SNS Snobstyle GX3 Exotic LightWeight

SnobstyleNew Exotic GX3 LW Series Snobstyle Fingerboards. The new SNS GX3 Series brings you the professional responsive concave shape GX. It has perfect ratio for both grinding stability and response. GX series combines two important factors in one. Decent shortening of nose and tail for better stability and side concave trim for better response makes the SNS GX concave todays top product. SNS technology (Celý příspěvek…)

Video: AAGUAA ? – FingerWakeSkate

O tomto netradi?nm a jist? zrovna v tomto ro?nm obdob zajmavm vrobku jsme ji informovali a nyn se objevilo dal video borc?, kte? Finger Wake Skate vyuvaj. Sami uznejte, e nejeden vmi znm aqua park by pro tohle nael vyuit. Tam je radius? a hran vc ne dost. No, prv? toto video ukazuje irok vyuit Wake Skatu. Daj se s nm bez problmu provd?t flipy i r?zn slidy, ale vak uvidte sami, tak p?jemnou zbavu. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

EFC Club: Nov park, Blackriver G10

Arzenl European Fingerboard Clubu se op?t rozrostl. A jako obvykle, to nen jen tak n?jak p?r?stek, ale rovnou park od Blackriver ramps, G 10. To, e to nen jen vedlej produkt Blackriver ramps (jakoe dn vedlej produkt Blackriver ramps neexistuje), zna? i fakt, e na tomto parku se loni jel slavn zvod Fast Fingers. Park je u pln? p?ipraven pro sobotn zvod Fingerboard Encounter, take ti z vs, co se na akci chystaj, se ji m?ou t?it, protoe budou jedni z prvnch, kdo park otestuj. (Celý příspěvek…)

Winkler Wheels 2.0 Signatures

Firma Winkler Wheels pat? mezi pr?kopnky fingerboardingu, a tak u n vdy bylo zvykem, e ur?ovala trend v tomto segmentu. Nyn od tto zna?ky vyla nov kompletn? p?epracovan Signatures edice. Pochlub se novm tvarem, lepm materilem a perfektnm zpracovnm. Pokud hledte profesionln kole?ka pro fingerboard za dostupnou cenu, s novmi WinklerWheels nemte co vce ?eit. Pokud vs kole?ka zaujala, mme pro vs dobrou zprvu. Tyto kole?ka jsou nyn k mn (Celý příspěvek…)

Nov Rampy Harrier

Pokud jste i vy nadenci t?chto pardnch ramp se streetovm designem, mme pro vs dobrou zprvu. Jak ji jist? vte, firma Harrier vytvo?ila novou srii t?chto ramp a ty jsou nyn na sklad? na swat.cz. e se rampy op?t povedly se m?ete p?esv?d?it na strnkch swat nebo na fotce ne. Pokud mte zjem si rampy prohldnout, m?ete tak u?init na e-shopu SWAT zde, nebo je m?ete koupit v European Fingerboard Club Prague zde. (Celý příspěvek…)

Blackriver ramps: Pocket Quarter

Blackriver ramps jsou v posledn dob? velice aktivn, co se potvrdilo i nyn, kdy vydali novinku, a to rampu Pocket Quarter. Jak sami Blackriver p?iznvaj, vlastn? to nen pln? novinka, rampa byla vid?t na n?kolika videch d?ve, ale a nyn se rozhodli dt rampu do prodeje. Pocket Quarter je rozhodn? ?een pro lidi, co cht?j kvalitn rampu a nemaj moc msta. A? u sem pat?te nebo ne a mte prost? o rampu zjem, mme pro vs dobrou zprvu. Rampa je nyn k dispozici na e-shopu (Celý příspěvek…)

Oak Wheels na Swat Shop

Dobr zprva pro vechny p?znivce tto zna?ky. Nyn na e-shopu SWAT m?ete zakoupit vce design? kole?ek OAK. Jak m?ete vid?t na fotce ne, kole?ka vypadaj pardn? a tak je to n?co trochu odlinho, take pokud chcete vyzkouet n?co novho, jsou kole?ka Oak to prav pro vs. Pokud mte zjem si kole?ka prohldnout, nebo si je koupit, m?ete tak u?init na e-shopu SWAT zde, nebo v European Fingerboard Club Prague zde. (Celý příspěvek…)

Blackriver Red Edition na Swat Shop

Jak pe samotn strnka Blackriver ramps, ?erven je barva lsky, nebezpe? a dopravn. U t?chto ramp vak znamen n?co jinho, a to ir vb?r pro vs. To, e to nen jen tah, jak z vs vythnout penze dokazuje i stejn cena, jako u ramp klasickch. Stru?n? a jasn? se Blackriver ramps rozhodli n?kter sv rampy ud?lat v ?erven barv? jako limitovanou edici, tedy v omezenm mnostv. Nyn se tato edice dostala i k nm, na obchod Swat. (Celý příspěvek…)

Video: Propaganda Industries by Tim Egner

Tim Egner vypustil na sv?tlo sv?ta tohle pardn video, zrove? obsahujc Response tape od Propaganda Industries. Tim m sv?j specifick styl vide i hudby kter se ani v tomto p?pad? nevymyk standardu. Skv?l hudba i kamera. Profesionln nasvcen, dky ktermu m video sv?j feeling. Trikov? Tim nevymlel dn lenosti. Prost? jednodu comba o 2 prvcch s ndhernm stylem. Radost sledovat. (Celý příspěvek…)

Video: Walltip

Streetov rampy zavaj v posledn dob? velk rozmach. P?ed lety to za?alo s Bonsei Concrete a Harrierami. Nyn je nabdka ramp opravdu pestr. Nap?klad ndhern Stoned obstacles nebo i tahle novinka od Yellow wood. Jak je asi jasn, rampa se jmenuje Walltip a po shldnut videa ji bude chtt kad z vs. My ji taky chceme. Opravdu hodn? ve stylu rampa. Nejen npad, ale i zpracovn jsou prost? ndhern. Uvidte sami. (Celý příspěvek…)

Support Your Local Skateshop

Blackriver ramps poslaj do sv?ta velice zajmavou limitovanou edici ramp. Jedn se o 2 „normln“ rampy dopln?n o street dopln?k a to cihli?ek vsazench na hranu. Lpe ne vrobce to ani nejde popsat, tak p?episujeme jejich vyjd?en k vrobku: P?edstavujeme vm rampy v rmci naeho programu „Podpo?te sv?j lokln shop“. Tyto rampy budou k dispozici pouze v mstnch skateshopech, nebudou prodvny online. Ani na webshopu Blackriver! O programu „Podpo?te lokln skateshop“ (Celý příspěvek…)

Fingerboarder magazine online

Skv?l zprva pro ty, kte? se k tomu jet? nedostali nebo nem?li p?leitost zakoupit si znm Fingerboarder magazine-p?eel toti do elektronick podoby. Na strnce www.fingerboardermagazine.com/ m?ete tak nahldnout na vechny ?lnky ze starch ?sel v?etn? fotek a vide. Zrovna te? m?ete na strnce najt report o EFC, take rozhodn? kad z vs najde to sv ke ?ten. Navc jet? k tomu jsou zde k nalezen ?lnky, (Celý příspěvek…)

Nov produkty +Blackriver ramps+

Blackriver se v posledn dob? ?in vc ne dost, a? u se jedn o jeho odno Berlin wood nebo Bollie atd, po?d p?ichzej s n??m novm. V tomto ?lnku se budeme v?novat hned dv?ma novinkm a to upravenmu King ledge curb limited a Kink ledge low double set cut. T?ko popisovat tuhle zleitost, nejlep bude, kdy si otev?ete galerii ne. Jak u nzvy ramp i fotky napovdaj, t?chto ramp je omezen po?et a to 100 kus?, take pokud mte zjem, doporu?uji kliknout ZDE: a nakupovat pokud (Celý příspěvek…)

Video: Multi ad

Jeldo Uptis a Adrian Witzel vytvo?ili n?co, co nen p?li obvykl a to 1 reklamu na vce firem. I kdy tyto firmy zce spolupracuj, stejn? je to nezvykl. Reklama se tk Flatface kole?ek a to konkrtn? Dual durometer edice, Blackriver street benche a desek Berlinwood. Jako kad reklama t?chto firem, je na vysok rovni jak u jezdeck, tak vizuln. Dr se svho zajetho stylu temna s osv?tlenm parkem, (Celý příspěvek…)