Video: Andre Miranda

videoAndre Miranda je jezdec fingerboardov zna?ky Lowpro. Dnes m?l narozeniny a tak mu Harald Schn p?ipravil takov p?ekvapen v podob? novho videa. Ze za?tku mu vichni p?ej vechno nejlep a pak se p?ejde k fingerboardingu prv? z blackriver storu. Na blackriver parcch stle padaj nov a nov triky ?m dl tm te technicky. Divm se, e se jet? na t?ch parcch d jezdit v jejich stavu. (Celý příspěvek…)

Video: Brunno Vedana

videoP?edpokldm, e tohohle kluka asi moc neznte, tak vm ho trochu p?edstavm. Brunno Vedana je mlad talent z Brazlie. Na sv?j v?k jezd fakt p?kn?. U m za sebou jeden sp?ch a to konkrtn? v internetov sout?i s nzvem Dreamland, kde Brunno skon?il na druhm mst? v nejleh? kategorii. Rozhdon? m nalpnuto pro to ns jet? n??m p?ekvapit. A te? u se podvejte na video. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Nico Frank

videoVidea od Nica Franka jsou posledn dobou dost podobn a stejn, dnes ud?lal takovou men inovaci a to, e nm ukzal co doke za 10 minut. Nico zvldl nato?it tm?? t?i minuty fingerboardingu co je obdivuhodn. Spoustu trik? vrtil na prvn pokus. Ve videu jezdil na blackriver ramps boxu a railu. Nico to m opravdu v prstech, mus jezdit po?d aby dosahoval takovchto vsledk?. (Celý příspěvek…)

Video: Jeldo Ulpts

videoCan you skate your name? Tak se jmenuje nov online fingerboardov contest. Pravidla jsou jednoduch, jezdec mus nato?it fingerboardovou srku, kde mus ud?lat triky podle toho jak se jmenuje. Pokud chcete v?d?t jak to jsou, kupte si nov fingerboard magazine s ?slem 3 a zskte vc informac. Jeldo Ulpts to zkusil a myslm, e se mu to velice povedlo. Take nevhejte a to?te. (Celý příspěvek…)

Video: Shane Martin

videoShane Martin nato?il nov krat fingerboardov video na sv nov p?ekce. Je to jaksi betonov rampi?ka, slouc p?evn? ke grind?m a slid?m. Tenhle kluk z Ameriky m fakt dobr styl, vjimkou nen ani tohle video. Shane klade d?raz sp na proveden trik? a techniku ne na edit, ale to v?bec nevad, jde sp o triky. V tomhle videu d?lal spostu shove it kombinac a to se mi opravdu lbilo. (Celý příspěvek…)

Video: Joaquin Mendez

videoA little nothing-tak se jmenuje nov video od francouzskho fingerboardovho jezdce Joaquina Mendeze. Tenhle tpek jezd u taky dobrou ?adu let a je podporovn firmami flatface a blackriver. Kdy se ?ekn jmno Joaquin Mendez tak kadmu se mus vybavit jeho skv?l precizn styl, kter nikdo nem. Posledn dobou jeho videa ztrcela na kvalit?, alespo? dle mho nzoru, ale tmhle op?t potvrdil, e je ve form?. (Celý příspěvek…)

Video: Taylor Rosenbauer

videoU Taylora Rosenbauera se ud?lalo hezk po?as tak nato?il nov venkovn video. Kdo ?ek, e Taylor v n?m jezd pouze na fingerboardu, tak je na omylu. On toti um i docela dost dob?e na skateboardu jak vidte v jeho novm videu. Pak p?ila klasick sada jeho trik? na fingerboardu, sta?il mu k tomu bikerack a st?l. Za chvli dokzal vrtit spoust? trik? v super stylu a technice. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoMike Schneider je nezastaviteln a stle pokra?uje s nat?enm vide. Tenhle kluk u m na svm kanlu 1043 vide, co je opravdu k neuv??en. Dnes nm nato?il n?co na Berlinwood desce, konkrtn? low shape tvaru. Tenhle fingerboard, d se ?ct e komplet se te? nov? za?al prodvat prv? na jeho flatface obchod? a Mike na n?m ud?lal krtk video co vechno se na takovm fingerboardu d p?edvst. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoNa podobn typ vide se vdycky rd podvm. Mike Schneider zdokumentoval cel sv?j vlet na leton Fast fingers 15 v N?mecku. Mike spolu s Jay Linehamem, Taylorem Rosenbauerem, Gary Chinem a dalmi nato?il devtiminutov video pln trik?. N?co podobnho u tu bylo od Taylora. Kluci si hodn? zajezdili v blackriver g8 parku, kter je zrcadlov? oto?en, co otevr pln? nov monosti na d?ln trik?. (Celý příspěvek…)

Video: Valentin Leiber

videoMlokdo znal Valentina Leibera p?ed Fast Fingers, te? naopak mlokdo ho nezn. Asi zatm nejv?t p?ekvapen a zrove? objev tohoto roku, kter se stal mistrem sv?ta 2012, se dostal do teamu Flaked a nato?il welcome video. Od Valentina jsem nikdy p?edtm video nevid?l, ale tohle stoj opravdu za to. Valentin m neskute?nou zsobu t?kch trik? a hlavn? kombinac, hlavn? nollie a switch flip?. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoNov venkovn a zrove? vnit?n video od Mike Schneidera. IL crew + Doug Bodkin, Jay Lineham, Sam Aronie a on vyrobili pln? skv?l fingerboardov park a ud?lali na n?m po?dn pojezd. Park se jmenuje Doctor’s park a opravdu moc se mi lb. Hned bych si na n?m pojezdil kdyby to lo. Kluci jak je zvykem v n?m naszeli spoustu neuv??itelnch trik? v super stylu. Cel je to hlavn? skv?le nato?en. (Celý příspěvek…)

Video: Manu Oberle

videoManu Oberle si ud?lal takov men vlet a to a za velkou loui do Kalifornie. Prv? tam bydl jeho kamard Ro, kter tak jezd na fingerboardu. Jeho si m?ete spojit s tm, e vyrb super raily a nedvno se dostal do n?meckho Berlinwood teamu. Manu ud?lal takovou men fingerboard session u n?j doma. Vechno je to to?eno kamerou gopro, tum ?slem 2 a myslm, e kvalita je fakt dobr. (Celý příspěvek…)

Video: Harald Schn

videoTak to tu jet? nebylo a zrove? to nikdo ne?ekal. Harry tyhle zb?ry vytvo?il po Battle at the Harrics. Je to mega pojezd v blackriver storu na jeho klasickm harrics parku. Ve videu m?ete vid?t spoustu znmch tv?, a? u Jeldo Ulptse, ?i Adriana Witzela, ale i spoustu fingerboardistu z jinch zem jako nap?klad z Indonsie nebo ze pan?lska (Ivan Parra Trigueros). Doporu?uji se podvat na cel video. (Celý příspěvek…)

Video: Kassel Ost od Davida Fiene

videoBowly, bowly a zase jenom bowly, tak p?esn? by se dala popsat akce ?i zvody v N?mecku s nzvem Kassel Ost bowlmasters. Jedno videu od Marca W. u jste ur?it? vid?li, dnes nm p?in nov David Fiene. Se svou zrcadlovkou zachytil p?esn? tu super atmosfru vkendu, v?etn? mstn grilova?ky a podobnch pohodovch aktivit. Nechyb ani vyhlen vt?ze a to N?mce Steffena Bronserta. (Celý příspěvek…)