Fingerboarder magazine: Stefan Klauser

Fingerboarder magazine ve sv online podob? pokra?uje v tradi?nch rozhovorech typu: 5 nejlepch v?c, 5 nejhorch, a tak dle, vdy? to znte. Jako vdy to m formu krtkho, ale kvalitnho ?lnku. Stefan t?eba ?k 5 rad pro za?te?nky, kter ur?it? ocen hodn? z ns jako nap?klad rada jezdit na zvody, protoe tam zskte nejvc zkuenost a motivace. Rozhodn? v tomhle, a nejen tomhle m pravdu, take byste si m?li tento ?lnek p?e?st, a to p?mo ZDE:

Fingerboarder magazine: Nov interview

Na online verzi znmho Fingerboarder magazine se objevil nov rozhovor a nen s nikm jinm ne s Eliasem Assmuthem! Rozhovor se nese v duchu ?sla 5. Vdy 5 nejlepch v?c, vide atd. Pokud jen trochu ovldte angli?tinu nebo n?m?inu, doporu?ujeme si to p?e?st. Link naleznete ne v tomto ?lnku. Zaujala ns t?eba historka Eliase, kdy popisuje historku, jak po n?m poprv dt? cht?lo autogram. Je prost? kone?n? vid?t, e fingerboarding nen underground sport. ?lnek naleznete ZDE: (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Fbr in news

Na facebooku ASI Berlin se objevilo velice zajmav video z roku 2000, kter ukazuje, e i v tto fingerboardov velmoci kdysi vldl underground. Video je z reporte n?meck televize, kde zna?n? komunisticky vystylovan reportrka drc nemn? komunistick skateboard uvd report o tehdy novm sportu a to samoz?ejm? fingerboardu. Tento sport zde p?edstavuje Timo Kranz v dob?, kdy mu mon ani v hospod? neprodali pivo. Underground jen potvrzuj rampy, na kter by dnes Timo ani necht?l poloit svho Berlinwooda, (Celý příspěvek…)

Rozhovor: Thomas Hansen o +Blackriver trucks+

BRR Trucks Thomas Hansen, jakoto ?lov?k nejvce povolan na tma +Blackriver trucks+ s nmi ud?lal velice zajmav interwiev ohledn? ji zmi?ovanch Blackriver Trucks. Ji na EFC jste mohli u n?j tento skvost vid?t. Sm Thomas mi na akci popsal, co je na tomto vrobku novho a jinho. Vy se to m?ete dozv?d?t zde. Na ve co by vs mohlo zajmat jsme se zeptali a te? mte p?leitost osv?tlit si vechny vlastnosti truck? od zkladu a po posledn mati?ku. P?eji p?jemn (Celý příspěvek…)

Rozhovor: Josef Kra?mar

BRR TrucksDostal jsem monost ud?lat rozhovor s Pepou Kra?marem, kterho si mon n?kte? pamatujete z Prahy. Tenhle tpek vm na sebe prozrad vechno d?leit a vecho co by vs mohlo zajmat. A pokud vm to nebude sta?it tak ho m?ete kontaktovat a zeptat se ho na vechno c ovs zajm. To ale nebude t?eba, protoe jak jsem ?ekl tak vechno je zde napsno. Kontakt tu myslm ani nen, take to vypad, e mte sm?lu. Nevad, tak honem do (Celý příspěvek…)

Rozhovor: Vladimr Karsek

KariDnes pro vs mme dal do srie rozhovor?, a to s Karim. Myslm e toto jmno, respektive nick, zn hodn? lid – v?tina t?ch co jezd aktivn?ji. Je to pojem, kult, n?co jako tradice od po?tku. Tento rider je Klade?k jako Brno, jmenuje se Vl?a Karsek a jez u dlouho. N?kolikrt se objevil v televizi, ?asopisech, na zvodech….poloili jsme mu tedy pr otzek pro n web. Cht?l bych jen upozornit e n?kter otzky jsou shodn z minulmi (Celý příspěvek…)