Video: Fingerboarding v reklam? na SEAT!!

kamera.jpg
Ano je to tak, Seat nato?il reklamu na sv?j nov model Seatu Ibiza ve stylu forever young. Triky se tam neobjevuj dn, ale styl to m. Rozhodn? stoj za zhldnut a ukazuje to fakt, e tento n milovan sport si zskva stle v?t a v?t jmno na ve?ejnosti. (Celý příspěvek…)

Video: KaseO still rolling

kamera.jpg
Ondra Kae aka KaseO nato?il kdysi video punk n roll a nyn p?ichz s pokra?ovnm, kter nese p?zna?n nzev Punk n roll still rolling. Ve videu se jezd na homemade rampch mimochodem hezky vyrobench. U dost kec? tady to prost? mte :) a nezapome?te pst komenty :) (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Fingerboard Gallery

Vytvo?il jsem tu pro Vs takovou p?ehldku vech monch zajmavch design? a tvar? d?ev?nch desek. Prost? zde najdete od t?ch nejv?tch let? po pe?liv? p?ipraven a proveden v?ci. Dalo mi to prci tak se opovate pst negativn komenty vivci. Galerie ne. PS: Pite komenty, kter je podle vs ta nejlep! ?asem se objev pokra?ovn, protoe se toho na internetu povaluje stle jet? mnoho. Proto ?ekujte web a jednoho dne se ur?it? jet? n?co objev. Te?ka (Celý příspěvek…)

Shit hessens

ssh-flyer1.jpgNalpl fingerboardov contest, kter nese jmno Shit hessens (tedy n?co jako shit happens) se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem v sobotu 18.7. 2009. Startovn je za pouhch 5 ?ek a ur?it? budete mt monost se tam potkat se spoustou ivoucch fingerboardovch hv?zd, alespo? z Evropy. Za?tek je od 11 hodin dopoledne. Jedou se dv? kola a finle ji tradi?n formou game of S.K.A.T.E. Kdo by m?l snad zjem se z?astnit, tak je mnoho informac, kde (Celý příspěvek…)

Video: A.S.I. Berlin 4

asi41.jpgAno je to tady, legenda pokra?uje. Kultovn n?meck zvody startuj u po?tvrt. Snad se tam vydm tak a ud?lm nechutn report kadopdn? zatm tu mme plakt akce a video upoutvku a musm ?ct, e ob? upoutvky a? tiskov nebo video jsou VELICE originln :) posu?te sami. (Celý příspěvek…)

Video: Tim Hurley

Tim H Narazil jsem p?i przdninovm brouzdn na internetu tohle dost zajmav videjko. Jezdec Flatface teamu Tim Hurley um teda po?dn? nadiktovat. K vid?n jsou fakt moc extrm? zabit triky (Celý příspěvek…)

Video: Relativity 2 trailer

kamera.jpg Na youtube kanle Harolda Schona aka Dirty Harryho jsem narazil na video upoutvku na fingerboard DVD Relativity. Pokud se film ponese ve stejn kvalit? jako trailer tak se mme rozhodn? na co t?it. Ve filmu ?inkuj takov jmna jako Daniel Durku, Ramon Angelow, Harold Schon, Fabian Schreiter nebo Mike Schneider a dal..Hodn? jmen z filmu jsme mohli vid?t tak na EFC fingerboard cupu. (Celý příspěvek…)

Nov redaktor do rodiny

Zdravm vechny p?znivce fingerboardingu jako takovho i fingerboardingu.cz. Po dvou letech veden vlastnch strnek jsem se rozhodl zm?nit platformu, protoe zm?na je ivot. Minul strnky budou v nejbli dob? smazny. Rozhodl jsem se tak proto, protoe chci bt sou?st n??eho perspektivnho s vym potencilem, ne jsou strnky se zalou „slvou“, kter u ani nemm nladu vst. Mimo jin jsem tvrdil, e se vzdvm fingerboardingu, ale po (Celý příspěvek…)

Video: Hul?ovo Entry video do Hit the line

236709_1244891178.jpg Je to skoro chvilka co jsem napsal o video contestu Hit the line. Nenapsal jsem, e se samoz?ejm? m?e ?astnit kad take i VY. No Hul?a to v?d?t nemusel a dal se piln? do prce a tady je vsledek. Video je podle m? VELICE originln? zpracovan a rozhodn? nezapadne. Triky se mi taky lb take to mte tady. (Celý příspěvek…)

Video: Dal video z EFC

kamera.jpgNa youtubu jsem „vy?ral“ dal video z EFC, kter spe ukazuje jak to tam vypadalo ne co se tam d?lo, kadopdn? pro ty, co tam nebyli mon zajmav. Video ne. (Celý příspěvek…)

Winkler Wheels D.A.W. Big Daddy’z v prodeji!

V ?esk distribuci nyn m?ete nakoupit absolutn novinku od Winkler Wheels a to WinklerWheels Big Daddy’z D.A.W. Tato kole?ka jsou p?izp?sobena gripu, a jsou pom?rn? a na detaily shodn s kole?ky WinklerWheels TLC Edition. Oproti TLC maj sice tm?? shodn rozm?ry (jsou trochu v?t ale minimln?) ale li se p?edevm menm hlem, pod kterm jsou kola zakulacena, pro co nejlep grip. Tato kole?ka m?ete nakoupit na strnkch Distributora WinklerWheels SWAT Distribution, nebo v kamennm obchod? SWAT SKATES v Praze.