Foto: Fingerboarding.cz session

fotoFingerboarding.cz session byla pohodov akce v centru Prost?jova v nkupnm centru, kde jsme se vichni sp?n? seli a zasout?ili si o zajmav ceny od sponzora akce Swat Distribution. Na akci se objevili i lid, kte? vid?li fingerboarding poprv a tak si zkusili, e jezdit nen v?bec jednoduch. Ve vsledky se ve povedlo tak jak m?lo a vichni odeli dom? spokojen. Akci jsme si uili a jsme rdi, e jste dorazili tak. Doufejme, e se ?asem objev n?jak dal akce kde se vichni (Celý příspěvek…)

Nolliewheels produkty kompletn? v ?R

Do ?ech se dostal pln sortiment dopl?k? a kole?ek od zna?ky Nolliewheels. Vybrat m?ete z velikho mnostv typ? a barev kole?ek, od zkladnch a po loiskov ?i ocelov, ktere svm zpracovnm d?laj rovnocenho soupe?e ostatnm vrobc?m. Kole?ka jsou ovem jen ?st sortimentu tto zna?ky. Dalmi produkty jsou Truck tuningy, rouby do kole?ek o r?znch parametrech, spacery (distan?n vloky) ke kole?k?m a hlavn? tak Desky! (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Snobstyle G2 je kone?n? venku

Snobstyle logoDnes se stalo skute?nost vydn na internet SNS desek generace ?slo 2. A co tedy ve nov generace nabz? Jsou to hned t?i tvary concavu a patek, od placatch a po hlubok concave, take si vybere snad kad. Dle jsou k dispozici a vb?ru 2 typy ?ky – Normal width 27mm a X-Wide 30mm, pro velkou oblibu posledn doby. Novinkou ?.3 je volba dvoj vhy desky (Celý příspěvek…)

Kola Summit Black Diamond prototypy

Trend vroby kole?ek na fingerboardy „zaplavil“ cel sv?t, a tak nen nic p?evratnho e se objevuj nov a nov typy a produkty. Zde mme nap?klad ty, tedy prototyp od zna?ky Summit. Kola pochzej z USA a jsou loiskov, take by nouze o rychlost m?la bt minimln. Doposud bylo dajn? vydno n?co kolem 50ti sad (Celý příspěvek…)

Video: EFC 2009 – TV Prima

Video Na EFC 2009 se objevila i jin televize ne prv? ta ?esk. Tou druhou byla TV Prima, kter nato?ila tak pardn shrnut, p?edevm na tma samotnho fingerboardingu. Jak vznikl, odkud pochz. Martin Winkler prozrad n?jak informace po Rodnym a Oli zase proszrad, jak mu fingerboarding pomh k u?en se novch trik? na skateboardu. Zkrtka, fingerboarding doke zabavit (Celý příspěvek…)