Video: John Kontra

VideoKdo z vs by si cht?l nechat editovat video u Taylora? Takhle n?jak by to dopadlo, protoe co se t?e editu, tak Taylor to opravdu um, o ?em jsme se u mnohokrt p?esv?d?ili. Dneska tu mme video, kde je hlavnm aktrem John Kontra. Tenhle jezdec um a um vcelku ve stylu. Padaj triky, kter u se ?as do vy kategorie. Video je to sice trochu krat ale ur?it? stoj za (Celý příspěvek…)

SNS GX2 LightWeight Engraved

SnobstyleN?jak ?as zptky jsme avizovali, e Snobstyle uvede nov desky s mali?ko inovovanm tvarem a s engraved pravou. Nyn ta chvle nastala a nov Snobstyle GX2 desky jsou k dispozici. Co se zm?nilo? Jak bylo ?e?eno, tak p?edevm tvar. Celkov? je tak desky leh? a na spodn dze m vyryto logo SNS co tak p?ispv k nzk vze. To ve za zachovn pi?kov kvality proveden. Cel deska je opat?ena luxusnm lakem, kter je nanen pomoc stroje a tak odpadaj (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Woodguest desky k dostn

VideoStejn? jako tomu bylo u Snobstyle desek jsme avizovali, e se objev tak nov Woodguest desky. Dneska jsem se do?kali a desky jsou opravdu nyn voln? k dostn. Nabz nov, upraven tvar, kter koresponduje s t?mi opravdovmi tvary skute?nch skateboard?. Dle u vybranch model? je aplikovn design formou heat a tak se p?i jed?n design realisticky sjd. Konkv se ?ad do skupiny t?ch placat?jch a patky nemaj takov sklon. Zkrtka deska vypad opravdu jako realistick (Celý příspěvek…)

Video: Harald Schn

Video?as od ?asu i sm Harald Schn, znm svm st?ihem vide a vrobou Harrier ramp nato? video. Jeliko mme lto v plnm proudu (i kdy to tak nevypad) tak se Harry evidentn? rozhodl, e vyraz hledat outdoor spoty do p?rody. Vcelku se mu to povedlo a zachytil pardn zb?ry. To ve zabaleno do hlednho st?ihovho bal?ku dopln?no o hudbu perfektn? dopl?ujc (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

VideoMike Schneider taky ob?as nato? n?jak video, pr trik? takhle v lt?. Dneska tu od n?j mme mali?ko odlin video hlavn? co se t?e editu. Triky ale padaj velmi hezk a znovu se potvrzuje, e Mike si zkrtka msto v +Blackriver-Ramps+ zaslou. Taky se ukazuje, e posledn dobou vichni vym??uj d?ev?n p?ekky za ty z mramoru, protoe je to jednodue pro fingerboarding (Celý příspěvek…)

Video: EFC part 1

VideoMme tu prvn koukateln video a p?mo od Harryho, kter se chopil svho n?in a cel EFC 2011 nato?il. Nyn se m?eme podvat co z toho vzniklo a p?ipomenout si mali?ko co se na EFC odehrlo. Pad spousta obtnch trik?, p?edevm od ASI Berlin Team jezdc? ale ob?as se objev i n?kdo z nvt?vnk?, kte? mnohdy jezd srovnateln? dob?e jako ?lenov profesionlnch team?, co je zajmav. Jde o prvn ?st a tak doufejme, e se co nevid?t objev n?jak ?st (Celý příspěvek…)

Video: Jay Linehan

VideoPokud vm n?komu uniklo Fast Fingers 14 a nebo EFC European Fingerboard Cup 2011 a park, kter byl na t?chto dvou akcch k vid?n a voln? k dispozici, tak pro ty je tu dnen videjko. Podvme se na to, jak vlastn? tento betonov zzrak vypad a jak se na n?m jezd. Jay Linehan nm p?edvede pr trik? ze svho ur?it? dost irokho repertoru. Jak je tedy vid?t, na tomhle parku (Celý příspěvek…)

Foto: Taboard

fotoTaboard fingerboard contest se ?ad do skupiny t?ch komorn?jch. Mnohdy ale plat, e mn? je vce a v tomto p?pad? dvojnsob. Akce se vyvedla na jedni?ku. Sestavili jsme pardn mramorov park s dopln?nm o star +Blackriver-Ramps+ par?k, kter zap?j?il sponsor akce Swat Distribution. Po?as nm vylo na jedni?ku a tak jsme mohli cel den vesele zvodit a uvat si pohody. Dokonce se na tomto zvod? objevili i znm jezdci z Rakouska. jeden z nich tak akci po (Celý příspěvek…)

Chef’s grind rocker trucky k dispozici

Propaganda ChefU d?ve jsme avizovali o tto verzi truck?. Jedn se o speciln verzi, kter umo?uje grindovn vemonch hran venku i doma za minimlnho pokozen truck?. Jsou tedy mali?ko mohutn?j ne ostatn a tak maj n?kolikansobn? vy ivotnost ne trucky standardn. Samoz?ejm? ve verzi wide a samoz?ejm? s monost volby tvrdosti bushing?, kter se ensmrn? hod, protoe si m?ete zvolit co vm nejvc vyhovuje. Takto se z t?chto truck? stv opravdu n?co, co se nesmrn? (Celý příspěvek…)

Nov Harriery nyn k dostn

EFCHarald jakoto vrobce t?chto p?ekek vydal dalch pr kousk? do kolekce Harrier. A je opravdu z ?eho vybrat. Tyhle p?ekky jsou vyrobeny z opravdu specilnho a jedine?nho materilu. Na prvn pohled vypad k?ehce ale p?i prvnm pojezdu a seznmen s p?ekkou zjistte, e je nesmrn? pevn a tm?? nerozbitn. Samoz?ejm? p?i pdu na tvrdou podlahu hroz zlomen nebo pokozen. Zle na tom, jak se o p?ekku starte. Proto doporu?ujeme spe osobn (Celý příspěvek…)

Pop desky nyn dostupn

EFCPokud se vm lb nov desky Pop, tak pro vs mme vcelku dobrou zprvu. V t?chto dnech jsou toti dostupn na swatu. Pokud vyloen? toute po Pop deck tak vm v?ele doporu?ujeme navtvit e-shop a jednu si objednat. Pop desky zaujmou na prvn pohled p?edevm svm vtvarnm zpracovnm designu, kter je hodn? abstraktn a ru?n? malovan. Kad deska je tedy svm zp?sobem uniktn a speciln. Proto doporu?uji desku spe schovat n?kam na vstavku ne na ni jezdit, protoe (Celý příspěvek…)

EFC European Fingerboard Cup 2011 – report

efc 2011EFC European Fingerboard Cup 2011 je sp?n? za nmi a p?nme krtk report z cel akce. Pr?b?h a organizace zvodu byl organiza?n? naprosto bezproblmov, ve probhalo svin? a tak jak m, bez v?tch problm?. Dky dvoudennm p?pravm ke stavb? park? tento rok organizto?i nenechali nic nhod? a odstartovali registrace jezdc? do samotnho zvodu u od 9 hodin rno. Krtce po jedn ?tala startovn listina 120 jezdc?, p?ipravench (Celý příspěvek…)

Fingerboard garden

FotoDo redakce nm p?iel mail od Gabriely Palijov, kter nm poslala pr fotek svho home made par?ku. Tenhle par?k je vyroben asi z lepenky (autor neuvd) a je pokryt barevnmi papry. Ur?it?, pokud se vm nechce investovat n?kolik tisc do p?ekek nebo cel plazy, tak si m?ete podobn par?k vyrobit i vy. Nen to nic sloitho, sta? si jen rozvrhnout umst?n jednotlivch p?ekek a prvk? parku, kter si pak vyrobte. Nejlep na tom je, e si park m?ete postavit (Celý příspěvek…)

Shen p?ekky nyn k dispozici

ShenPat?te do skupiny milovnk? prvot?dnho mramoru? Rdi grindujete dokonal hrany tohoto materilu? Tak v tom p?pad? vm ud?lme radost, protoe nov Shen benche jsou nyn dostupn na swatu. K vb?ru je hned n?kolik barevnch proveden a dlek, take ur?it? kad najde to, co hled. Pojezd na t?chto lavi?kch je opravdu pardn a bezchybn, take si ji na prvn grind opravdu zamilujete. Navc materil z kterho jsou vyrobeny pat? k tomu nejlepmu co se d na trhu sehnat. Nen (Celý příspěvek…)