SnobStyle GX v prodeji!

SNS_GX A je to tu, zcela nov generace fingerboard? je nyn voln? dostupn na skladu Swat Skates z ?eho vyplv, e si m?ete vesele objednvat. Pokud vm unikly n?jak specifick informace pro tuto srii desek, tak sv nedostatky m?ete napravit p?e?tenm detailnho rozboru SNS desky GX v tomto?lnku. Zrove? takzdeobjednat jeden kousek pro vae prsty. Rozhodn? nebudete litovat, protoe jde o zcela profesionln zpracovn podloeno dlouholetmi p?pravami (Celý příspěvek…)

Mikulsk zvod

mikulsk zvod V ned?li 5.12., co je za tden, se uskute?n Mikulsk zvod p?edevm pro ?leny klubu Lunky a vhradn? amatersk jezdce. Cel akce vypukne lehce po ob?d?. Kad z ?astnk? obdr mikulk bal?ek, take nikdo neodejde s przdnou. Navc na vt?ze ?ekaj v?cn ceny. Kdo je z Brna, ur?it? se p?ij?te podvat, jak ud?lali ?lenov fingerboardovho klubu pokroky. Tato akce probh za podpory Horsefeathers, Lunek, SnobStyle Fingerboards, Swat Skates a Fbr.cz. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

SnobStyle GX

SNS_GX P?ed vyput?nm zcela nov a jedine?n ?ady fingerboard? zna?ky SnobStyle generace GX vm jet? p?inme mal nhled na „pr“ desti?ek. Zrove? je k nahldnut celkov pohled na obal, v kterm bude deska k zakoupen. Jak je vid?t, ve je perfektn? technicky zvldnuto a to na vysok rovni. M?ete se tedy za?t t?it na definitivn zahjen prodeje thle pi?kov ?ady a vzt swat skates tokem! O zahjen prodeje vs budeme samoz?ejm? (Celý příspěvek…)

Video: Martin Winkler

Video Flashback s Martinem Winklerem. Je ?ervenec roku 2009 a nyn se na internetu objevilo video kde Martin Winkler uke jak se v tu dobu jezdilo. Sice mali?ko se zpod?nm ale p?ecejenom. M?eme se tak zase n??emu p?iu?it od sou?asn jedni?ky v jzd? v miniramp?. A e je se co u?it! Triky padaj s absolutn p?esnost nad i na kopingu. Obvykle u tyhle triky (Celý příspěvek…)

Nov verze fingerboard? SNS GX

SNS:GXSNS SnobStyle Fingerboards p?ichz s novou verz fingerboardovch desek a komplet?. Nese p?vodn? zamlen ozna?en GX ale od starch GX model? se li prakticky ve vech aspektech. Tyto desky jsou nyn do?asn? pouze pro osobn odb?r v kamennm obchod? SWAT a cca do tdne by se m?li objevit k prodeji i v e-shopu, odkud si ji budete spolu s response tapem mt monost objednat.SNS bude tyto desky vydvat ve dvou cenovch variantch desek a komplet?, p?edstavena (Celý příspěvek…)

Video: Cattapult Crew

Video Mte monost podvat se na to jak jezd jezdci: Bene Mller, Daniel Zeise, Fabio Schaffer, Nico Frank, Basti Schwab, Livio, Tom Seidler, Moe Wchter ve znmm krm? Cattapult. Tenhle shopk je n??m vyjme?n a sice tm, e ve svm prvnm pat?e skrv ve co pot?ebujete k pardnmu pojezdu a tm jsou luxusn +BlackRiver-Ramps+ p?ekky. Jet? ke (Celý příspěvek…)

Video: Isak Karlsson

Video Nevid?l jsem video, kde by jezdec dval triky s takovou jistotou a stylem. Vechny triky jsou precizn? odjet s obrovskou p?esnost. Navc luxusn? nato?eno a dopln?no o p?jemnou hudbu, take na konec vzniklo opravdu hodn? poveden video. Popravd? kdo z vs d switch 360 flip do manulu na bednu a pak hned kino do nosemanulu nollie heelflip out? J myslm, e v?tina (Celý příspěvek…)

Combo pack na swat.cz

Combo packPat?te do skupiny za?najcch jezdc?? Jezdte na TechDecku? Cht?li by jste zkusit jzdu na n?kolika nsobn? leh?m kompletu? Tak prv? pro vs je tu akce na swatu. Za opravdu luxusn dv? stove?ky zskte pardn d?ev?nou desku CloseUp a komplet od TechDeck. Zskte tedy za mlo pen?z pardn pojezd a kone?n? d?ev?nou desku, na kterou by jste stejn? tak jako tak museli p?ejt. Tahleinvesticese vm ur?it? vrt v podob? (Celý příspěvek…)

Proparcs Cubrs a Bollie wheels na swat.cz

Pprcs Nyn mte vichni monost objednat si nov, pardn p?ekky od Proparcs. Konkrtn? jde o ?ty?i nov kousky. Podlouhl, r?zn? zvln?n boxy nabz zase o n?co vc monost jak si pardn? zajezdit. J osobn? bych takovou p?ekku vyuval p?edevm k trik?m kombinovatelnm s manuly, protoe k tomu p?mo vybz. Proparcs p?ekky jsou kompletn? ?een ze d?eva a tak nabz kvalitn pojezd. Kadou tuto p?ekku si doma sami slote, protoe seprodvaj (Celý příspěvek…)

Video: Pictures

Video Dnen videjko nen na youtube a z toho vyplv, e p?jde o velmi kvalitn v?c. Parti?ka kamard? z okol n?kde kolem Francie se rozhodla, e si poto? n?jak zb?ry. Ve vsledku z toho vzniklo luxusn video pln pardnch zb?r? p?edevm z par?ku ale tak padaj u i obtn?j triky v?tinou v kombinaci s rotac heel. Navc kluc nat?eli vude mon? a tak se v necelch devti (Celý příspěvek…)

Sout?: s SNS – vsledky

Sout?M?sc a p?l za nmi a my nyn mme vyhodnoceny vsledky k sout?i se SnobStyle fingerboards. Z?astnilo se n?co kolem 60 jezdc?, co je si myslm docela hezk po?et. Nej?ast?j kol, kter jste si vybrali byl hned prvn a to vyfotit n?jakou hezkou fote?ku se svm fingerboardem. Jako druh nej?ast?j jste vybrali Bs Flip a na konec zbyl vlastn trik. M?l bych tak ?ct, e dolo pr opravdu hezkch odpov?d, p?evn? v kategorii foto. Bohuel jsme omezeni (Celý příspěvek…)

Video: Prague session

VideoPo n?jak dob? jsme se seli v Praze na men p?ed zimn pojezd. Ve skromn?j sestav? ve sloen Hul?a, Honza Karsch, Angel a j jsme si dali kolem poledne srzek na proflklm spot? na Vyehrad?, kde padlo pr game of skate, pr fotek a zb?r?. Nsledn? jsme se p?esunuli s men zastvkou v KFC na skejtovej spotk Stalin. P?ecejenom na tom (Celý příspěvek…)

+BRR+ Trucky 2.0 na Swat.cz

BrrNa trh se dostaly nov, inovovan +BlackRiver-Ramps+ trucky. No a v ?em se li od p?edchozho modelu? P?edevm barevnou pravou. Trucky jsou k dispozici v mnoha barevnch provedench. Dal zm?nou prolo p?edevm uchycen osi?ek v hangeru, protoe p?edchoz model si vydal ostrou kritiku ze strany jezdc?, osi?ky nebyly dostate?n? pevn? uchyceny v hangeru a tak dochzelo k ?astm problm?m hlavn? co se t?e rotace kole?ek. Nyn tento problm odpad dky pevn?jmu (Celý příspěvek…)