Dovolen

PrzdninyDo konce przdnin bude web mn? aktualizovan ne tomu bylo doposud z d?vodu redak?n dovolen. Take se tu m?jte hezky a uvejte si przdnin!

Video: Christofer Kraft

videoMike Schneider u nen del dobu dt?tem a jeliko m asi slun p?jmy ze sv fingerboardov firmy Flatface, tak u vlastn i sv?j d?m, kde po?d velmi ?asto fingerboardov pojezdy a ob?as asi i n?jak ty prty. V dnenm videu se to zkombinovalo a v prvn polovin? m?eme vid? fingerboarding a v druh n?jak ten ve?ern sednek se sle?nami. Video nato?il Christofer Kraft, kter nedvno za?al jezdit za Berlinwood. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Fast Fingers 15

videoAlex Christ, Timo Kranz, Mitko Kanev, Jay Linehan, Thomas Hansen, Martin Ehrenberger, Mike Schneider, Ramon Angelow, Martin Beckmann a spousta dalch jezdc? se objevila v novm videu z produkce fingerboardtv. Jak se to ?ekne novm, video je u z p?vodn? star akce, z kv?tnovho mistrovstv sv?ta Fast Fingers 15, ale to nevad, rozhodn? je na co se dvat. Ve videu padaj opravdu dobr komba. (Celý příspěvek…)

Video: Nico Gummelt

videoTpka se jmnem Nico Gummelt ur?it? znte. Nejen, e ho ?asto m?ete vid?t v Blackriver storu, ale hlavn? se v posledn dob? po?dn? zlepil a toho si vimla n?meck firma Berlinwood a nabrala ho do svho teamu. Nico jim mus d?lat radost, to? pravideln? nov videa a rozhodn? ne tuctov, kad je opravdu poveden. Dnes nato?il dal super kousek za um?lho osv?tlen na svch street p?ekkch. (Celý příspěvek…)

Video: Jay Linehan

videoJak jist? vichni vme, firma blackriver vydala nedvno spoustu novch produkt? a mezi nimi byla prv? tato rampa, kter se jmenuje extension quarter. Je to jaksi radius. Pokud vte jak vypd winkler mini 2, tak tohle je takov polovina tto rampy. Myslm, e je velice vyuiteln a o tom se m?ete p?esv?d?it v novm videu od Jay Linehana, ten nm uke svoj zsobu technickch a stylovch trik? prv? na tto p?ekce. (Celý příspěvek…)

Video: Blackriver g10 park

videoVidea z berlnskho Blackriver storu dostala nov rozm?r, protoe do sbrky mstnch ojed?nch park? p?ibyl Blackriver g10 park. Tenhle park byl vyroben pro leton mistrovstv sv?ta Fast Fingers. Monost co na n?m ud?lat za triky je nespo?et, take se m?eme t?it na pln? nov komba v podn loklnch jezdc? z blackriver storu. Prvn kdo se ujal videa je Basti Schulze, kter se svmi kamardy poprv otestoval tenhle par?k. (Celý příspěvek…)

Video: Barcelona Goldfinger

videoVe pan?lsku, konkrtn? v Barcelon? se konaly zajmav velk zvody. Zvodn park byl od firmy Blackriver ramps dest generace, ?st parku z Fast Fingers. Cel akce byla sponzorovna prv? firmou Blackriver. Contest speakoval n?meck rider Timo Kranz. Ivan Parra Trigueros nato?il tohle video, ve kterm je zachyceno cel d?n zvodu. Vt?zem se nakonec nestal pan?l, nbr N?mec. (Celý příspěvek…)

Video: Jay Linehan interview

videoDnes tu mme dal interview s po?adovm ?slem dva op?t v n?meckm Wundsiedlu, tentokrt s americkm jezdcem Jay Linehanem. Tenhle tpek bydlel dokonce i chvli v N?mecku, ale te? u je zptky v USA a to u Mike Schneidera doma. Vy?nv se svm krsn? ?istm stylem a kad jeho video je opravdu podvan. Interview je krat ne bylo p?edel s Mikem, ale tak stoj za zhldnut. (Celý příspěvek…)

Nov Blackriver raily

new blackriver railFirma Blackriver p?ila na trh s novmi typy rail?, je jich hned 7. Asi mezi nejzajmav?j kousky pat? t?i raily, dva z toho do tvaru L, jeden do tvaru T, ty budou velice dob?e vyuiteln na r?zn kombinace. Dle je novinou shotgun rail, kter m dv? tenk trubky vedle sebe co p?ipomn prv? tvar brokovnice. A kone?n? nesm chyb?t ani nzk ?ern rail, po kterm po dlouhou dobu touila sposta jezdc?. Ve si nyn m?ete objednat na Swat Fingerboard Shop odkaz zde. (Celý příspěvek…)

Video: Sandro Seidel

videoMezitm, co se v praskm EFC klubu konal zvod EFC challengre serial vol. 1, tak se v n?meckm Schwarzenbachu konala pohodov session p?ed blackriver storem. Ten se nachz hned vedle hlavn mstnosti, ve kter se ji druhm rokem konaj Fast fingers. Sandro si ud?lal s kmoi men vlet a p?ijel si zazvodit a n?co poto?it, take nakonec z toho byl vcelku vyda?en a proslun?n den. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider interview

videoMike Schneider pat? ur?it? mezi nejznm?j osobnosti fingerboardingu, p?edevm jako zakladatel firmy flatface pomohl rozkv?tu fingerboardingu v Americe. Dnes bylo na youtube zve?ejn?no interview s Mikem od gripskinu ?ili od Manu Oberleho. Rozhovor se to?il v n?meckm Wundsiedelu den po Fast Fingers. Mike se krtce p?edstavil a pak u za?al hovo?it o tom jak ho fingerboarding ovlivnil a dalch zajmavostech. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial Contest report

videoV sobotu 30.6. se v praskm EFC clubu konal prvn dl sriovho zvodu EFC challenge. V 11 hodin se zahjila registrace do kter se p?ihlsilo 25 jezdc? nejen z Prahy, ale nap?klad ze Slovenska, umperka, ?i Olomouce. Krtce po poledni vypukla kvalifikace, z t se dl probojovalo 16 jezdc?. Po kvalifikaci nsledovalo rozd?len do 4 skupin po ?ty?ech. Kad ?ty?ka hrla mezi sebou Game of Skate a posledn dva, kte? z?stali ve h?e li do semifinle. (Celý příspěvek…)

Video: Greg Hermann

videoFirma blackriver p?ila s opravdu velkou novinkou pro p?znivce street fingerboardingu. Po dlouh dob? vydala nov raily a to ve vech monch podobch a tvarech. Nemohou chyb?t ani nzk raily v ?ern barv?. Jednoho kusu se ujal n?meck fingerboardista Greg Hermann a po dlouh dob? nato?il n?jak to video. Raily opravdu chvlm, kone?n? to nen jen kulat ?i hranat rovn trubka bez npadu. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoMike Schneider je ?m dl tm aktivn?j a zas tu mme od n?j nov video z jeho domu. Betonov park, kter ud?lal p?ed rendezvous je velice oblben a tak se na n?m op?t n?co nato?ilo. Mike si pozval slunou partu lid do svho domu. Psni?ku do videa vybral Mike vce ne neobvyklou, po n je pojmenovno i video a to Sam didn’t like a water. Video je pln nro?nch technickch trik? a se stylem provedench. (Celý příspěvek…)