ďťż

Tiskové Zprávy

efc challenge6.11.2014 – Dne 6. 12. 2014 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha další ro?ník fingerboard seriálu EFC European Challenge Serial. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc challenge1.6.2014 – Dne 19. 7. 2014 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha další ro?ník fingerboard seriálu EFC European Challenge Serial. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc challenge2.11.2013 – Dne 7. 12. 2013 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha další ro?ník fingerboard seriálu EFC European Challenge Serial. Více informací na www.fingerboardclub.com

fingerboard encounter31.05.2013 – Dne 22. 06. 2013 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha fingerboard závod Fingerboard Encounter. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc challenge22.02.2013 – Dne 13. 04. 2013 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha další ro?ník fingerboard seriálu EFC European Challenge Serial. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc challenge30.10.2012 – Dne 1. 12. 2012 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha další ro?ník fingerboard seriálu EFC European Challenge Serial. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc challenge15.06.2012 – Dne 30. 06. 2012 Prob?hne v klubu European Fingerboard Club Praha první ro?ník fingerboard seriálu EFC European Challenge Serial. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc club08.04.2012 – Dne 14. 04. 2012 se v klubu European Fingerboard Club Praha konají fingerboardové závody k p?íležitosti nového otev?ení klubu. Více informací na www.fingerboardclub.com

efc club05.04.2012 – European Fingerboard Community p?edstavuje EFC Fingerboard Club Praha. Pro více informací a detaily prosíme navštivte oficiální stránky klubu EFC European Fingerboard Community – www.fingerboardclub.com

efc community18.3.2012 – Spušt?ny hlavní stránky projektu EFC European Fingerboard Community. Pro kompletní informace o projektu a službách navštivte oficiální stránky na adrese www.fingerboardcom.com

EFC Dreamland11.2.2012 – EFC Community p?edstavuje první celosv?tový fingerboard online contest se systémem dynamického po?adí a sledování online v reálném ?ase. Více informací na oficiálním webu EFC Dreamland.

fingerboarding15.12.2011 – Spustili jsme nový Fingerboarding web. Kompletní informace a podrobné novinky na portálu najdete zde ve stru?ném ?lánku, který shrnuje všechny podstatné zm?ny a novinky na webu.