Video: Mike Schneider

videoTak po Christoferu Kraftovi tu mme dal Berlinwood sponzorsk bal?ek, tentokrt sm?rovan Mike Schneiderovi. P?ijde mi troku vtipn, e Mike dostv fingerboardy kdy jich sm m nespo?etn? mnoho, ale jako samoz?ejm? zaslou si to o tom dn. Dostal vlastn? to sam jako Christofer, ale tu desku m hez?, je to ?ern deska s vyplenm logem BW a malmi Flatface logy vude na desce. (Celý příspěvek…)

Video: Bernardo Bacalhau

videoJe a neuv??iteln kolik lid v dnen dob? um jezdit tak dob?e na fingerboardu, hlavn? t?ch mladch. Prv? takov jedince nm odkrv Lowpro youtube kanl, kter ?as od ?asu p?id video s nzvem Lowpro talents, kde vystupuj neznm jezdci se stylem. To dnen je od Bernarda Bacalhaua, kter se toho opravdu neboj a vrad na vysok rovni. Video proloil i s va?enm a nakonec z toho vznikl lowpro dort. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Close Up

videoO firm? Close up u jsem neslyel opravdu dlouho. Asi jako spousta jezdc?, tak i j si koupil Close up, kdy za?nal vyrb?t desky. Bylo to pro m? trochu zklamn, deska m?la hrozn? velk concave a ty kole?ka v?bec neklouzala. Ale jak koukm na tohle video, tak u na tom docela zapracovali a vznikla z toho celkem p?ijateln deska, ale asi bych si ji nepo?dil. Ale ten kluk co jezd ve videu si to na n celkem dv. (Celý příspěvek…)

Video: Harrics

videoYes, finally new video from Harrics, i love videos from this place, this one is filmed with four riders and it is so long but I recommend you to watch it. Harald Schn with Ramon Angelow from Germany and Jay Linehan with Mike Schneider from America made a lot of tricks there. All of them are sponsored by Flatface so it is something like team video. Mike did a lot of creative tricks. Jay the best style as always. But aall of them killed it. (Celý příspěvek…)

Video: Tim Hurley

videoU jste n?kdy vid?li triky typu late backside heelflip nebo late inward heelflip? Pokud ne, tak se mrkn?te na tohle nov video od Tima Hurleyho, p?esn? tyto triky tam p?edvedl v pln krse. P?ijde mi, e ty triky by se sp m?ly nazvat late bs pressure flip a late pressure flip, ale to nen hlavn. Kvalita videa sice je nic moc, ale o to nejde, ty triky jsou tam vid?t perfektn?. Respekt, pro Tima, tohle bych asi nedal. (Celý příspěvek…)

Video: Johan Oerum

videoCht?l jsem se vem omluvit, e jsem tohoto jezdce povaoval za N?mce. Mlil jsem se, protoe, kdy jsem nhodou projdel seznm potvrzench ?ast na Battle at the Harrics 4, tak jsem tam na n?j narazil, ale nen to N?mec nbr Dn, take se omlouvm, chybi?ka se vloudila. No k samotnmu videu nemm co vytknout. Kombinace nollie hardflip crooked nollie hardflip out m? naprosto dostala, zaslou si bt pozvn na BATH. (Celý příspěvek…)

Video: Hannes Haynitsch

videoVnoce u se pomalu lou? a nastupuje nov rok, ji ztra bude Silvestr a mnoho jezdc? u te? to? videa. Ani Hannes Haynitsch nen pozadu a nato?il video oslavujc nov rok ve svm parku, kter je opravdu bo. Video je ud?lan fakt profesionln?, od osvcen, p?es edit a po samotn filmovn. Opravdu p?jemn pokoukn?ko. A ty triky jsou taky fajn, takov hezky reln. Hannes tmhle u m? zabodoval. (Celý příspěvek…)

Video: Bernardo Bastos

videoBernardo Bastos nato?il super video. Je to asi fakt to nejlep od n?j, mn? osobn? se to lb a zatm video nem ani jeden palec dolu, take respekt. Nevm, jestli jezd Bernardo za Lowpro, ale pokud ne, tak by mohl klidn? za?t, protoe si to rozhodn? zaaslou. V tomhle novm videu d?l triky spe na ?istotu. Moc hezky se na to dv, aspo? to nen p?ehut?n krkolomnmi kombinacemi. Dobr prce. (Celý příspěvek…)

Video: Shane Martin

videoTohle video m? na jednu stranu pot?ilo t?mi tricky, kter Shane p?edvedl, ale na druhou stranu i zamrzelo. Protoe tmto videem Shane p?estv nat?et, protoe je zhnusen fingerboardovou scnou. Nelb se mu, e posledn dobou je to sp o tom jak drahou mte zrcadlovku a kolik mte ramp na msto toho aby lo sp o kreativitu a zbavu. J osobn? s nm souhlasm, ale je mi lto, e p?estv to?it, byl fakt dobrej. (Celý příspěvek…)

Video: Christofer Kraft

videoZ?staneme u vide, ale zm?nme tma. V tomhle videu nepadne ani jeden trik, protoe se jedn o unboxing video od Christofera Krafta. Ten je sponzorovan Berlinwoodem a nedvno mu doel sponzorsk bal?ek a tak se rozhodl nato?it video. Uvnit? nael spoustu samolepek, mezi nimi i Fast Fingres 16 samolepka, pak n?jak Berlinwood katalog no a hlavn? dv? desky, jednu normaln s Flatafce designem a druhou oldschoolovou. (Celý příspěvek…)

Video: Ed Garner

videoU Ed Garnera se konal mal pojezd ve dvou. Ed k sob? pozval Nicka Pearsona a spole?n? nato?ili krtk video. Jak jist? vichni vme, Ed m doma Blackriver park, konkrtn? G7 park, take je vechno nato?eno v n?m. Mn? osobn? se vc lb styl Nicka Pearsona, kter vechno jezd reln?ji a ?ist?ji, ale zase na druhou stranu Ed tam ?as od ?asu vrt fakt neskute?n triky. Take video fajn, triky fajn, prost? pohoda. (Celý příspěvek…)

Video: Petr Pt?ek

videoTohle tady prost? nem?e chyb?t! N nejlep tuzemsk jezdec Petr Pt?ek, vyslal na youtube nejv?t pecku, jeho profil za rok 2012. M?ete tam vid?t zb?ry ze vech monch zvod? od skateboardovch v Kladn? a po ASI Berlin, ?i Fjord cup. St?ih opravdu mistrovsk, ale hlavn? ty triky m? dostvaly. I p?esto, e tohle video m skoro sedm minut, tak jsem ho dokoukal cel, protoe to stoj za to. (Celý příspěvek…)

Battle at the Harrics 4

Tak a je to tady, jako kad rok. Battle at the Harrics u s ?slem 4. I letos se p?edstav jezdci ze vech monch kout? sv?ta. Mezi potvrzenmi jezdci u te? m?eme vid?t ridery t?eba z Peru ?i USA. Mohla by zas p?ijet parta z Indonsie, ti tam loni docela sklidili sp?ch. I ?esk Republika bude mt sv zastoupen, zatm je mezi potvrzenmi riders jen Petr Pt?ek, ale ur?it? po?et vzroste. Pokud se chcete podvat na seznam potvrzench jezdc?, tak klikn?te zde. (Celý příspěvek…)

Video: Blackriver

videoTahle p?ekka u je sice n?jak ten ptek voln? dostupn ke koupi, ale jak jsem si viml, teda sp neviml ve videch, tak moc lid ji nem a tak se asi Blackriver rozhodl, e na n nato? pr trik?, aby se t?eba stala vce populrn. Nat?elo se to kde jinde ne v berlnskm Blackriver storu a zajezdil si na n Jeldo Ulpts. Myslm si, e docela dobr volba, protoe Jeldo m v rukvu obrovskou zsobu technickch trik?. (Celý příspěvek…)