Video: Daniel Galwas

videoKde je vae oblben msto, kde jezdte nejrad?ji? U v?tiny lid je to prv? st?l. Bu? pracovn, nebo n?jak jin, to je vcelku jedno. Hlavn?, e tam padaj triky. Daniel vyzval sv?j sklen?n st?l a dal do kupy pr trik? na n?m. Objev se i n?jak p?ekka. Zkrtka chill video kde padne pr trik?. Daniel to m v prstech a ur?it? bude svoje nadn dle rozvjet, tak uvidme jak video p?edvede p?t?. Ur?it? ale bude lep ne t?chto pr trik?. Hudba je docela uspvac tak na to koukn?te (Celý příspěvek…)

Video: Axel Wahl

video2000 u je docela hezk ?slo. P?esn? tolik m na ?te Axel Wahl co se t?e po?tu subscriber? jeho ?tu na facebooku. Tohle je video na jejich oslavu nebo podporu. A povedlo se to. Vypad to jako sest?ih nejlepch zb?r?, kter kdy tenhle tpek nato?il. Pr jich je i z venku, kde se te? jezd fine, protoe nm svt slun?ko. Doufejme, e po?as se bude jen zlepovat a e nikdy nebude pret, aby jsme mohli vyzvat nae oblben outdoor spoty. Koukn?te na to (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

EFC Fingerboard Club Opening Event

videoMme tady fingerboardovou lah?dku, kter ur?it? pot? vechny jezdce, kte? navtili otevra?ku EFC Clubu v Praze. Video nabdne hodn? trik? od spousty jezdc?. Dozvte se po?ad a kouknete na hodn? povedench a odjetch trik?. No a pro ty, kte? tam nebyli se m?ou alespo? p?i?ichnout k atmosf?e, kter na mst? panovala. Jak je vid?t, vichni byli na konec spokojen. Doufejme, e takovto akce se budou co nej?ast?ji opakovat aby se komunita mohla zase sejt a (Celý příspěvek…)

Video: A fingerboard Montage

videoKdy se domluv jezdci aby nato?ili montage tak to vdycky stoj za to. Pokud se ale domluv takov jezdci jako v dnenm videu, tak to u stoj za to. T? a p?l minutov nlo trik?, kter nejsou nic jinho ne kvalitn a ?ist. I tak by se dalo popsat toto video. Montage je dobr npad jak vytvo?it del video. Pokud tedy mte pr kamard?, kte? tak jezd tak pak m?ete n?co podobnho tak vytvo?it. Te?ka u se ale pohodln? usa?te a koukn?te na toto video (Celý příspěvek…)

Video: Jan Walter

videoJan Walter je nepochybn? kvalitn jezdec. To nm dokazuje i na tomto video, kde si postavil hezk box z kousku mramoru a odjd na n?m spoustu zajmavch trik?. To je d?kaz toho, e nepot?ebujete mt doma vechny p?ekky, kter se daj koupit ale p?i zapojen mali?ko z va fantazie vm dojde, e mte doma ur?it? hodn? zajmavch p?edm?t?, kter se daj vesele vyut k jed?n. Podvejte se ale na video, kde se p?edvede Jan Walter a jeho pr trik? (Celý příspěvek…)

Video: Joaquin Mndez & Mauro

videoJoaquin Mndez a jeho kamard Mauro se takhle v ptek seli, aby nato?ili n?jak triky a celkov? si v pohod? pojezdili a n?co poto?ili. Vechno se vyda?ilo, padlo pr trik?. Kluc si postavili vechno z toho, co maj doma k dispozici a tak to m bt. Nen n?jak pot?eba nakupovat drah p?ekky, kdy si vechno m?e vytvo?it doma. Pokud ale chcete n?co originlnho, pro? ne. Te? u se na to ale koukn?te, a? vte, jak vypad fingerboarding v podan Joaquina Mndeze a Maura (Celý příspěvek…)

Fingerboarder Magazine #3

Fingerboarder MagazinePokud jste aktivnmi ?ten?i Fingerboarder Magazine a mte doma vechny p?edchoz ?sla tak pro vs mme ur?it? dobrou zprvu, protoe je nyn k dispozici ji dal t?et vydn Fingerboarder Magazine. Do?tete se v n?m klasicky plno zajmavch informac a d?n na fingerboardov scn?. Proto kdo z vs si chce n?co p?e?st tak nevhejte a objednvejte. ?asopis je k dostn na Swat Shop. Podotkme, e ?asopis je v angli?tin?, take si ji ur?it? procvi?te (Celý příspěvek…)

Video: Victoria Wisner

videoDal welcome video ale tentokrt do teamu FlatFace a tak jezdcem nen kluk ale sle?na. Victoria Wisner nm uke co dok jej n?n prstky s fingerboardem. Za takov triky, kter ve videu padnou by se nestyd?l nejeden jezdec. Pozice v teamu je to jist? zaslouen, protoe podpora od Mika Schneidera ur?it? bude. A spole?n? s Mallory Curtis vytvo? tyto dv? sle?ny ur?it? nerozlu?nou dvojici. Te? u ale rychle na top kouknout! Video je ne (Celý příspěvek…)

Video: Chris Kraft

videoS jezdci, kte? jsou nyn ?st Berlinwood teamu jakoby se pytel roztrhl. Dneska je tu dal se svm welcome videem. Chris Kraft jist? jezdit um ale toto video ns nijak moc neoslovilo. Ono to bude asi tm asi homemade parkem. Jeho styl ns v?bec nezaujal. Triky jsou sketchy. Sta? kdy se na to podvte sami. On jezdit asi um ale na tomto videu toho moc nep?edvedl ale to nevad. Budou dal a zajmav?j videa kde je Chris ur?it? uke ve sv pln sle. Koukn?te na to (Celý příspěvek…)

Video: Guilherme Braz

videoZnte to, kdy je koly a nad hlavu a vy nemte ?as na nic jinho. N?kte? z ns u z tohoto nekone?nho kolob?hu vypadli sp?nm zakon?enm a n?kter to teprve ?ek. Guilherme Braz evidentn? pat? do t druh skupiny, protoe tohle video nese nzev „study break“ tedy n?co jako pauza p?i u?en. Video doprovz vcelku smutn hudba, take to Guilherme m asi ve kole naklon?n, e se mus tak u?it. No, video je to ale hezk tak se na to poj?me podvat (Celý příspěvek…)

Video: Axel Wahl

videoAxel Wahl nato?il hezkou reklamu na Kerryho nov eshop. O co jde? Ve videu se objev hodn? zajmavch trik? a p?edevm je to o npadu. Vechno zapo?ne poveden intro. Pak u za?n nup trik? ve stylu, kter k Axelovi perfektn? sedne, protoe je ve zajeto opravdu ?ist?. Prost?ed je tak fine, dn ruiv elementy, m?ete se soust?edit jen na jeho prsty a triky, kter dopadne. Video je dostupn ne a tak si jej m?ete v klidu prohldnout. Click play (Celý příspěvek…)

Trickipedia: No Comply

No ComplyNils Frster nm dneska p?edvede v dalm dlu trickipedie docela zajmav trik. Jde o No Comply. Tenhle trik je opravdu obtn a mlo kdo jej um. Dneska ho m?ete zkusit dostat do prst? i vy. Vypad jednodue na videu ale ve skute?nosti jde o opravdov kousek. M?ete zkusit se ho nau?it a drme palce. Pokud se vm to povede, dejte v?d?t t?eba na videu. Nils Frster ho evidentn? ovld jako pn a tak se podvejte jak se p?esn? d?l, protoe to budete pot?ebovat p?i u?en (Celý příspěvek…)

Video: Jan Walter

videoHledte porci fingerboarding ve frovm balen a s luxusn pravou? Tak to pak jste sprvn?, protoe Jan Walter je ten, koho hledte. Tenhle tpek doke s fingerboardem hezk v?ci a to tak plat pro jeho kameru. Vechno to? a pak upravuje v po?ta?i aby vm mohl presentovat svoje dovednosti. Toto video je p?kladem, protoe se uke, e mu to opravdu jde. Vyst?d se pr p?ekek, pr hl? a docela dost trik?. Podvejte se na to a budete v?d?t o ?em mluvme (Celý příspěvek…)

Video: Greg Hermann

videoNedvno jsme tu m?li jednoho jezdce, kter se dostal do Berlinwood teamu a nyn je tu dal, tentokrt Greg Hermann. O jeho welcome video se samoz?ejm? postaral The Dirty Harry, kter je p?es videa odbornk a kter tak st?h v?tinu v?c pro +Blackriver-Ramps+, take tedy i pro Berlinwood. Welcome video nabz takov mal souhrn jeho dovednost, kter na fingerboardu doke. Cel se to jede na g9 parku, kter maj kluci evidentn? k dispozici. Tak se na to podvejte (Celý příspěvek…)