EFC – Dreamland

EFC - Dreamland

EFC Dreamland je prvn celosv?tov online fingerboard contest s dynamickm po?adm a on-line sledovnm vsledk?. Zvod je navren na nezvisl kola kde v kadm kole jezdec nat? svou jzdu a mus mimo ni v jzd? p?edvst jeden ze t? trik?, kter se li svou obtnost, stejn? tak ceny, kter je v jednotlivch obtnostech mon vyhrt. Takto se do sout?e mohou zapojit i pln za?te?nci nebo zkuen jezdci. Zvod se v odd?lench kategorich a tedy i jednotliv vhry jsou odd?len. Video m?e bt a 60 vte?in dlouh a m?e obsahovat libovoln triky ale mus obsahovat minimln? jednou vybran trik. Podrobn informace, pravidla a registrace najdete na oficilnm webu EFC Dreamland.

Na internetu:

Oficiln strnky EFC Dreamland.
Oficiln facebook strnky EFC Dreamland.
Oficiln strnky EFC European Fingerboard Community.