Video: Pomeran? – European Fingerboard Cup 2009

Video EFC – European Fingerboard Cup ji pat? ke kadoro?nm fingerboardovm povinnostem a tak ani tento rok se EFC neobeel bez ?asti mdi. Samoz?ejm? se ukzala ?esk Televize a hned bylo vem jasn, e se t?eba i uvid v televizi p?i vysln v televizn show nazvan Pomeran?, kam tato report sm??ovala. Jde o hezk shrnut EFC?ka se vm co k n?mu pat?. Prost? hromada precizn? (Celý příspěvek…)

Video: FingaspekTakel

kamera.jpg Tuto sobotu prob?hly v Rakouskm Steyru tradi?n zvody FingaspekTakel a Harold Schon z n?j ud?lal pardn video, kter zachycuje skv?lou a pohodovou atmosfru cel akce. Co dodat- Just check it! (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Shoji Yasuhara

naradiNov Close-Up video od Shoji Yasuhary, kde p?edvd p?kn styl jzdy a krsn triky, kter jsou dopl?ovny p?knm st?ihem a grafickou pravou. Take kdy se na to dvm tak to vypad, e toto video nem jedinou chybi?ku. (Celý příspěvek…)

Video: Honza Karsch

Honza Teamov jezdec Swat skates distribution Honza Karsch nato?il opravdu poveden video. Znovu nm dokazuje, e jezdit opravdu um a msto v teamu si zaslou. V?bec se neboj jzdy na switch nebo nollie, protoe tyto triky zvld na jedni?ku. No vak o tomto nad?jnm jezdci uslyme jet? hodn?. Na zvodech v (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

naradiNov video od Chrise Danielse, kter fakt stoj za shldnut. Triky, kter zde p?edvd nemaj chybu a zpracovn je taky velmi p?kn take nezbv u nic, ne si pustit toto poveden video. (Celý příspěvek…)

Nov rampa od +blackriver-ramps+ na swat.cz

SWAT Na internetovm obchod? SWAT skates distribution se v nejblich dnech objev pln novinka z dlny BlackriverRamps a tou je nov Box VI. Po dlouh odmlce po Boxu V mme k dospozici zase zcela novou a neokoukanou p?ekku, kterou si budete moct objednat (Celý příspěvek…)

Video: Ride to glory

ride to glory Dnes se na pan?lskm serveru objevily vsledky z jejich celosv?tov sout?e Ride To Glory. Podle nrodnosti je jasn, e ve street jzd? vldnou N?mci, ale ve vertu by ns sundali Ameri?ani. Prvnch 5 z kad (Celý příspěvek…)

Video: The Harrics

naradi Pokud se Vm lb videa od Harolda alias Dirty Harryho tak jste na sprvn adrese. P?inm sbrku nejkvalitn?jch vide posledn doby. Vybral jsem session se znmmi jezdci ale (Celý příspěvek…)

Video: Dirty Harry

kamera.jpg Harold Schon aka Dirty Harry je znm svm krsnm stret parkem, kter je vyhledvanou „lokalitou“ pro to?en vide. Sv?j kutilsk um se nezastav p?ed ni?m a to potvrzuje jeho nov video, kde parta jeho kmo? testuje jeho novou „hra?ku“ ve street parku co nen nic menho ne funk?n street stylov fontna! Vypad to opravdu pardn?! Doporu?uji vem milovnk?m ttu! (Celý příspěvek…)

Tricktip: Double Impossible

tricktipPo krat odmlce (kola je tak d?leit a nro?n na ?as), jsem vyrukoval s novm tricktipem ze srie dl? o neobvyklch tricch. Prvn z nich hned bude pat?it mezi ty te. Pro za?te?nky a jet? nezasv?cen to bude ur?it? tvrd o?ek.Nicmn? je to trik zvldnuteln a j jsem se ho snail vysv?tlit co mon nejpodrobn?ji a je z toho video o vce jak 5 minutch. V porovnn s p?edchozm trikem je tento o dost obshlej a celkov? lep. Posu?te sami a t?eba (Celý příspěvek…)

Video: A.S.I. Berlin by TECH DECK

kamera.jpg TECH DECK nato?il video z n?meckch zvod? Tima Kranze A.S.I. Berln. Video je cel v n?m?in?, take ne vichni budou vemu rozmum?t, ale i tak stoj video za shldnut. (Celý příspěvek…)

Video: FingerboardTV 2 dl

kamera.jpg Na vae monitory se prv? dostv druh dl Fingerboard TV. Tentokrt se v?nuj Cologne jamu, kter se odehrv na pardnch street spotech. Dl pokra?uje rozhovorem s 2 ?leny NWCD teamu. Cel video je prokldno triky a vtipnmi momenty. Sledujte ne. (Celý příspěvek…)

Nov zbo na www.swat.cz

swat_fbrcz_logo2.jpg
Na internetovm obchod? Swatu dorazilo nov zbo a to konkttn? Berlin wood komplety, nov designov desky Close-up a takov zajmavost, pro odreagovn a to Fingerbike. Ve naleznete na ve zmi?ovanm odkazu a fotky naleznete zase ne: (Celý příspěvek…)

Video: Dimitri u Harryho

kamera.jpg V posledn dob? to vypad, e abyste n?co znamenali, muste nato?it video u Harryho Schona. A dal do sbrky je „nej?erstv?j“ ?len Blackriver teamu. Co dodat, prost? sledujte :-)
(Celý příspěvek…)