FBS O-Ringz v kompatible Kitu pro PPGD trucky

Ppgnd OringzNa zklad? originlnch bushing? FBS O-Ringz Revolution vydv Propaganda-Industries upravenou verzi kompatibiln se vemi trucky Propaganda. Tato verze je shodn s FBS O-Ringz a obsahuje originln FBS O-Ringz bushingy a je i nadle kompatibiln s trucky +Blackriver-Ramps+ ale protoe originaln verze O-Ringz revolution neobsahuje komponenty pro Propaganda trucky, vydav Propaganda tuto upravenou verzi v?etne Propaganda Kingpinu za stejnou cenu. Pokud (Celý příspěvek…)

Battle at the Harrics II – vsledky

BATHJak vichni vme, nedvno se jel druh ro?nk Battle at the Harrics. Na thle akci, kter se jela v srdci Berlna se ukzalo hned 64 jezdc? z celho sv?ta. Jelo se klasick game of skate na mramorov desce jak ji znme z EFC nebo z vide. Pravidla jsou p?sn a tak nen moc prostor na chyby. jak sami m?ete vid?t ve finlnm battlu na videu ne. Tak se m?ete podvat na kompletnvsledky z cel akce. Doporu?uju pak kliknout na „full size“, protoe se vm uke (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Techdeck Storagecase

Ur?it? si pamatujete na nedvnou novinku ohledn? box? od TechDeck – display frame. Tentokrt tady mme n?co podobnho, jde ale o klasick kuf?k. Pojme nejmn? 15 vaich TechDeck fingerboard? a samoz?ejm? dopl?ky. Na vb?r je hned ze t? pr?hlednch barvi?ek take si kad m?e vybrat tu, kter mu sedne. Pokud tedy pat?te ke sb?ratel?m TechDeck? tak je myslm (Celý příspěvek…)

Video: Nico Frank

Video Tenhle tpek nm zase pro jednou naservruje svoje neuv??iteln? ?ist 360 flipy snad na vechny zp?soby + p?knou ?dku dalch stejn? povedench trik?. Pokud mte rdi tenhle styl jed?n, hodn? se zam??enm na street, tak je pro vs dnen videjko jako d?lan. Ve vsledku jde tedy o hodn? luxusn po?in a m?eme jen doufat, e se takovch objev postupem (Celý příspěvek…)

Battle at the Harrics II

BATH V t?chto chvlch se dojd druh ro?nk Battle at the Harrics II. Jak vme, jde o game of skate po p?edloe v Berrics, co je skate park v USA. Od ns se do Berlna podval Kesson a jsme zv?dav jak se umstil. Jinak akce se ?astn 64 jezdc? z celho sv?ta. G.O.S. doprovz Timo Kranz a jeho vcelku p?sn pravidla. Trik muste odjet ve vymezen zn? s tm, e ho nap?ed muste ?ct. Ur?it? se objev n?jak dokumentace take ur?it? ?ekujte v pr?b?hu pr dn? web pro vce (Celý příspěvek…)

TechDeck vydal nov edice fingerboard?

A nen to jen tak ledajak edice nbr limitovan. Konkrtn? jde o posledn edice promodel? zna?ek Almost, Cliche, Blind a Darskstar. Dostanete tedy fingerboardov komplet balen ve specilnm limitovanm obalu s aktulnm potiskem. Pokud tedy s fingerboardingem za?nte, nen lep v?c ne si koupit prv? tento komplet. Za?te?nk?m bude 100% vyhovovat, pro pokro?il je naswatudaleko vc lepch variant. Tak to (Celý příspěvek…)

Video: Ramon Angelow

VideoRamon nm p?edvede pr trik? v zajmav? nato?enm videu. Metoda nasvcen jen scny u asi neni aktuln tak se kluci rozhodli e budou nasv?covat jen ruku s fingerboardem a aktuln ?st parku? Npad ur?it? pardn ale zajmalo by m? co na to jezdec? Kad z vs ur?it? v, e jzd? ve tm? nebo v eru je nep?jemn. Navc v tomto p?pad? jezdec vid vdy jen ?st parku, kterou projd a nevm jestli (Celý příspěvek…)

Video: Danny Friedrich

VideoDneska tu mme n?co z toho lepho soudku. Kdy se spoj pardn kamera, s luxusnm editem a dopln o pohodovou hudbu, tak zskme n?co, jako je toto video. Navc, jako bonus, padaj luxusn ?ist triky, kter dneska nevidme vude. Proto si vychutnejte tenhle po?in klidn? i na full HD a klidn? ivckrt. Doufm, e t?chto vide se bude dostvat na sv?t jen ?m (Celý příspěvek…)

TechDeck display frame

TechDeckSbrte fingerboardy TechDeck? Pokud ano, tk se vs tato novinka. TechDeck uvolnil tento speciln box pro p?enos vaich fingerboard? ve tvaru kole?ka. Do boxu se vejde hned 24 fingerboard? a vybaven pot?ebn k monti + n?jak ty dopl?ky pro kter je msto hned v 8mi ?stech uvnit? boxu. Zdarma dostanete jeden kompletn fingerboard TechDeck. Pokud se tedy chcete pochlubit n?kde venkuse svoj sbrkou TechDeck?, tak nevhejte. Naswatuje jich dost a hned (Celý příspěvek…)

Video: Daniel Zeise

VideoV rytmu Beatles se dneska podvme na pardn videjko, kde Daniel Zeise p?edvede vechny svoje skills. Tenhle typ opravdu um a jezd v neskute?nm stylu. Triky vrac jakoby nic. Sta? pr domcch p?ekek, jeden boxk a luxusn video je na sv?t?. Myslm, e se nemusme ani divit, e Daniel jezd za Winkler Wheels a Cattapult. Troufm si ?ct, e ho uvidme jet? n?kde vc ale to u je (Celý příspěvek…)