Video: Markus Schmidinger

VIdeo Ten kdo byl na EFC, tak si ur?it? pamatuje jeho vt?ze, nikoho jinho ne Markuse Schmidingera. Dneska se m?ete kouknout na jeho vcelku poveden videjko. Co m? p?ekvapilo, je absolutn ?istota trik?, kter p?edvd. Ned se na to nic ?ct. Chlapec to m zkrtka v (Celý příspěvek…)

Probh drba fra

vypadky Tento vkend se m?ou na oficilnm fru o fingerboardingu vyskytovat vpadky, protoe dojde k jeho restrukturalizaci. Nemuste se vak ni?eho bt. V pond?l by ve m?lo bt pln? funk?n a pln? p?ipraveno snet npor vaich dotaz? na vechna odv?tv fingerboardingu. Na ve vm samoz?ejm? odpovme. Nebo jen m?ete p?ijt sdlet sv?j nzor na v?c nebo na produkt. Pro v?tinu zna?ekmme p?ichystanou kolonku snad od vechn zna?ek a r?znch (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Taylor Rosenbauer

Talyor Rosenbauer Pro ty, kte? stle jezd na fingerboardech Tech Deck, je dnen video. M?ete se podvat, e i na takovm fingerboardu se d celkem v klidu zajezdit. Sta? se jen po?dn? snait a ty triky se do prst? dostanou. Pokud vm to ale s Tech Deck nejde, kupte si n?jak (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

daniels Videa tohoto jezdce pat? k nejlepm, co doke dnen scna nabdnout. Vynikaj p?edevm skv?lou editac, kter je provedena na jedni?ku. Za triky je tak nemus styd?t. Ji na n?koliktm videu vidme, e Chris pouv stle tu samou p?ekku, tu samou scnu a po?d je (Celý příspěvek…)

Video: Bene Mller

kamera.jpgNov video od jezdce z teamu Yellowood Beneho Mllera. Na tomto videu testuje novou rampu Mike Schneidera od Blackriver ramps. Nejsou zde vid?t pouze p?kn triky a styl, ale tak e na tto (Celý příspěvek…)

Nov designy komplet? CloseUp na swat.cz

CloseUpNa swat.cz mte nyn k dispozici celou ?adu novch design? pro komplety zna?ka CloseUp a to v generaci 3. Novinka je tak SWAT Customised edition, co je speciln? upraven deska s logem swat skates distribution. Desky tto edice jsou opat?eny nejjemn?j formou nanen laku a to ve dvou vrstvch pomoc technologie Air-Brush. Za swat edici neplatte nic na vc, stoj stejn? jako ostatn komplety. Samoz?ejm? nechyb kvalitn loiskov kola CloseUp, barevn zcela (Celý příspěvek…)

Video: Honza Karsch

Honza Karsh Honza Karsh, jezdec za swat team, nato?il dal video. Na prvn pohled jde vid?t, e u se zase n?co p?iu?il. Ve videu se objevuj u sloit?j zleitosti t?eba 360 flip do crooked grindu na bonsei, nollie varial flip nebo switch varial heelflip. Honza jezd p?edevm na styl, co (Celý příspěvek…)