EFC Challenge Serial 6 Contest

EFC Challenge SerialEFC Community & SWAT p?edstavuj dal dl fingerboard zvod?, EFC Challenge Serial vol.6. Zvod prob?hne 6. Prosince 2014 v klubu EFC Fingerboard Club Prague. EFC Challenge Serial je dalm dopl?kem k zvod?m kter po?dme, nap?klad k originlnmu celosv?tov? uznvanmu ampiontu EFC European Fingerboard Cup. EFC Challenge serial tyto zvody dopl?uje o nov a ?erstv prvky. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 4. Contest

EFC Challenge SerialEFC Community & SWAT p?edstavuj dal dl fingerboard zvod?, EFC Challenge Serial vol.4. Zvod prob?hne 7. Prosince 2013 v klubu EFC Fingerboard Club Prague. EFC Challenge Serial je dalm dopl?kem k zvod?m kter po?dme, nap?klad k originlnmu celosv?tov? uznvanmu ampiontu EFC European Fingerboard Cup. EFC Challenge serial tyto zvody dopl?uje o nov a ?erstv prvky. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013Zbrusu nov EFC Community video po?zen z nejv?tho festivalu volnho ?asu ve st?edn evrop?, Ladronka Fest 2013. Den pln krsnho po?as, fingerboardingu a pohodnov atmosfry. Vce informac o ladronka festu jsme p?inesli v p?edchozm oznmen akce. (Celý příspěvek…)

SNS Team 2013 VideoSet

SNS Snobstyle TeamSNS Snobstyle Team vydv srii 4 vide nato?ench na r?znch mstech a akcch roku 2013. Uvidte spousty trik? nap?klad od Jakuba Hofhanzla a Luke Vo?echovskho z ?esk Republiky, Tima Egnera z N?mecka a nebo Martina Hluchho ze Slovenska. Veker videa najdete na naem Youtube kanlu. Odkazy na jednotliv videa najdete nakonci tohoto p?sp?vku v sekci kam dl. (Celý příspěvek…)

EFC Com. na Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013EFC Community znovu vystoup na Ladronkafest, co je nejv?t festival volno?asovch aktivit ve st?edn evrop?. Nev, co m d?lat ve svm volnm ?ase? P?ij? se 14. z? 2013 inspirovat na Ladronkafest! V parku Ladronka v Praze 6 se kad rok prezentuje na 80 volno?asovch aktivit na jednom mst?! P?ij? si vyzkouet sportovn, um?leck nebo vtvarn aktivity. Na Ladronkafestu si ve aktivn? vyzkou (Celý příspěvek…)

Taboard Fingerboard Jam 2013

Taboard Fingerboard Jam 2013Taboard Fingerboard Jam 2013. 31.8.2013, MP7, ikovo nm?st 7, Tbor, ?R. Start 14.00 Hodin. Startovn 20,- K?. Vstup zdarma. Park Setup: Street Plaza, Blackriver G8 plaza. Program: Live dj’s, open bar, videoprojekce. Live music: Bros’n“beats, Crows above, + Afterparty. Sponsors: MP7, Bernard, Taboard, SWAT, SNS Snobstyle, Propaganda-Industries, EFC Community, Blackriver, Fingerboarding. (Celý příspěvek…)

Custom Pool contest

Kdo m doma bowl, tak povinn? p?e?st tento ?lnek. Morph a Berlinwood po?daj contest, ale ne jen tak ledajak! Je to sp sout?. Prost? polete fotku svho podomcku vyrobenho baznu a ty nejlep dostanou ceny prv? od t?chto dvou po?adatel?! To je rozhodn? lkav, jeliko nejen, e zjistte, jak moc je vae drahocenn prce cen?n, navc m?e bt jet? ocen?na. Fotky odeslejte na Facebook nebo Twitter po?adatel? do 16. srpna, (Celý příspěvek…)

Video: Snow Pine

Moc netume, pro? tohle video Mike Schneider pojmenoval Snow Pine, ale to nic neubr na jeho kvalit?. Mike m toti plno ?asu, take si v obvacm pokoji vytvo?il street spot, kter samoz?ejm? vypad asn?. Ve videu ho spole?n? s p?teli po?dn? odzkoueli. Jako vdy se m?ete t?it na spoustu povedench trik? a zb?r?. Pouit hudba jen podtrhuje chill atmosfru. (Celý příspěvek…)

Video: European Fingerboard Club – Prague

Po zvodu Fingerboard Encounter, kde byl Harry ?estnm hostem prob?hla p?es noc men session, ze kter Harry vytvo?il tohle pardn video. Video hezky ukazuje, e to byla pohodov session, kterou si vichni uili. Ve videu m?ete vid?t Martina Hluchho, Luke Vo?echovskho ale tak Harryho. Bohuel, dky tomu, e tuto ?st celou to?il se tam sm mihne s triky jen krtce. Mme ovem jet? dal ?st zb?r? z druh kamery kde se Harry dostane ke slovu (Celý příspěvek…)

Video: Harald Schn – Outdoor Adventure 2013

Kdy se to? venkovn videa, v?tinou se v nich vyuv m?sto, jeliko m spoustu mramorovch spot? nebo vyput?nch kaen. Harald Schon to vzal z druhho konce a nato?il venkovn video uprost?ed p?rody a pustiny. V?tinu videa Harald jezd na kusech betonu, kter jsou pohozeny n?kde v p?rod? za m?stem a na dalch, t?ko identifikovatelnch spotech. Rozhodn? to cel hodnotme jako sv? npad, kter se vm jist? bude lbit. (Celý příspěvek…)

Video: Sonata + oldie OCE

Na ?ernobl videa jsme tu p?li dy u nepam?ti, tak si ?km, jestli m cenu to pst znova. M. D?lejte vc ?ernoblch vide, m to cenu, ale zas toho ned?lejte moc, aby to nebyl stereotyp. ?ernobl video vm umon se v zb?ru schovat v ?ernm oble?en, take m?ete stejn? jako zde ud?lat optick efekt, kdy to vypad, e sk?e jen samotn dla?. Prost? se tak d ud?lat trochu odlin video a vechno odlin je fajn. Tak sm?le do toho. (Celý příspěvek…)

Video: Blackriver Store Berlin -Juntage…2013

3x hur! Dirty Harry toti to? hodn? vide, ale ne tak ?asto v nich vystupuje. V?tinou toti to? fingerboardov um?n n?jakho svho kamarda ve svm Harrics nebo n?jak zvody. Nyn po del dob? nato?il ?ist? sv video v Blackriver Store, Berlin. M?eme kone?n? zase vid?t, e je to opravdu kvalitn jezdec a v Blackriver ramps teamu nen jen tak pro okrasu. Nutno podotknout, e Harry zde je vid?t jen malou ?st videa. Zbytek videa tvo? berlnt domorodci. (Celý příspěvek…)

Video: Two perspectives

Pardn video na minimalisticky ?eenm parku si pro ns p?ipravili Jonny Bautista a Luis Castaneda. Oba dali men session a vznikly z toho 3 minuty dost dobr podvan. U jen sledovat tento park je parda. Nen zbyte?n? p?ervan rampami a mramorov dopl?ky park posunuly o level v. Jeden by i ?ekl, e je kupovan, ale jeliko tam nen dn zna?ka, jedn se prost? o zru?nost t?chto dvou. Borci dvaj celkem slun? a cel to m styl. (Celý příspěvek…)

Video: Zombies

Kdo nem?e mt rd zombie?! Chudci jsou takov roztomile nemotorn, nem?ou moc chodit a po?d jim upadvaj kon?etiny. Nikdo se je neprosil o probuzen z ?e mrtvch, a tak se jm nem?eme divit, e ns za to cht?j snst. No, stejnou mylenku m?l asi Mr. Fingerboard, kter t?mto tvore?k?m v rozkladu v?noval cel video. Dobr triky st?daj prost?ihy z r?znch horor? a video m docela dobrou atmosfru. Pro slab povahy plat zkaz ma?kn tla?tka Play. (Celý příspěvek…)