+Blackriver+ RipTape 2 k dostn na swat.cz

riptape Nov Riptapy 2 ultra smooth jsou momentln? nejlep tapy pro vae desky k sehnn. Vrazn? prodlouen ivotnost a mnohonsobn? lep tahn desky, to je RipTape 2 od +BlackRiver-Ramps+. Samoz?ejm? je k dispozici v n?kolika variantch jak u v uncut, tedy neo?ezan verzi tak i v o?ezan. Rovn? si m?ete objednat set kter tak obsahuje vylepen originln bushingy a washery BlackRiver. Samoz?ejm? tapy jsou kompatibiln s deskami wide. Nyn (Celý příspěvek…)

Video: Elias Assmuth a Martin Winkler

v TV Fingerboarding se pomalu ale jist? stv znm?jm. Dokazuje to i dnen videjko, kde se Martin Winkler a Elias Assmuth podvali do televizn show. Samoz?ejm? se dozvme ve o fingerboardingu z anglickch titulk?. Docela jsem koukal jak jim to jde. Jak Elias kopnul kickflip na skatu na prvn (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Meeting in California

kamera.jpg Zatmco u ns mrzne a prsty bol, v Kalifornii si fingerboardist uvaj slunnho po?as. Tamn?j nladu ukazuje video ne. Pod taktovkou Mike Schneidera, se konal v Kalifornii meeting jezdc? a myslm si, e se je na co dvat. (Celý příspěvek…)

+Blackriver+ Mike Schneider sig. ramp na swat.cz

schneider Nyn si na swat.cz m?ete objednat novou +blackriver-ramps+ Mike Schneider Sig. rampu. Tuto p?ekku navrhoval Mike Schneider a jako kad p?ekka od tohoto vrobce, tak i tato je v n??em vyjime?n. Na tto p?ekce se vy?d snad kad fingerboardista. Poslou vem jezdc?m jak profesionl?m tak za?te?nk?m, protoe kad si na ni zajede sv?j trik. Vhoda je v tom, e p?ekka je symetrick a tak si m?ete na switch pilovat stejn triky jako na norml. Najdete na (Celý příspěvek…)

Fingerboarder magazine nyn na swat.cz

fbrermagazine Po n?kolika zm?kch o p?ipravovanm ?asopise Fingerboarder Magazine se nyn tento pltek dostv i k nm. Na swatu si nyn m?ete vesele objednat tento ?asopis hned ve dvou vydnch a sice v anglickm nebo n?meckm jazyce. P?e?tete si t?eba interwiev s hv?zdou Martinem Winklerem, report z Fast Fingers 12, Ost Bowl Masters II a mnoho dalho. Na swatu se tak objevila kniha o fingerboardingu od Martina (Celý příspěvek…)

Nov rampa +Blackriver-ramps+

kamera.jpg P?ed nedvnou dobou jsem zde publikoval video: Nov rampa od Blackriver ramps. Kv?li technickm problm?m, jsem video sthl, ale nyn ho p?idvm znova. Sledujte novou rampu, kter bude ji brzy k dispozici i na www.swat.cz (Celý příspěvek…)

Video: Fingerboarding v televizi

report Pr dn zp?t jste mohli zahldnout v televizi docela p?knou report z EFC. Pro ty, kte? nev o ?em je fingerboarding, maj monost seznmit se s jeho histori a podvat se jak to vypadalo na t?chto zvodech, p?ipomenout si atmosfru. Nevad, e video se ne?ad do skupiny t?ch delch ale i p?es to se dozvme ?adu zajmavost, kter vm mohly t?eba uniknout. Zkrtka p?kn report (Celý příspěvek…)

Video: Fingaspektakel

kamera.jpg Rakousk zvody Fingaspektakel se vyvedly, to bezpochyby. Osobn? jsem rd, e je ?m dl vce zvod? a Rakousko je co by fingrem dohodil, take doufm, e co nejd?ve budou dali, abych se tam tak vydal. (Celý příspěvek…)

Video: Harald Schn

kamera.jpgNov video od znmho jezdce a moviemakera Harolda Schna, ktermu dal nzev „Black or White“. Tomuto videu nen co vytknout, ostatn? jako vdy u tohoto jezdce. Kvalita videa je na vysok rovni a triky (Celý příspěvek…)

Video: Best of 2009

2009 Nyn se m?ete kouknout na sest?ih z roku 2009, tedy z akc a r?znch udlost, co se d?ly kolem fingerboardingu a kde jsem byli jako team. Jde o velice hezky zpracovan video, za co m?eme pod?kovat Hul?ovi. Doufejme, e nakonci tohoto roku se objev podobn sest?ih toho nejlepho. Tak (Celý příspěvek…)

Video: Tom Nossek

kamera.jpg Jsem rd, kdy mi n?kdo pole svoje domc video, protoe se to stv velice z?dka. Tentokrt m? pot?l Tom Nossek alis Kesson. Tohohle brn?nskho matadora znm osobn? a jeho par?k taky take jsem neotlel a video je tu. (Celý příspěvek…)

Video: Taylor Rosenbauer

Taylor Taylor Rosenbauer pat? do skupiny hodn? kvalitnch jezdc?, co nm znovu a znovu potvrzuje jzdou ve svch dokonalch videch. V dnenm kousku vypad vechno skv?le, mon by se dalo u n?kterch scn pout vce sv?tla ale i tak tohle video ?adm k jedn?m z nejlepch v?bec. Pokud (Celý příspěvek…)