Video: Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013Zbrusu nov EFC Community video po?zen z nejv?tho festivalu volnho ?asu ve st?edn evrop?, Ladronka Fest 2013. Den pln krsnho po?as, fingerboardingu a pohodnov atmosfry. Vce informac o ladronka festu jsme p?inesli v p?edchozm oznmen akce. (Celý příspěvek…)

Video: European Fingerboard Club – Prague

Po zvodu Fingerboard Encounter, kde byl Harry ?estnm hostem prob?hla p?es noc men session, ze kter Harry vytvo?il tohle pardn video. Video hezky ukazuje, e to byla pohodov session, kterou si vichni uili. Ve videu m?ete vid?t Martina Hluchho, Luke Vo?echovskho ale tak Harryho. Bohuel, dky tomu, e tuto ?st celou to?il se tam sm mihne s triky jen krtce. Mme ovem jet? dal ?st zb?r? z druh kamery kde se Harry dostane ke slovu (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Fast Fingers 16

Vide z Fast Fingers 16 je opravdu hodn?. Tohle se objevilo a dnes, hodn? tdn? po akci, ale kv?li jeho kvalit? ho sem musme dt. Men problm vech t?ch p?edelch vide byl, e neukazovaly zvod jako takov, ale spoustu fingerboardingu okolo, co bylo fajn, ale ze samho zvodu jsme vid?li opravdu mlo. Tohle video to m?n. P?es p?l videa jsou zb?ry jzd zajmavch jezdc? a finlov slavnostn vyhlen vt?z?. (Celý příspěvek…)

Video: GRAND FINGERS CONTEST 2013 KATOWICE

Fingerboarding funguje mezinrodn? ji n?kolik let a nyn ns o tom p?esv?d?uj i nai severn soused. Polsk Katowice hostily Grand Fingers Contest, po?dan na mstnm skateparku a Krzysiek Kozi?ski nm z n?j p?in report. Jist? vs zaujme pouit park, kter je mix veho monho, v?etn? (bohuel) plastovch ramp. To je jen mal ka?ka na pestrosti celho setu a pestrost vs ?ek i v rmci jezdc?. (Celý příspěvek…)

Best trick contest

Dnes tu pro vs mme dal oznmen zvod?, tentokrt z N?mecka. Je to ji ?tvrt dl Best trick contestu po?dan Blackriver ramps ji tradi?n? v Blackriver store, Berlin. Akce se kon u 20. ?ervence a ur?it? se m?ete t?it na skv?l parky, hv?zdn hosty a dobrou atmosfru. Pro registraci, nebo dal info si p?e?t?te plakt ne.
(Celý příspěvek…)

Crossed Fingers 2

Kadence zvod? Crossed Fingers opravdu nen mal. Ub?hlo n?kolik tdn? od Crossed Fingers sessions a mme tu oznmen dalho kola tohoto britskho zvodu. Akce se kon 31. srpna, take takov p?jemn rozlou?en se s przdniny. ur?it? lkav je prize money ve vi 200 liber a v?et sponzor?, kde nechyb ani Swat Skates, Propaganda nebo Snobstyle. Pro dal info nsledujte plakt ne. (Celý příspěvek…)

Fingerboard Encounter (AAR)

Fingerboard EncounterDne 22.6. se konal zvod Fingerboard Encounter, na kter dorazila i posila ze zahrani?, Harald Schn z ASI Berlin Team. Dve?e klubu se otev?eli ji okolo jedenct, samotn zvody za?aly okolo jedn hodiny a pokra?ovaly asi do est. Zvod se skldal ze dvou kol, p?i?em prvn kolo trvalo 45 vte?in a kon?ilo last trickem, kter si jezdec vylosovala sekc parku, na kter si vybral jakkoliv trik. Do druhho kola postoupilo 10 nejlepch a pot se s?tal po?et bod? z obou kol (Celý příspěvek…)

Video: Fingerboard Rendezvous 15

Tak tohle u je opravdu t?dr nlo fingerboardingu. Postaral se o to Chris Kraft a 16 minut zb?r? mluv samo za sebe. Dky tto dlce se m?ete t?it opravdu na ve, co by takov video z Fingerboard Rendezvous m?lo obsahovat. Take se t?te na spoustu park?, spoustu jezdc? a samoz?ejm? Blackriver ramps team. Jen je velk koda msty dost patn kvalita kamery. Jinak tomu absolutn? nen co vytknout, take p?ejeme p?jemnou zbavu. (Celý příspěvek…)

Fingerboard Encounter: Vsledky

Prask zvod Fingerboard Encounter je za nmi a my p?inme vsledky zvodu. Nen to kompletn po?ad, ale „jen“ prvn p?tka nejlepch. Na zbytek si budete muset jet? po?kat. Samoz?ejm? m?ete o?ekvat kompletn video i foto report, plus i psan verze, kde podrobn? popeme atmosfru i jak probhala nvt?va Tima Kranze. Te? u k po?ad. Zvod vyhrla Markta Do?kalov! Gratulujeme. Kompletn po?ad najdete ne. (Celý příspěvek…)

Video: EFC Challenge Serial vol. 3

Ub?hl n?jak ten m?sc, od tohoto tradi?nho zvodu serilu EFC Challenge kter prob?hl v prostoru EFC Fingerboard Club Prague. Samoz?ejm? akce neunikla oku kamery a tady mte vsledek. Ve videu uvidte mnoho zajmavch zb?r? t?ch nejd?leit?jch moment?. Video dob?e vystihuje akci jako takovou kter se ostatn? jako vdy nesla v opravdu p?telskm duchu, a tak to m bt. Podrobn informace a detaily k jednotlivm zvod?m serilu, jsme psali ji d?ve a najdete je na naich (Celý příspěvek…)

EFC Club: Nov park, Blackriver G10

Arzenl European Fingerboard Clubu se op?t rozrostl. A jako obvykle, to nen jen tak n?jak p?r?stek, ale rovnou park od Blackriver ramps, G 10. To, e to nen jen vedlej produkt Blackriver ramps (jakoe dn vedlej produkt Blackriver ramps neexistuje), zna? i fakt, e na tomto parku se loni jel slavn zvod Fast Fingers. Park je u pln? p?ipraven pro sobotn zvod Fingerboard Encounter, take ti z vs, co se na akci chystaj, se ji m?ou t?it, protoe budou jedni z prvnch, kdo park otestuj. (Celý příspěvek…)

Video: Flatface Store Session

Budeme se op?t muset opakovat. Video toti vytvo?il Mike Schneider, a tam prost? nen co novho napsat. Prost? protoe je to vdycky dotaen do detailu. N?kdy sice sk?p hudba, kter nen vdy zvolena optimln?, avak v?tinou jsou Mikovy videa prost? dokonal. Tohle video nebude vjimkou, Je to dal video z Flatface Store Session a vs tak ?ek skoro 5 minut kvalitnho materilu z tto akce. (Celý příspěvek…)

Video: Fast Fingers 16

O nov video z Fast Fingers se postaral Thomas Schwarz a nutno podotknout, e opravdu skv?le. Mon si ?kte, pro? to vylo a te?, ale to pochopte, a video uvidte. Thomas si s videem opravdu vyhrl a vs tak ?ekaj hodn? kvalitn 3 minuty fingerboardingu. Video nezachycuje zvod jako takov, ale ve okolo. Ve videu m?ete vid?t plno pardnch park? nebo nap?klad venkovn Blackriver spot. A samoz?ejm? nechyb ani znm parta borc? z Blackriver ramps. (Celý příspěvek…)

Shrnut Fast Fingers 16

Ub?hl dal den od tohoto slavnho zvodu, a tak se na internetu objevily dal informace a videa. Hlavn informace dne je rozhodn? pln po?ad jezdc?. Videa jsou 2 a ob? od FingerboardTV, kterm d?kujeme za skv?l servis. Prvn video je posledn, finlov battle mezi t?emi poslednmi jezdci, kter, jak jist? vte, vyhrl Petr Pt?ek. M?ete vid?t, e pro finle byl vytvo?en speciln park, kter je naprosto symetrick. Je vid?t, e Blackriver mysleli jak na levky, tak pravky, co je opravdu skv?l. (Celý příspěvek…)