Propaganda uvol?uje nov First Aid kity

Pokud vlastnte Propaganda Industries trucky a potkte se s nedostatkem mati?ek, tak prv? pro vs tu dnes mme zajmavou novinku tkajc se tohoto problmu. Na trh se dostaly dva nov tzv First Aid kity (bal?ky prvn pomoci) kter neobsahuj nic jinho ne mati?ky. M?ete si vybrat hned ze dvou druh?. Jeden obsahuje pouze mati?ky a druh i Loctide co je speciln p?pravek na anaerobn bzi zamezujc povolovn a ztrtu mati?ek. V?ele doporu?uji, protoe Loctide opravdu funguje. Z vlastn (Celý příspěvek…)

Bollie desky a nov designy

BollieBollie p?ichz se svmi deskami a zbrusu novmi designy. Pokud fandte tto zna?ce, nebo se rozhodujete nad koup fingerboard? v mid-end kategorii, tak prv? bollie vm m?e nabdnout to, co hledte. Design je nanen formou heat a tak se po ?ase oloupe p?esn? tak, jako na relnch skateboardech. Tvar desky odpovd taky. Take pokud s fingerboardingem za?nte tak je pro vs (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

FlatFace vydv nov kola

Video Firma FlatFace prv? vypout na trh nov kola ur?en p?edevm pro +Blackriver-Ramps+ trucky. Tyhle kola pat? k nejprodvan?jm v USA. Jsou vyrobena z toho nejlepho urethanu, kter ve spojen s krytovanm loiskem poskytuje maximln? jemnou jzdu. Co se t?e tvaru, tak ten se podob prv? takovmu, jak m?eme vid?t na relnch skateboardech. Celkov? se kola hod p?edevm na street ne do vertu ale v?tina mezi tm nevid rozdl, take si je m?ete vesele koupit vichni. Dovezena (Celý příspěvek…)

Nov +BRR+ p?ekka

Video Mme k dispozici dal kousek z rodiny +Blackriver-Ramps+ p?ekek. Jde o modifikovan box (nen obsaen) s railem nad jednou z hran p?ekky. Ve jak jsme zvykl, precizn zpracovn, pardn povrch a dlouholet kvalita. Tenhle railk zase nabdne triky, kter jsme doposud museli dvat jen na nmi postavench nebo jinak modifikovanch p?ekkch. Za slunou cenu tedy zskme kvalitn produkt, kter nm otev?e dve?e k novm monostem. Je jen otzka ?asu, kdy se tenhle rail za?ne (Celý příspěvek…)

Video: Max Bge

VideoHarald Schn si dal prci s novm videem, jeho hlavnm aktrem nen nikdo jin ne Max Bge. Abych pravdu ?ekl, tohle jmno slym poprv a myslm, e ani z daleka nejsem sm. To ale nevad, protoe to dneska m?eme spole?n? napravit. Max Bge nm uke svoje skillz v novm videu. Na prvn pohled je jasn, e se zam??uje sp na preciznost triku ne na kombinovn trik?. Tady plat (Celý příspěvek…)

Nov barvy BRR truck?

BRRNaswatuse objevily nov barvy +BRR+ truck? 2.0 a to hned ve t?ech novch barevnch provedench a to v modr, lut a zelen. Tyhle trucky jsou momentln pi?ka na trhu a prost? nic lepho neseenete. Pokud se tedy chcete vozit na opravdu top vybaven tak shn?te po t?chto trucch. Neprohloupte, protoe nejen, e mte na vb?r z n?kolika barev, ale tak obdrte trucky ve vysok kvalit? aivotnosti. Vyplat se tedy mali?ko zainvestovat a trucky (Celý příspěvek…)

Video: Steil Am Steig #4

VideoHodn?, hodn?, hodn? luxusn videjko se objevilo na internetu. Jde o skoro celej team +BRR+. Tyhle triky, co v tom videu padaj jsou vn? neskute?n zleitost a cel ?dka z vs je jist? nepochop, sta? si pustit videjko t?eba v 0:59 a zkusit tenhle trik vrtit. Tohle video jsem musel pout?t tak 3x, protoe je to fakt luxusn v?c. Nadp?irozen triky, luxusn hudba, pardn (Celý příspěvek…)

Video: Germany session

VideoKluc ve sloen Petr H?lek, Honza Karsch a Tom Nossek se p?ed n?jakou dobou podvali do N?mecka, konkrtn? do arelu +BRR+, kde mohli pojezdit na cel ?ad? p?ekek. Hned prvn srka trik? myslm mluv za ve. Vichni ve videu ale p?edvedli, e jezdit um hehe. Konkrtn? betonov par?k, na kter se jezd v prvn ?sti videa vypad hodn? pardn? a (Celý příspěvek…)

Video: ISPO 2011

Video Jako kad rok, tak i tentokrt se na veletrhu sportu ISPO objevil i +BlackRiver-Ramps+ stnek a spousta rider?. Veletrh probhal tradi?n? v Mnichov? od 6. do 9. nora. K dispozici bylo hned n?kolik park? a v?t ?st +BRR+ teamu. Video nm nabz pohled na to nejlep z toho, co na veletrhu v pr?b?hu t?ch t? dn prob?hlo. Vechny r?zn kombinace, kter obsahuj (Celý příspěvek…)

Video: Kesson

VideoKesson si pro ns nachystal videjko, na kterm nm vem op?t potvrd jedu v?c. Na fingerboardu doke vrtit kdejak trik s pardnm stylem a p?esnost. A navc si jako mlo kdo vysta? s pr p?ekkami. Bohat? posta? pr kousk? mramoru, t?eba z Vyehradu, tam se jich povaluje na kadm kroku n?kolik. Zkrtka pohodov domc pojed?n, vak (Celý příspěvek…)

Video: Isak Karlsson

Video Tohodle tpka u jsme tady prkrt na videu m?li a nyn p?ichz znova a s nm p?kn ?dka hodn? stylov? odjetch trik?. Nejlep je v 0:38 ten nollie flip milin stup?? revert hehe. Tenhle trik m?ete klidn? za?adit do game of skate a myslm, e se jen t?ko vrac na prvn. koda jen, e triky vyltvaj ze zb?r? a tak ?asto nem?eme v?d?t co se vrtilo. Jedno je (Celý příspěvek…)

Bushingy O-Ringz Revolution

Ringz Kad jezdec preferuje ur?it povolen truck?. N?komu vyhovuj povolen trucky jinmu zase utaen. Tento produkt vm d dal t?i monosti. Mme tu toti bushingy ve t?ech tvrdostnch kategorich odliench barvami. Tento produkt se ?ad k absolutn pi?ce na trhu co se bushing? t?e. Nesednou ale na kad trucky. Pokud ale vlastnte +Blackriver-Ramps+ nebo Propaganda trucky, tak si nemuste d?lat starosti. Krom? t? tvrdost jsou tak dal vhodou p?ipevn?n washery (Celý příspěvek…)

Video: Honza Karsch

Video Dal kousek z teamov produkce pro ns p?ichystal Honza Karsch. Nato?eno v klasickm Honzov? stylu, take nasvtit p?ekku a vrtit kupu trik? s nejv?tm stylem. Jak je vid?t, tak heelflipy no problem. Mon bych tam cht?l vid?t n?jak popshoveity ale t?eba p?t? hehe. Dopln?no o vcelku pohodovou hudbu a p?kn st?ih d?l z tohoto videa libovou pokoukanou. Doufm, e se vm (Celý příspěvek…)

Video: Thomas John

Video Vcelku poveden video koluje internetem, v n?m je hlavn jezdec Thomas John. Asi nejsem sm, kdo o n?m sly poprv. Je ale fine, e se po?d objevuj jezdci kter se m?ou rovnat sv?tov pi?ce a to tenhle tpek ur?it? m?e. Hlavn? dnen video je vcelku poveden hlavn? co se t?e editu jednotlivch scn a zb?r?. Triky samoz?ejm? o level v. Se?teno a (Celý příspěvek…)