Video: Mike Schneider

Video Ji zmi?ovan park G8, kter vznikl k Rendezvous 8, padl pod prsty Mikovi Schneiderovi. Jestli je tu n?kdo, kdo si neum p?edstavit pojezd na takovm parku a v?bec nev jak vypad, tak je dnen video prv? pro n?j. Na tomto parku najdete spoustu novch prvk?. Podle m? by si na takovm parku zajezdili vichni a bude absolutn? vyhovovat vem pot?ebm (Celý příspěvek…)

Video: FlatFace Rendezvous 8

Video K dnenmu dni tu mme zajmav video z Rendezvous 8. Akce prob?hla 24. dubna, take 3 dny zptky. Na videu probh finle tohodle kontestu ve form? game fo skate a ?astn se 3 jezdci. Pravda, video m troi?ku hor kvalitu ale to podstatn jde celkem v klidu vid?t. Ze za?tku troi?ku leh? triky, t?eba fakie bs flip? Zkladn trik a chlapc?m to tam skoronepadalo. Ale ke konci ss varheel, to u je trochu jin kafe. No, vc vm povdat nebudu, sta? se na to (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Turntable park

Video Dnen videjko je n??m neobvykl. Uvidme park, n?jak triky, pr jezdc?, prost? vechno co k fingerboardovmu videu pat?. Jednou v?c se ale li. Je to ot?ejc se par?k. Rozhodn? skv?lej npad, jak si zpest?it pro n?koho u nudnou jzdu na stejnch p?ekkch. Je jen koda, e par?k je lehce p?eplcan, jak je tak vid?t na videu, ?astose jezdci zasekvaj o (Celý příspěvek…)

FastFingers 13

FF13 Je tomu tak. Kadoro?n mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu u skoro klepe na dve?e. Letos u po 13 t se sjede sv?tov pi?ka do jednoho msta, kterm je sdlo +Blackriver-Ramps+ Schwarzenbach v N?mecku. Akce prob?hne p?esn? 22. kv?tna a ur?it? bude na co koukat. Samoz?ejm? k tto akci vznikne pln? nov par?k, kter si pot budete moct vyzkouetna vlastn prsty u ns v Praze na EFC 2010. Nyn p?inme plakt k thle akci, kde je jako (Celý příspěvek…)

Video: From Saint-Petersburg

Video Hned ze za?tku bych cht?l upozornit na to, e dnen video nen umst?no na YouTube jak jsme zvykl ale na Vimeu (jde o konkurenci YouTube). Take ke konci ?lnku bude link, kter vs p?esm?ruje na dan video. Take k v?ci. Video pochz z Ruska. Konkrtn? z Saint Petersburgu, co je druh nejv?t m?sto hned po Moskv?. Jeliko jsme tohle m?sto (Celý příspěvek…)

Video: School Fingerboard Club

Video V dnenm videjku Mike Schneider navtvil jednu kolu v Connecticutu. Tato kola m jeden zajmav klub. Jde o fingerboardov klub a takhle to vypad, kdy se ?lenov thle skupiny sejdou. Podmnky jsou vc ne perfektn, p?ekek poehnan?, take zru?nost t?chto jezdc? roste den ode dne. Dky Mikovi mme monost nakouknout na pr trik?. No ?ekn?te (Celý příspěvek…)

Omni Tech Figures na swat.cz

Harrics Nevte o co jde? Naswatuje nyn k dispozici cool figurka skateboardisty, konkrtn? Ryana Schecklera, kter ud?l p?esn? to, co j p?ikete. Dky ovldacmu mechanismu zvldnete hrav? zatm nejrealisti?t?j triky. Flipy, spiny a r?zn shoveity m?ete vesele kombinovat s grindy a slidy, to ve b?hem pr chvilek po vybalen. V dnm p?pad? se nehod k nahrazen fingerboardingu nebo jakchkoliv komponent?. Pokud ale >chcete zkusit n?co novho a zatnekon?c (Celý příspěvek…)

Video: ISPO 2010

Video Co si mte pod pojmem ISPO p?edstavit? Jde o mezinrodn odborn veletrh sportovnch pot?eb a mdy na jednom z nejmodern?jch vstavi? na sv?t?, v Mnichov?. Akce probhala 7-10 nora 2010 a nechyb?l ani +Blackriver-Ramps+ team se svm stnkem. Nyn se m?ete podvat na videjko z thle velkolep akce pln sportu. Prob?hl i kickflip kontest (Celý příspěvek…)

FlatFace Rendezvous no.8

fbrermagazine Kadoro?n?, tentokrt ji po osm se pojede fingerboardov akce FlatFace Rendezvous 8. Tentokrt v Andoveru a ji 24. dubna. T?it se m?eme na +Blackriver-Ramps+ a FlatFace team, samoz?ejm? vc ne luxusn pojezd a tombolu. K tto udlosti byl postaven zcela nov fingerboardov zvodn park, na kter se m?ete kouknout ne. Jde zase on?co novho s novmi prvky. Na m? park p?sob ur?it? pozitivn?, protoe nen nijak p?eplcan. M vechno (Celý příspěvek…)

Sout? o lstky na EFC s Fingerboarder Magazine

fbrermagazine Fingerboarder Magazine vol.2 p?in monost vyhrt srii lstk? na nejv?t evropsk fingerboardov zvody EFC 2010 Prague ve svm ji druhm vydn. Pokud se chcete do takov sout?e zapojit a dostat se na EFC zdarma, tak si nevhejte koupit druh dl Fingerboarder Magazine, kter vyjde p?iblin? za m?sc. Sou?asn? v magaznu najdete ur?it? nespo?et zajmavch ?lnk? a report? ale tak tam najdete detailn informace o thle sout?i. (Celý příspěvek…)

Battle at the Harrics: kompletn vsledky

Harrics Kone?n? se na internetu objevily n?jak p?ehledn a hlavn? kompletn vsledky Battle at the Harrics. Dole pod ?lnkem se m?ete vesele podvat jak kdo dopadl. Vdte tak cestu kadho jezdce od prvnho battlu a po jeho vy?azen. Nakonec si prachy a slvu odnesl Dimitri, kter si to absolutn? zaslouil. No a m?eme jen doufat, e se podobn akce pojede zase za rok a t?eba s v?t ?ast, ?eho se v?bec nebojm. Tak obrovsk akce ur?it? bude pokra?ovat i dalmi (Celý příspěvek…)

CloseUp nov designy

CloseUp Francouzk firma CloseUp se pomalu ale jist? stv oblbenou prv? dky irok nabdce r?znch design? svch komplet?. Nyn p?ichz s dal vrkou. Dokonce za?n spolupracovat i s vrobcem skateboardovch desek Nomad a tak m?eme toto logo vid?t na deskch CloseUp. Pardn na tom je, e cel nov kolekce a i mnoho dalch se objev tak naSwatua budou pln? kdispozici tak jak tyto komplety znme. Sta? si jen po?kat na tu sprvnou dobu a pak u jen (Celý příspěvek…)

EFC 2010 – Registrace otev?ena!

efc 2010Vichni jste u ur?it? nat?en na nejv?t akci roku, kterou je European Fingerboard Cup 2010. Pro vechny p?znivce mm dneska dobrou zprvu a ta zn, e registrace do thle akce prv? za?aly. Co to pro vs znamen? Pokud si chcete zazvodit a pom??it sly se sv?tovou pi?kou, vyhrt asn ceny a odnst si 7500 tak nala?te do prohle?e oficilnweba registrujte se. Vichni se pak potkme na mst?! K dispozici bude jako obvykle mraky park? a p?ekek z celho (Celý příspěvek…)

Video: Marcel Butschke

Video Marcel Butschke je ?lenem A.S.I. Berlin teamu. Dneska se m?ete kouknout jak mu to s fingerboardem jde. Klasick prost?ed u Harryho ov?? dovednosti nejednoho fingerboardisty a tak se na ?adu dostal i tento jezdec. Klasicky video graduje od jednoduchch trik? jako jsou r?zn grindy a po kombinace flip? do veho. No, co vc ?ct? Snad u jen p?kn (Celý příspěvek…)