Video: vt?z TD fbr cupu

kamera.jpg

Zde je ukzka tvorby Adama Lakomyho / prost? toho lakomho polka co nm ?ech?k?m sebral vt?zstv :-D :-D . Je vid?t e je to tvor kreativn, a nejen e um hezky jezdit, on um i p?kn? st?hat ! (Celý příspěvek…)

TechDeck fbr Cup 2008 – vsledky

tech deck cupPo chvilce p?ebrn, ust?n paprem, finlnm dohledn a kontrole p?inme vsledky, postup do semi a do finle. Porota myslm hodnotila objektivn? a v?tinou se shodovala, p?edevm p?i semifinle. Pro ujasn?n byla prota sloena t?mito lidmi: Libor tengl (woodguest), Honza Vondr?ek (drak), Luk Mikovec (Haso). Hodnotil se styl, vyuit parku, obtnost a celkov dojem. Body se rozd?lovaly spravedlive. Prvn je po?ad po kvalifikaci, tak jak jezdce ohodnotila (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Techdeck fingerboard Cup 2008 – report

tech deck cupJe to pr hodin, co skon?il Techdeck Fingerboard Cup 2008 a rd bych vm, co jste se t?eba nez??astnili, podal stru?n info o pr?b?hu. Za?alo se o n?co pozd?ji ne bylo v rozpisu, nehodlm tu n?co omlouvat a hledat vmluvy, ale prost? se stalo. Zajist to nebyla takov hr?za a byli vichni vce nat?eni. To bylo vid?t po vstupu jak se vichni nahrnuli k park?m, vem co tam byly. Z d?vodu mnoho lid a ?asovho pressu se vynechalo rozd?len do kategori. Tato zm?na se ale myslm dostate?n? (Celý příspěvek…)