Video: Honza Karsch

" align="left" alt="Video" /> Honza Karsch si zajel na dovolenou sm?r Chorvatsko a samoz?ejm? fingerboard a kameru doma nezapomn?l. Co z toho vyplv? e te? se m?eme spole?n? podvat na to, jak to tam vypad a jak se tam d jezdit. Vylezlo z toho vcelku p?kn videjko. Podvat se m?eme na pr streetovch spotk? a pr trik?, kter tam padaly. Ve vsledku docela fine (Celý příspěvek…)

Video: Gene Senges

Video Nen nic lepho ne se takhle vydat v n?kter z t?chto przdninovch dn? ven s kamerkou a dobrou parti?kou a hledat spoty. M?e to vypadat p?esn? tak, jako na dnenm videu. Jezdit se d skoro na vem a kdy se pot?st na n?jak ten mramor nebo hladk beton, tak je to jet? lep. Padaj pardn triky tm?? vude, kde to jen jde. M?ete se inspirovat a taky (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Taboard fingerboard contest

taboard Mme tu pozvnku na pardn akci podporovanou Swat Skates Distribution, Fingerboarding.cz, Snobstyle, Propaganda Industries a Taboard. Jde o fingerboard contest, kter se pojede za necel dva tdny v malebnm m?ste?ku jmnem Tbor. 31.7. se otev?ou brny klubu MP7, kde pro vs budou nachystny p?ekky, zahraj DJs a rozdaj se pardn ceny. Pokud zaplatte symbolickou?stku 50 korun, tak si zajedete tenhle skv?lej kontestk. Cel (Celý příspěvek…)

Video: Thomas Hansen

Video Dnes tu mm hodn? pardn video op?t z dlny +Blackriver-Ramps+. Podvme se na to jak jezd sm Thomas Hansen. Tohoto pardnho jezdce jste mohli potkat na letonm ro?nku European Fingerboard Cupu. Asi nemusm vysv?tlovat, e jeho styl jzdy pat? k t?m nejlepm, co m?ete v?bec vid?t. Na tomhle videu se podvme sp na old school triky, kter jsou mnohdy (Celý příspěvek…)

Foto: EFC 2010

fotoM?ete si znovu vechno p?ipomenout, protoe mme k dispozici fotky za EFC European Fingerboard Cupu 2010. Cel akce probhala dle pln? a nakonec byli vichni spokojen. Vt?zov si odnesli hodnotn ceny od sponzor? a jsem si jist, e i nvt?vnci neodeli s przdnou. Obvykle se toti stv, e sponzorovan jezdci sv ceny rdi hz do publika, kde na n? netrp?liv? vichni ?ekaj a jsou schopn se porvat i o samolepku. P?edstavte si, e vzduchem let t?eba (Celý příspěvek…)

Video: EFC 2010 o?ima +BRR+

EFC Pardn videjko se dnes objevilo na youtube a jde o sest?ih celho European Fingerboard Cupu 2010. Video je z dlny +Blackriver-Ramps+ a tak je jasn, e je to opravdu kvalitn prce. M?ete si p?ipomenout pardn atmosfru, kter se nesla celm dnem a ti co nemohli dojet se m?ou podvat jak to vlastn? cel vypadalo. M? se video moc lb a zachycuje ve podstatn, co se (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider a John Cowart

Video Mike, +BRR+ g8 park a John si ud?lali p?kn rno a pardn pojed?n na tomhle vychytanm parku, na kterm jste si mohli tak zajezdit na EFC 2010. Mon tam jsou vid?t n?jak problmy s nedoost?enou kamerou ale i tak jde vid?t spousty naprosto precizn? odjetch trik?. Na druhm videu se podvejte na pop shoveit. Jeden normln a druh asi o 720 nebo dokonce (Celý příspěvek…)

Nov CloseUp benche nyn na swat.cz

CloseUp Od tto chvle mte monost objednat si zbrusu nov mramorov CloseUp benche a jeliko jeSwat.czoficilnm distributorem tto zna?ky tak mte 2 roky zruku na vrobn vady thle skv?l p?ekky. Je vyrobena s velmi kvalitnho mramoru s nejjemn?jm zpracovnm. P?nov podloky na nosncch zamezuj samovolnmu posunut ale protoe p?ekka sama o sob? n?co v tak i to sta? na to aby pevn? stla na podloce. Na vb?r mte hned ze t? druh? a tak si m?ete (Celý příspěvek…)

Nov bonsei p?ekky nyn na swat.cz

BonsaiNov tvary a barevn kombinace, to jsou ?ty?i nov kusy t?chto libovch p?ekek vyrobench jet? z pevn?jho betonu ne kdy d?ve. M?ete se na n? podvat dole pod ?lnkem na fotkch. Pokud ale mte strach a bojte se, e se po cest? k vm dom? p?ekky pokod tak se m?ete vybavit pardnm obalem, kter jakmukoliv pokozen zabrn a umon vmtak brt svou p?ekku kamkoliv chcete. Navc tu mme 2 zcela nov tvary umo?ujc vce trik?. Vechny zbyl vlastnosti z?stvaj (Celý příspěvek…)

Nov Harriera exkluzivn? pro fbr.cz

HarrieraProst?ednictvm fingerboarding.cz se k vm dostane speciln recenze na tuto p?ekku, kterou vidte dole na fotkch. Za krtkou dobu si o ni budete moct p?e?st podrobnou recenzi z moj strany, jak se na ni jezd a podobn podrobnosti. Podle m? se na ni ale pojede vce ne dob?e a tak se na ni u t?m. Druh v?c je ta, e ku p?leitosti konn EFC 2010 vyrobil Harald taky malobrzky, kter m?ete vid?t na fotce rovn?. Ty nsledn? budou vystaveny ve Swat kamennm obchod? v (Celý příspěvek…)

European Fingerboard Cup 2010 – vsledky

efc 2010 Je to tu, nyn mme k dispozici vsledky European Fingerboard Cupu 2010, nejv?tch letonch zvod? v ?R. Z vlastnho pohledu musm ?ct, e se akce od za?tku a do konce pardn? povedla. P?edevm dky jezdc?m, kte? dorazili a mohli si zazvodit na parku z Fast Fingers 13 ale tak obrovsk dky pat? organiztor?m thle akce, bez kterch by to ani nhodou nelo. U nyn se m?eme t?it zase za rok na EFC 2011. V tuto chvli si m?ete prohldnout fotky zde a zjistit, (Celý příspěvek…)

Video: Honza Karsch

Video Jezdec za swat skates Honza Karsch ob?as p?ijde s n?jakm videjkem. Nyn mte tu monost podvat se na jeho posledn po?in ve videu nazvanm Outdoor session. Je jasn, e jde o venkovn videjko za pouit p?ekek, kter se povaluj voln? na zahrad? nebo v k?ln?. Op?t za doprovodu pardn hudby. Hudba tvo? vdy zklad videa a bez n to nejde. Honza vdy (Celý příspěvek…)