Video: Urban sunrise

To?it street video ve vdsku asi nikdy nen dn sranda, kdy tam v ortkch vyjdete a tak v p?lce srpna a tak se s tm tihle borci neprali a nato?ili tohle video p?kn? v bundch se sn?hem okolo. Nebudeme dl dramatizovat a radi ?ekneme n?co k tomu videu. Cel to m na starosti Alex Wahl a jeho kamard Christopher. Na kadm streetovm videu je skv?l, e msto okoukanch ramp vidte nov a zajmav spoty, take takov sv? zm?na oproti stereotyp?m. A ve vdsku jich z?ejm? pr je. V krtkm videu kluk?m za ob?? padlo pr modern-art soch a jedna kana. (Celý příspěvek…)

Video: Mind tricks

Dal video z must see edice. N?co tak poda?enho jsme tu dlouho nem?li. Abychom to vzali od za?tku. Tento borec nejene je skv?l jezdec, ale jak si um vyhrt s editem videa, to je na jedni?ku. Cel video je ve stylu, e se ruka odprost od t?la a sk?e sama. Jak to ud?lal-nevme. Jak ud?lal to, e sko?il trik na przdnm stole a uprost?ed triku se tam objevil kicker-tak to u v?bec nevme. A tohle uvidte, tak pak teprve m?ete um?t spokojenm spnkem, e jste zaili hodn?. Opravdu krsa. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Retro: TechDeck tutorial

Pamatujete si na tohle video? Je to u p?kn ?dka let, co tahle tehdej bible pro za?te?nky vyla. Kolik z ns si to pout?lo po?d dokola, abychom pochopili kone?n? to ollie a vysko?ili tak, jak spoluk. Tohle 10. minutov video nm v tehdej dob? dalo vechno, co jsme pot?ebovali. Sice v?tina z ns nev?d?la, co ten pn s uspvacm hlasem asi tak ?k, ale hlavn?, e jsme pochytili n?jak ty zb?ry a dal informace, jak pokro?it o krok dl v naich fingerboardovch za?tcch. (Celý příspěvek…)

Video: Short videos are cool

Video m jasn nzev. Krtk videa jsou cool. Take je vem jasn, e to nebude osmi minutov report. Video m 30 vte?in, ale pokud je video dob?e zvldnut, sta? i t?ch 30. Frajer sice na videu jasn? pe: Sponsor me, ale u jaksi zapomn?l na jmno nebo kontakt. No, nevad. Kadopdn?, jak se tu na to dvme, n?jakou tu podporu by borec i zaslouil. Na boxu to vl celkem slun?, tak uvidme, jestli se n?jak firma chytne. (Celý příspěvek…)

Video: Gretchen clone

Prvn video je od neznmho mladka, co je koda, protoe tento mldenec m rozhodn? talent a tmto videem si mohl ud?lat jmno. Video m zhruba minutu a p?l a cel se nese v naprosto pohodovm duchu. Hraje klidn kytarov psni?ka, nasvcen je takov komorn a triky jsou naprosto ?ist a stylov. Cel to podporuje st?ih, kter ned?l dn len sekvence, ale je proveden citliv? a profesionln?. K videu mladkovi sta?il kus mramoru a Blackriver paleta. (Celý příspěvek…)

Video: Easy listening

Jedin co o tomhle borci vme je to, e jsme jedno jeho video u d?ve publikovali, jene tohle video je o n?co vc profesionln?j a n?co vc um?le?t?j. Video m krsn 3 minuty a zajmavch moment? je tu vc ne dost. Samoz?ejm? jako minule v pozad vesele vyhrv televize, op?t m?ete v pozad vid?t po?etnou sbrku ?epic a hlavn? mramorovou desku plnou zajmavch ramp. Nejvc ns zaujal rail v dopravnm stylu nebo mramorov box, podloen paletami. Street style jak m bt. (Celý příspěvek…)

Video: FingerboardDay

Toto video mapuje jeden fajn den t?ech kamard?, Denise a dvou dalch neznmch, kte? prost? jednoho dne koupili pr piv, n?jakou tu vno?ku (ve videu pochopte) a jezdili a jezdili. Pro svou session pouili docela poveden homemade park se street ndechem, kter dopl?uj boxy z cihel nebo n?kter rampy v syrovm zpracovn a nen to v?bec patn. Kluci szej docela slun?, take je na co se dvat. Abychom to probrali i po technick strnce, video i st?ih nejsou patn, hudba je ideln. Co vc si p?t. (Celý příspěvek…)

Video: WatsQy

Na kanlu orangeskater1 se objevilo toto hezk video, kter vychvaluje QDecks. Video m skoro 2 minuty, ale to bohat? sta?, jeliko dobrch trik? v tto krtk dob? najdete vc ne dost. Jezdec jasn? preferuje jednodu triky v ?istm a stylovm proveden. Zaujmou i pouit rampy. Nevme jestli je pouit rail koupen nebo vyroben, kadopdn? je zajmav. I domc box s mramorovou deskou zaujme a nejinak je to s jeho homemade parkem, kde by sice kad stola? nael pr chyb, ale funk?nost mus bt perfektn. (Celý příspěvek…)

Video: PlanktoonXFreedayShop!

Jon Sanchez vypustil do sv?ta tohle video, jej nzev nm napovd, e Jon zastupuje firmu Planktoon, aby ud?lal reklamu novmu Freeday shopu. Hlavn rekvizitou videa jsou star audio kazety, kter se dky skv?lmu st?ihu r?zn? p?esouvaj nebo padaj jako domino. Jon tu v n?co p?es minutu dlouhm videu ukazuje dost dobr triky, co ns vak zaujalo nejvc, tak to bylo jeho kickflip s 90 stup?ovou oto?kou do tail i nose slide narz, kdy sko?il p?mo mezi 2 hromdky kazet a to vypad opravdu efektn?. (Celý příspěvek…)

Video: FlatFace store session

O Flatface store session jsme psali nedvno. Cel akce u je za nmi, a tak nm Mike Schneider p?in tohle „summary“ video. Sice se jednalo sp o men zvod, dodan parky byly velice na rovni, v?etn? n?kolika street rarit i jinch jako nap?klad oldschool big air park (ale ruku na srdce-kdo by to doma cht?l?) K vid?n jsou spe mlad, nad?jn jezdci, n? p?ehldka hv?zd, ale i tak je na co se dvat. Soud? podle atmosfry videa, byla akce naprosto pohodov. (Celý příspěvek…)

Video: Fonky + RedBull

Tak tohle video vs nepust od monitoru od za?tku do konce. Tpek, co si ?k Fonky je opravdu master a nejen co se fingerboardovho um?n t?e. Progresivn je zde pln? vechno. Ale vezmeme to popo?ad?. Kamera je skv?l, pln skv?lch zb?r? a n?kolika profesionlnch p?ejezd? po „scn?“. St?ih je na skv?l rovni a cel to dokresluje agresivn elektro podklad. Na Fonkyho „travnatm“parku vvod vyfrzovan kovov box, na kterm p?edvd v?tinu velmi povedench trik?. M?eme jen doporu?it. (Celý příspěvek…)

Video: Satisfaction

Na youtube kanlu Weak fingers se dnes objevilo vizuln? prost, ale trikov? moc hezk video s nzvem Satisfaction. Jak autor sm uvedl, video se tam jmenuje nejen kv?li tomu, e se tak jmenuje i podkladov pse?, ale protoe tmto videem ct velkou satisfakci za jeho d?inu, kter se mu nyn vrac. A to musme potvrdit. Triky jsou opravdu hezk a stylov. Na pr rampch p?edvd sice ne pln? vrady, ale st?edn? t?k triky s krsnm stylem jako nap?klad kickflip do tailslide v krsnm slow-motion zb?ru. (Celý příspěvek…)

#4 Fingerboard contest

17. b?ezna se v n?meckm m?st? F?rth kon ji ?tvrt Fingerboard contest. Jeliko u je ?tvrt, organizace by m?la bt na rovni a tud by m?la bt zajit?n ur?it rove? cel akce. To potvrzuje i v?et sponzor? nemn? kvalitnch jako Blackriver ramps, Blackriver trucks, Berlin wood a nebo Winkler wheels. Vput?n do arelu je v 14:00 a za?tek akce je v 15:00. To sice znamen men ?as na rozjed?n, ale zas tam ur?it? nebude tolik lid, jako na Fast fingers, take bych se n?jak extra nebl. (Celý příspěvek…)

Video: Kink ledge curb session

Pokud mte zlusk na tuhle rampu od Blackriver ramps, tak tohle video je prv? pro vs. Arnaud Bonhomme si rampu koupil a pro vechny, kdo rampu cht?li vytvo?il toto video. Video m asi minutu a p?l a Arnauld v n?m docela diktuje. M?ete vid?t n?jak oldschool jako backflip (nevm jak to jinak nazvat) Na videu je vid?t, e Arnauld m asi hodn? rd imposible. Je tu vid?t i zajmav detail, jak na bok rampy krsn? sed samolepka z Fast fingers. (Celý příspěvek…)