Video: Jay Ramp

Video Pardn p?ekka od pro team jezdce za +Blackriver-Ramps+ Jay Linehana je tu. Ji druh za krtkou domu z produkce +BRR+, take m?eme doufat, e se uvoln jet? n?jak nov p?ekka. Kadopdn? Jay Ramp vypad vcelku p?kn?, takov spojen Boxu 5 a klasickho boxu do jedn p?ekky. Mme teda zase roz?en vb?r p?ekek o dva kousky a kdo v, jestli nep?ijdou (Celý příspěvek…)

Video: Jakub Hofhanzl

Video M?eme to brt jako takov welcome video. Jakub Hofhanzl u n?jakou dobu jezd za Swat Skates jak jste ji mohli sami poznat t?eba na EFC nebo kdo byl tak v Tbo?e. A kone?n? jsme se do?kali videa, kter tak n?jak shrnuje vechny Havyho dovednosti a zkuenosti s fingerboardem. A jak se v?bec k Swat Skates dostal? Jednodue, skrz p?edchoz (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: D-Rex DOS

Video +Blackriver-Ramps+ p?ichz se zbrusu novou p?ekkou. Je to sp takov mal plaza, na kter by se ur?it? kadej z vs vyblbnul a a. Na sv?dom ji m Boris Dietschi a je to u jeho druh promodelov p?ekka u +BRR+. N?kdy v pr?b?hu ?jna bude k dispozici na domovskch strnkch +BRR+. Jet? vs musm upozornit na skute?nost, e mramor, kter je na p?ekce, tak ten (Celý příspěvek…)

Video: John Attanasio

Video Na internetu se objevilo vcelku p?kn videjko od tohodle tpka. Pr luxusnch trik? padne a to p?edevm na ty?ce u big mini. Dopln?no o netradi?n hudbu je z toho nakonec p?kn odleh?en video pln spe jednoduch trik?. K zv?ru se m?ete podvat na setup, kterej si uv sm Dr. House. Je to flatface g12 deska a g7 kola. T?eba se n?kdy do?kme a (Celý příspěvek…)

Rozlou?en: Michal Nakldal

RIPZprva o smrti Michala Nakldala zasko?ila snad vechny zns. Vzpomnm si na nae seznmen na zvodech, kde jsem se divil, jak se doke t?it z kad mali?kosti. Bylo vid?t, e fingerboarding je jeho sou?st. Jiskra v jeho oku je nezapomenuteln. Moc t?ce se mi pou tyto ?dky a v??m, e se tam naho?e bude mt lpe. Tmto videem bych cht?l uctt pamtku na jednoho zns. „Jedna hodina naden vyv vc ne cel rok spo?danho a (Celý příspěvek…)

Video: Luk Sta

Video Swat Skates m novho jezdce v teamu, kterho podpo? formou sponzoringu. Jmenuje se Luk Sta, je mu 14 let a pochz z Frdku Mstku. Tenhle tpek nato?il videjko, na kterm nm vem uke, co s fingerboardem doke. J myslm, e na sv?j v?k jezd vce ne pardn? a doufme, e jeho skillz se budou nadle zdokonalovat. Rozhodn? o n?m jet? hodn? uslyte! Videjko je (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

Video Modern scna se m?n. Kdo trochu sleduje d?n kolem sebe tak to v, e se za?naj jezdit p?edevm velmi sloit triky a to p?edevm heel flipy a shoveity. A kombinuj se s kadm postavenm ale p?edevm na nollie. Tyhle triky neovld jen tak n?kdo. Ale Chris Daniels pat? do skupiny jezdc?, kte? tyhle triky ovldaj s jistotou. D?kazem je dnen videjko pln podobnch trik?. Tenhle jezdec m (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

VideoDnes mme k dispozici jedno z nejlepch vide za posledn dobu z tvorby Mika Schneidera. Plno pardnch zb?r? a hlavn? v lehkm zpomalen, ?ekn?me, e je to to?en na 60 fps (obrzk? za sekundu). Proto video umo?uje takovto zpomalen a ve vsledku to vypad mnohem lpe ne oby?ejn video, protoe m?eme vid?t vechny detaily proveden trick?. Proto pokud (Celý příspěvek…)

Pozvnka na Fingerboardov klub Lunky

lunkyBav Vs fingerboarding a cht?li byste se n?co novho nau?it a trvit ?as s ostatnma, kter fingerboarding tak bav? To ve pod dohledem zkuenho fingerboard jezdce. Pak je fingerboardov klub, prv? pro vs! Ve startuje u od z? a klub bude probhat kad pond?l od 15 – 16 hodin. Take pokud to nechcete propsnout, tak se ur?it? p?ihlaste! Ur?it? se p?iu?te spousty pardnch trik? a novch variac. K dispozici ur?it? bude plno p?ekek na kterch budete (Celý příspěvek…)

Video: ASI no.5

Video Dneska tu mme n?co jako video upoutvku na nadchzejc kontest v Berln?, kterm je ASI Berlin no.5. Hlavn jezdec kterho na videjku m?eme vid?t je samoz?ejm? Timo Kranz. Cel kontest odstartuje 18. z?, co je za chvli. Pokud se ale na akci vydte, tak ur?it? nebudete ni?eho litovat! Akce to bude pln hv?zd a mon, e prv? vy vyhrajete pohdkovch 500 euro. No a pokud ne tak to m?ete zkusit zase za rok, kdy se akce bude ur?it? opakovat zhruba ve stejnou (Celý příspěvek…)