejen, e se podvte na pr dob?e odjetch trik? na r?znch p?ekkch celho parku ale tak budete mt monost podvat se z blzka na ji zmn?n G9 park. Jsem si jist, e kad z vs by cht?l aby mi takov park stl v (Celý příspěvek…)

Video: Julius Guth

videoPokud by jste m?li na youtube 2200 subscriber? jako prv? Julius tak by jste tak bez pochyby nato?ili video. Tenhle jezdec se toho ale v?bec neboj a triky padaj jako by se nechumelilo, to by bylo jet? v pohod?, na to jsme zvykl ale podvejte se v jakm stylu? Na stupnici do jedni?ky do destky ?istoty triku dvm dvanct. Zkrtka radost koukat na takov videa, obzvl? kdy triky co padaj nepat? zrovna k t?m nejjednodum. Rozhodn? stoj za zkouknut a klidn? vc (Celý příspěvek…)

Video: Chris Spranger

videoObjevili jste pod strome?kem novou Pornstorm plazu od +Blackriver-Ramps+ a tak n?jak p?esn? nevte jak ji vyut? Nabz opravdu hodn? monost. Od veho n?co a je siln? streetov? lad?n. Kad z vs si ur?it? najde sv?j vlastn zp?sob a styl jak vech t?ch monost vyut. Pokud by ale doly npady tak jako inspirace m?e poslouit tohle video, kde Chris Spranger p?edvede, jak prv? on doke vyut vech vlastnost plazy. Pokud budete pozorn? koukat, m?ete n?co odkoukat a (Celý příspěvek…)

Video: Sebastian Skov Andersen

videoWelcome video jak m bt. Sebastian vyle celou vrku trik?, kter jak je vid?t zvld na jedni?ku. Bodej? by ne, kdy m doma prost?ed jako d?lan pro fingerboarding. ulov desky vdycky ud?laj sv. Kad zn ten pocit, kdy se projedete po perfektn? rovnm a lesklm povrchu, kdy vm tam ti triky padaj skoro samy. Pak u jen sta? n?jak vhodn? nasvtit, p?ipravit si kameru, doplnit o n?jakou tu p?ekku jako v tomto videu a o kvalitn kousek je postarno. Check (Celý příspěvek…)

Fingerboard Gallery 3

Fingerboard Gallery 3P?ed docela slunou dobou jsme tu m?li mal galerie zajmavch fingerboard?. V tto zapo?at srii budeme nyn pokra?ovat, protoe vm p?inme dal galerii hned t?iceti fotek, kter se jen tak povaluj na internetu. M?ete se podvat na r?zn designy a tvary vech monch fingerboard? z celho sv?ta. A e jsou mnohdy velmi zajmav. Za n?jak ?as vm op?t p?ineseme dal vrku zajmavch fotografi, take se ur?it? vyplat ob?as sem zajt. Te? u se (Celý příspěvek…)

Video: Vesel Vnoce od Flatface

videoCopak tu mme dneska? Vypad to na pohodovou montage od Flatface. A co vc? M?eme to brt jako takov mal drek, protoe tohle video m skoro 9 minutek. To sta? na to aby jste se uvolnili a zkoukli vechny ty triky, kter se objev. Najdete i samotnho Mika Schneidera v akci. Jinak Vnoce u jsou za nmi, doufme, e jste si je uili jak nejvce to bylo mon. P?ed nmi je jet? silvestr a nov rok take jsem si vce ne jist, e vide bude k t?mto p?leitostem jet? (Celý příspěvek…)

Video: Julian G.

videoU tohoto videa bych nejrad?ji ?ekl, e nepot?ebuje koment? ale jeliko zde vdy n?jak text je tak toto video nebude vyjmkou. Pro? ale nepot?ebuje koment?? Protoe je tak neskute?n? ve stylu, e si na n?j ud?lte snad obrzek sami. Tolik trik? v jedn lajn? a tak ?ist? jsem snad jet? nikdy nevid?l. Pokud vm to i tak nesta? tak doporu?uji projet si cel Julian?v profil na youtube. ur?it? pak zm?nte nzor na to jezdit ve stylu a ?ist?. U ale nebudu zdrovat, a? se na to m?ete (Celý příspěvek…)

Video: Tim Ptz

videoTim Ptz je znm jezdce. Podvme se, jak to vypad v Manchesteru se street spoty. Objev se zajmav triky a kombinace, kter si m?ete venku vyzkouet tak vy, tedy a bude teplo a zase budou p?ijateln podmnky pro venkovn fingerboarding. Pro p?ipomenut jak se venku hezky jezd slou prv? tohle video. Ke konci se Tim nebl a t?ikrt za sebou vyslal neskute?nou vradu. Jestli pak vte co je to za trick? Celkov? je to poveden video s hezkmi slow-mo efekty. Prost? (Celý příspěvek…)

Vesel Vnoce

Vesel VnoceRok utekl jako voda a mme tu Vnoce. Jmnem cel redakce by jsme vm cht?li pop?t ?astn a vesel Vnoce a d?kujeme za vai p?ze?. I nadle se budeme snait dodvat co nejvce zajmavch ?lnk? a galeri ze sv?ta fingerboardingu. P?ejeme vm p?jemn proit vno?nch svtk? a? u v rodinnm kruhu tak t?eba i n?kde na horch s kamardy a v??me, e kad z vs najde pod strome?kem prv? to, co si nejvce p?eje. Jet? jednou, vesel (Celý příspěvek…)

Video: Jon P.

videoJon P. nato?il krtk video kde nm p?edvede co um s fingerboardem. Mn? osobn? se nesmrn? lb intro jak v tomto videu je. Za zm?ku stoj i hudba, kterou pouil. Jen koda, e kamera neum o n?co vc ne t?icet snmk? za vte?inu, to by pak zpomalen zb?ry vypadaly o dost lpe. Ono kdy se zpomal video o t?iceti snmcch za vte?inu tak to vdycky dopadne patn?. Ideln je edest a vce snmk?, to u se pak otevraj jin monosti nat?en a slow-mo zb?ry jsou pak hezky (Celý příspěvek…)