Fingerboard Encounter

Fingerboard EncounterEFC Community a Stanislav Yovzhiy p?edstavuj fingerboard zvody FINGERBOARD ENCOUNTER. Zajezdte si na zbrusu novm parku dest generace +blackriver-parks+ G10 a mnoha dalch profesionlnch parcch +blackriver+. T?it se m?ete na speciln hosty z ASI Berlin. Nov systm hodnocen, kvalifikace formou LastTrick. Vylepen styl semifinle kde si jezdec losuje trik a p?ekku. Finle o hlavn ceny soutee formou Game of Skate. Zvody dle dopln?ny jet? (Celý příspěvek…)

Video: Fingerboarding Takes Balls!

P?tel, tohle byste m?li vid?t! Na kanlu FingerboardHandBook se vdy objev n?co originlnho, ale tohle by ns opravdu nenapadlo. U prvn trik vs dostane a budete op?t muset konstatovat, e ten kluk je prost? tpek. Mchat fingerboarding s kaskadrstvm a nevm ?m vm jet? prost? m?e napadnout jen jeho. Jako obvykle uvidte i hodn? big air trik?. Vc u to asi vysv?tlit ani nejde. Kdo neuvid, nepochop. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Shrnut Fast Fingers 16

Ub?hl dal den od tohoto slavnho zvodu, a tak se na internetu objevily dal informace a videa. Hlavn informace dne je rozhodn? pln po?ad jezdc?. Videa jsou 2 a ob? od FingerboardTV, kterm d?kujeme za skv?l servis. Prvn video je posledn, finlov battle mezi t?emi poslednmi jezdci, kter, jak jist? vte, vyhrl Petr Pt?ek. M?ete vid?t, e pro finle byl vytvo?en speciln park, kter je naprosto symetrick. Je vid?t, e Blackriver mysleli jak na levky, tak pravky, co je opravdu skv?l. (Celý příspěvek…)

King of Fingerboard #6

Je to teda trochu z ruky, uznvme, ale stejn? bychom o tom rdi informovali. Celou akci po?d firma OK Fingerboards, co je asi dominantn zna?ka Brazlie, nebo je o n tedy nejvc slyet. Plakt je ve pan?ltin?, co byl pro redakci trochu p?ekladatelsk o?ek, jak by ?ekl Uko Jeita. Nakonec jsme vydedukovali, e akce se kon 29. ?ervna ve m?st? Florianopolis. Pokud jsme p?ekldali dob?e i dl, tak na vt?ze ?ek 1000 dolar?. No, to u je slun motivace pro p?jezd. Plakt najdete ne. (Celý příspěvek…)

Video: 300

Emma Martinez ud?lala takov Thank you video za 300 odb?r? na youtube. Po shldnut tohoto videa muste uznat, e m na to, aby se ?asem pynila 1000 odb?ry a vce, protoe video se velice vyda?ilo. Jezd v pokoji na stole s betonovou rampou a zcela si s tm vysta?. Efekty videa nm trochu p?ipomnaj fotky na Instagramu, take to v?bec nen zl. Jako hudebn doprovod hraje poklidn elektro, kter ve spojen s no?nm nasvcenm dodv atmosfru, kter se p?esn? hod na tuto hodinu. (Celý příspěvek…)

Video: i-Ledge

Dnen doba je takov, e si d?ti k narozeninm msto balonu na fotbal p?ej mobil nebo tablet. Posouzen, jestli je to dob?e nebo patn? nechme na vs a radi se budeme v?novat tomuto videu. Mladk pro n?j vyuil krabi?ku prv? od novho mobilu, a jak sm pe, je pro tento ?el jako stvo?en. Cel video d?l triky jen na n a m?ete sem tam vid?t i n?jak netradi?n triky. (Celý příspěvek…)

Video: Da rial strit

Zatmco n?kte? z vs se chystaj, nebo u jsou na cest? na zt?ej Fast Fingers, my bychom vm rdi ukzali tohle pardn street video. Cel to m na sv?dom Eduardo Luna a trochu nm to p?ipomn skate film Sorry od firmy Flip. Je to nalapan u od za?tku a tempo se dr a do samho konce. Prvn zb?r je pardn-chudk Eduardo musel pro tento zb?r postt p?ed kamerou trochu del chvli, ale vsledek stoj za to. A dl u prost? sjd vechno, co se mu na ulici zlb. (Celý příspěvek…)

Video: Pop Contest 2013

Pop Decks nejen, e d?laj pardn, ru?n? barven desky, ale tak uspo?dali zvod. Vypad to, e zvod byl v rmci n?jakho v?tho zvodu na skateboardech nebo podobn akce, viz. podpora od Monster Energy. lo o takovou men friendly sessin a je to vid?t. Akce se toti nesla v t?ce pohodovm duchu, a tak to m bt. Vak uvidte sami. (Celý příspěvek…)

Video: fun

Tak to vypad, e s ltem se vem zlepila nlada. U vznik minimum temnch, depresivnch vide, kter byly sice kvalitn, ale kdy si pustte n?co jako nsledujc video, mte prost? lep nladu. Tu nm zlepil Fabio Schaffer nejen svmi schopnostmi, ale i zvolenou hudbou a kvalitn kamerou. Jak u prozradil nzev, je to prost? zbava na druhou. Sranda, fingerboarding a session s kmoem. Fabio prozradil, e video je trenink na Fast Fingers a my v??me, e ostudu si neud?l. (Celý příspěvek…)

Video: Grkenland

Victor Larsen si vyrazil za teplem do ?ecka a jako sprvn fingerboar?k nebo jak to nazvat, nato?il video. Nen to nic extra, dn lenosti, ale ns video docela bav. Je v tom toti i kousek cestopisu, a to ns bav. Krom? fingerboardingu m?ete vid?t ?eck ple nebo no?n ivot. Na fingerboarding Victor vyuil pocket box nebo co se mu zrovna p?ipletlo do cesty a nezastavila ho ani leteck p?eprava. Co je fajn zpest?en, protoe fingerboarding v letadle zas tak ?asto nevidte ne? (Celý příspěvek…)

Video: Plazatrack

Lto je tu, je ?as koupali?, festival? a vemonch akci. Samoz?ejm? je to tak ?as to?en venkovnch vide, take zatmco redakce se trp maturitnmi otzkami, kluci z Yellowood si v klidu dovd na ndhern street plaze. Pohoda se nese celm videem. Pohodov kytarovka jako hudebn podklad, triky jen tak v klidu bez hrocen a kopa srandy. No prost? Portugalsk idylka, ale vak uvidte sami. (Celý příspěvek…)

5 dn do Fast Fingers 16!

Ano, je to tak, u jen 5 dn do dalho ro?nku mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu! Je nm jasn, e se t?te stejn? jako my. ?echovi se nabz otzka, jak zaboduje Petr Pt?ek po sp?chu na Battle at the Harrics? Rozhodn? by byla bomba, aby byl mistr sv?ta z ?esk republiky. Take Petrovi i vm vem, kdo se ?astnte zvodu dr palce cel redakce a pokud pot?ebujete k zvodu n?jak bli informace, m?ete je najt p?mo zde.

(Celý příspěvek…)

Video: Ukzka parku na Fast fingers 16!

P?tel, nebudeme to dlouho zdrovat! Je to tu. To na co jsme dlouho zv?dav? ?ekali. Podoba parku pro dal mistrovstv sv?ta. Vdy se Blackriver vytasili s n??m originlnm a letos to nen vjimka. Jak cel rok m?eme vid?t, Blackriver nastavuje trend cihel na rampch, no nyn m cihly cel park. Nm osobn? se park lb a v??me, e vm bude taky. Dobr je, e park je p?ipraven jak pro levky, tak pravky. Otestovali jezdci obou sm?r? a to Oliver Blankenburg a Stefan Klauser. (Celý příspěvek…)

Longboard Salon Praha

Rdi bychom vs pozvali na ji druh ro?nk akce Longboard Salon, kter se kon 25. kv?tna v praskch Riegrovch sadech. Pokud vhte nad ?ast na tto akci, snad vs p?ilk mega tombola, projekce longboard film? nebo longboard bazar. Zstup vystavovatel? tak nen k zahozen a Swat Skates rozhodn? jako zastnce old schoolu nesm chyb?t. Vce informac naleznete na plaktu ne. (Celý příspěvek…)