SNS Snobstyle GX3 Exotic LightWeight

SnobstyleNew Exotic GX3 LW Series Snobstyle Fingerboards. The new SNS GX3 Series brings you the professional responsive concave shape GX. It has perfect ratio for both grinding stability and response. GX series combines two important factors in one. Decent shortening of nose and tail for better stability and side concave trim for better response makes the SNS GX concave todays top product. SNS technology (Celý příspěvek…)

Blackriver ramps: XGames Park

Blackriver ramps ?astn letonch evropskch XGames a pro tuto p?leitost vytvo?ili park. A opravdu ne jen takov park typu: aby se ne?eklo. Je to komplet nov npad a odlin design. V??me, e se vm to bude lbit stejn? jako nm. Oce?ujeme tak, e park je z obou stran tak?ka stejn, take levci si nemus p?ipadat diskriminovan. Fotky najdete ne a my se t?me na vae koment?e a nzory na tento park. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: EFC Challenge Serial vol. 3

Ub?hl n?jak ten m?sc, od tohoto tradi?nho zvodu serilu EFC Challenge kter prob?hl v prostoru EFC Fingerboard Club Prague. Samoz?ejm? akce neunikla oku kamery a tady mte vsledek. Ve videu uvidte mnoho zajmavch zb?r? t?ch nejd?leit?jch moment?. Video dob?e vystihuje akci jako takovou kter se ostatn? jako vdy nesla v opravdu p?telskm duchu, a tak to m bt. Podrobn informace a detaily k jednotlivm zvod?m serilu, jsme psali ji d?ve a najdete je na naich (Celý příspěvek…)

EFC Club: Nov park, Blackriver G10

Arzenl European Fingerboard Clubu se op?t rozrostl. A jako obvykle, to nen jen tak n?jak p?r?stek, ale rovnou park od Blackriver ramps, G 10. To, e to nen jen vedlej produkt Blackriver ramps (jakoe dn vedlej produkt Blackriver ramps neexistuje), zna? i fakt, e na tomto parku se loni jel slavn zvod Fast Fingers. Park je u pln? p?ipraven pro sobotn zvod Fingerboard Encounter, take ti z vs, co se na akci chystaj, se ji m?ou t?it, protoe budou jedni z prvnch, kdo park otestuj. (Celý příspěvek…)

Retro: Pissing fingers 2

P?tel pamatujete na tohle pro ns p?elomov video? Na video, na kter jsme jen se slinou hled?li nad parky a setupy +Blackriver+ teamu? Zrovna dnes jsem na toto video narazil na youtubu a rozhodl jsem se ud?lat tento retro ?lnek. Z dnenho pohledu je to docela sm?vn. Elias Assmuth ve v?ku, kdy ho na zvody musela brt mma,Taylor Rosenbauer pln? to sam nebo Timo Kranz v disko stylu. J nevm jak vy, (Celý příspěvek…)

Vt?zn Bollie designy

Jak jist? vte, Bollie uspo?dalo sout? o nejlep design pro jejich fingerboard desky. Jak informovali, bylo velice t?k, n?koho vybrat, jeliko byl Bollie mail zahlcen spoustou skv?lch design?. Nakonec se po t?km rozhodovn vybralo 5 nejlepch a ty si m?ete prohldnout ne. Kdybych to m?l osobn? zhodnotit, ur?it? bych si tady vybral. V?tinou se jedn o neot?el design a to je jen dob?e, protoe inovace jsou pot?eba. Tak pit?, kritizujte, chvalte! (Celý příspěvek…)

Nov Blackriver raily

new blackriver railFirma Blackriver p?ila na trh s novmi typy rail?, je jich hned 7. Asi mezi nejzajmav?j kousky pat? t?i raily, dva z toho do tvaru L, jeden do tvaru T, ty budou velice dob?e vyuiteln na r?zn kombinace. Dle je novinou shotgun rail, kter m dv? tenk trubky vedle sebe co p?ipomn prv? tvar brokovnice. A kone?n? nesm chyb?t ani nzk ?ern rail, po kterm po dlouhou dobu touila sposta jezdc?. Ve si nyn m?ete objednat na Swat Fingerboard Shop odkaz zde. (Celý příspěvek…)

Blackriver Trucks White Baseplate

blackriver trucks first aid kit hanger whiteNa p?n mnoha jezdc? o dopl?ky k populrnm profesionlnm truck?m blackriver zde mme dal dopl?ek v podob? blch baseplat? pro tuto zna?ku. Single Baseplates Kit od Blackriver obsahuje zkladnu (Baseplate) v?etn? kingpinu a mati?ky pro kingpin. Tento set m?ete pout jako nhradn dl, nebo jako tunigov dopln?k, kdy sta? pout p?vodn dly z originlnch truck? a nasadit je na tento nov produkt a zskte tak dal barvu. Veker dly z originlnch truck? blackriver jako jsou pivoty (Celý příspěvek…)

Preview: SNS Snobstyle GX Engraved

SnobstyleDneska se k nm do redakce dostalo pr fotek z nov vylepen edice SNS Snobstyle GX. Vypadaj opravdu fantasticky. Navc do spodn dhy je vy?ezno logo SNS. Desky jsou tedy v proveden Engraved. Aby toho nebylo mlo, tak tvar i rozm?r se p?izp?sobil poadavk?m jezdc?. Deska se do?kala vylepen na patkch a p?edevm rozm?rech. Bude to opravdu poveden deska a j se osobn? t?m a ji dostanu do ruky. Tato edice bude p?edstavena na EFC. Sou?st (Celý příspěvek…)

Recenze: SnobStyle GX

snsNedvno se mi dostal pod ruku nov SnobStyle edice GX. Dneska se na n?j podvme z blzka a na vechny detaily. Pokud si objednte tuhle novinku, nebudete litovat. P?jde vm v p?kn krabi?ce spolu s Propaganda response tape a plackou sns. Na vb?r je z dvou barevnch proveden a ?ty? design?. Samoz?ejm? jsou desky dostupn v kompletnch provedench s propaganda trucky. ?ada GX se od p?edchozch li tm, e nabz pouze jeden konkvn tvar, co m?eme (Celý příspěvek…)

Recenze: Propaganda Kim’s trucks

Kims Dostaly se mi do ruky zcela nov trucky od Propaganda Industries. Kim’s trucks pat? do st?edn tzv Mid-End kategorie. Na vb?r mme z 6ti barevnch proveden za krsnch 245 ka?ek. Aby toho nebylo mlo, tak za stejnou cenu obdrte taky zlat Propaganda Industries roubky (8x) a matky (4x), co se opravdu vyplat. Nemuste se bt, e by trucky nesed?ly na vai >desku, protoe vyhovuj vem poslednm trend?m. Navc nemus vae deska obsahovat ani prohlube? na vy?nvajc (Celý příspěvek…)

Recenze: Nov Harriera

Harriera Nedvno jsem tady avizoval, e se ke mn? dostane pardn Harriera a e na ni pak ud?lm recenzi. ?as se naplnil a recenzi si nyn m?ete v klidu p?e?st a podvat se na pardn fotky, kter obstaral Jakub „Havy“ Hofhanzl.Take se na to podvme. Poprv, kdy jsem p?ekku dostal do ruky, tak jsem si ?kal, e je to docela mal zleitost. M?? zhruba 14 centimetr? na dlku, irok je 6,5 a vysok jenom n?co kolem ?ty? centimetr?. Na rdiusu a ze zadn strany je vtit?n (Celý příspěvek…)

Recenze: Proparcs Stair Quarter

proparcs_m.jpg Dostal jsem na orecenzovn rampu Stair quarter od Propacks, take tady je moje kompletn recenze, nvod na sestaven a d?leit rady a upozorn?n pro lidi co p?eml nad koup tto rampy.Co bych Vm rd zd?raznil ne za?nete se stavbou rampy: Vypad to opravdu lehce, ale nepodce?ujte stavbu rampy. Na kadm dlu rampy D?KLADN? omirglujte hrany, jinak budou dly zapadat opravdu t?ko. D?kladn? nastudujte obrzky nvodu, protoe by vm (Celý příspěvek…)