Prost?jov – report

prost?jovJe sobota 14.4.2007,4 hodiny rno.Vude je tma,svt jen temn lampy,p?es silnici p?eb?hla ?ern ko?ka a z parku se ozval stran sk?ek.V Probotovsk ulici se otevraj ble dve?e a z nich pomalm krokem vychz team Banditos v doprovodu svch dvou sle?en,aby se vydal na prvn FBR contest od svho vzniku roku 2006. Nasedme do na limuzny koda Octavia a vyrme vst?c neznmu na Morav?.Cesta je dlouh a vlekl.Spolujezdci sp,ale ?idi? (Celý příspěvek…)

Ostrov City Contest – report

Take je to za nmi ano mluvm o Ostrov FINGERBOARD contestu. Jak u nzev napovd zvod se odehrval v Ostrov? u Macochy a p?esn? v Zkladn kole. Z nahlench asi 15 lid p?ijelo 10, ale to v?bec neubralo na atmosf?e protoe ta byla podle vech nvt?vnk? super. Zvody odspeakoval Adam kter prv? tuhle skv?lou atmosfru naladil. Zvod za?al v 13:00 a v 13:15 za?ala kvalifikace kter se jela 45 sec. na dv? kola a po?tala se ta lep jzda v thle ?sti (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

T?eb? 2006 – report

Tke tenhle kontest se odehrl dne 29.4. v T?eb?i ve kole Bartukova. Oficiln za?tek byl avizovanej na 13:00, ale pr lid tam jezdilo asi od 10:00. Na za?tku se sestavil park z r?znejch p?ekek od Kariho a pak se p?inesl druhej United park. O organizaci se staral Drak, Radim, J.S.,Sanny a komentoval Honza tefan. Kvalifikace za?ala asi okolo 13:30 a jela se na 2 kola po 30 sekundch. Z n postupovali 2 lidi rovnou do (Celý příspěvek…)

Fast Skateshop Fingerboard Contest Kojetn 2005 – report

Take dne 3.12.2005 p?ijelo do malho, ale tulnho m?sta asi 30 lid, kte? holduj fingerboardingu. Cel contest se po?dal v arlu Bowling city, kde byl bar, pizzerka, stoln fotblek, samoz?ejm? bowling a d?ev?n minirampa. Rno se seli lidi, kte? contest po?dali a sestavili audio aparaturu. Do arelu se p?ivezli 2 parky. Jeden sloen z p?ekek Blackriver-ramps a druh skv?l od nov ?esk firmy United-ramps.Kvalifikace za?ala ve 13:00, ale v?tina (Celý příspěvek…)

si Tour Wien 23.5.2005 – report

Dobre, take vetko sa za?alo 23.5.2005 o 8:00 u m?a doma v Bratislave. Prili ns (m?a a brata Pistu) vyzdvihn? Fero a rodinn priate? Edo, aby sme vyrazili na celodenn vlet do mesta Wien na Finger-Sk8 contest si tour 2005. Vystrojen aj s nhradnmi doskami a inm hardware-om a tonami jedla (ve? viete ak tam s ceny jedl), sme nasadli na autobus a vyrazili. Ete v buse sme si opakovali srie ktor dme v parku ktor sme nikdy (Celý příspěvek…)

T?eb? 2005 – report

Zvody T?eb? 2005:Jako jeden ze sponzor? byl samoz?ejm? internetov obchod Swat take m?li na mst? i krmek . Ceny byly hodn? dobr a hlavn? m?li tam opravdu vechno , p?es v?ci na skate a po desky BerlinWood . Samoz?ejm? nesm?ly chyb?t rampy BlackRiver kterch tam bylo poehnan? . Mohli jste si zakoupit Piknik? dle potom r?zn druhy beden , funbox s railama , minirampu , klasickou lavi?ku a n?jak ty raily . Docela m? p?ekvapil vb?r finger? Tech Deck kterch (Celý příspěvek…)