Video: Blackriver Village

Tohle video je opravdu bez p?ehn?n ?ist dokonalost. To, co Taylor Rosenbauer pro tohle video vytvo?il, p?ekon mlokdo a mloco. T?ko se to popisuje slovy, a kdy u se o to pokusme, nevyzn to tak skv?le, jak tohle video vypad. P?es 7.000 shldnut za necel 2 dny mluv za ve. I kdybyste byli na pokraji kmatu a chystali se spt ke 12. hodinov sm?n? na stavb?, stejn? byste to m?li vid?t. Tak neztrcejte ?as a hned zm?kn?te play. (Celý příspěvek…)

Video: Ayo

Co na to ?ct.. My takov videa mme rdi. Prost? se sejde parta kmo?, otev?e se pr piv, vythnou se rampy, kamera a v?tinou je p?i tom hodn? srandy. Parta okolo Mika Schneidera do toho p?esn? zapad a vy se tak m?ete t?it na dobr triky, n?kolik zajmavch ramp a hlavn? dobrou nladu. Ve je podtreno pohodovou hudbou a kamera, kter neuraz. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Psychedelic Elephant 2

Celkov rove? fingerboardovch vide la za posledn dobu hodn? nahoru. Jezdci u nejen, e kupuj kvalitn kamery, ale sna se odliit i jinm stylem to?en, sv?tlem i efekty. No Thibaultu Chapironovi se to povedlo na maximum. Jeho prce s videem je opravdu senza?n. Efekty jako nsoben obrazu, zrychlen zb?ry pozptku nebo zelen dm vypadaj opravdu skv?le a ve je umocn?no psycho hudbou. Video m prost? sv?j osobit feeling a vs bude jist? bavit stejn? jako ns. (Celý příspěvek…)

Fingerboard Encounter (AAR)

Fingerboard EncounterDne 22.6. se konal zvod Fingerboard Encounter, na kter dorazila i posila ze zahrani?, Harald Schn z ASI Berlin Team. Dve?e klubu se otev?eli ji okolo jedenct, samotn zvody za?aly okolo jedn hodiny a pokra?ovaly asi do est. Zvod se skldal ze dvou kol, p?i?em prvn kolo trvalo 45 vte?in a kon?ilo last trickem, kter si jezdec vylosovala sekc parku, na kter si vybral jakkoliv trik. Do druhho kola postoupilo 10 nejlepch a pot se s?tal po?et bod? z obou kol (Celý příspěvek…)

Video: Illusion

No, tak tohle je ovem dlo. I kdyby vs fingerboarding nezajmal, tohle video muste prost? mt rdi. U kv?li technick strnce. Kamera je naprosto asn, zvuk, kter je dokonale slad?n se st?ihem, speciln efekty a dal vychytvky d?laj z tohoto videa exkluzivn zleitost. Alexis Ramayo si s tm prost? dal prci a vsledek stoj za to. Fingerboarding je na stejn rovni jako technika. Krsn ?ist styl bez zbyte?nho vymlen. (Celý příspěvek…)

ASI No. 8!

P?tel, je to tady! Jako kad rok, se op?t v srpnu kon tato kultovn n?meck akce. Nedvno oznmen akce nyn m sv?j oficiln plakt v punkovm stylu jako vdy. Seznam sponzor? tak rozhodn? zaujme. Pat? mezi n? i Swat Skates a Propaganda Industries. Akce za?n 10. srpna v Berln? a trv 3 dny. Pozitivn zprva je, e vstup je zdarma. Startovn ?in 10 Euro, co je na tak velkou akci zanedbateln ?stka. Pro vechny dal informace si p?e?t?te plakt ne. (Celý příspěvek…)

Video: Realistic Fence Spot Fingerboarding

No a aby Mika Schneidera nebylo mlo, tady mte dal video z jeho dlny. Tentokrt je to video z venkovnho spotu. Nevme, jestli je to Mikova prce, nebo n?koho z jeho koleg?, ale vypad to dost dob?e. Takov venkovn spot s replikou plotu, kter je opravdu v?rn originlu. Krom? toho je tam n?kolik rdius? jako ve skate parku. Opravdu precizn zpracovn. Krom? Mike zde jezd i n?kolik jeho p?tel. (Celý příspěvek…)

Blackriver ramps: XGames Park

Blackriver ramps ?astn letonch evropskch XGames a pro tuto p?leitost vytvo?ili park. A opravdu ne jen takov park typu: aby se ne?eklo. Je to komplet nov npad a odlin design. V??me, e se vm to bude lbit stejn? jako nm. Oce?ujeme tak, e park je z obou stran tak?ka stejn, take levci si nemus p?ipadat diskriminovan. Fotky najdete ne a my se t?me na vae koment?e a nzory na tento park. (Celý příspěvek…)

Video: Hand Pee Adventures

Sta?ilo by asi napsat jen: Video cel nato?il Mike Schneider a jezd na n?m tak Mike Schneider a skoro kad by u v?d?l, jak se v?ci maj. Ale dob?e, popeme to. Mike Schneider je jeden z t?ch ?astlivc?, co m hodn? pen?z, hodn? park? a hodn? ?asu. Take si s p?teli takhle ud?lal session v prostorch Fingerboard Rendezvous. No a vsledek? Triky, o kterch ani nevte, e existuj v krsnch zpomalench zb?rech a originln hudba. Prost? Mike Schneider. (Celý příspěvek…)

Video: Fingerboard Rendezvous 15

Tak tohle u je opravdu t?dr nlo fingerboardingu. Postaral se o to Chris Kraft a 16 minut zb?r? mluv samo za sebe. Dky tto dlce se m?ete t?it opravdu na ve, co by takov video z Fingerboard Rendezvous m?lo obsahovat. Take se t?te na spoustu park?, spoustu jezdc? a samoz?ejm? Blackriver ramps team. Jen je velk koda msty dost patn kvalita kamery. Jinak tomu absolutn? nen co vytknout, take p?ejeme p?jemnou zbavu. (Celý příspěvek…)

Video: Full Length 2013 – Mallory Curtis

Ten nzev m opravdu sv?j vznam. Video m toti skoro 5 minut, co u je docela slun nlo. U Malloryho Curtise toti prelo jako z konve, tak co m ?lov?k doma d?lat v takovm po?as? Mallory to vy?eil po svm. Nato?il video. A dost dobr video. Hned na vod po psycho st?ihu to otev?el one finger imposible a pokra?uje v stejn? nalplm tempu. Autor st?d sv?tlo i rampy, take video je pestr po vech sm?rech. (Celý příspěvek…)

Fingerboard Encounter: Vsledky

Prask zvod Fingerboard Encounter je za nmi a my p?inme vsledky zvodu. Nen to kompletn po?ad, ale „jen“ prvn p?tka nejlepch. Na zbytek si budete muset jet? po?kat. Samoz?ejm? m?ete o?ekvat kompletn video i foto report, plus i psan verze, kde podrobn? popeme atmosfru i jak probhala nvt?va Tima Kranze. Te? u k po?ad. Zvod vyhrla Markta Do?kalov! Gratulujeme. Kompletn po?ad najdete ne. (Celý příspěvek…)

Video: Carried Away

Tohle je takov pohodovka na ve?er. M to na starosti Darian Nguyen spole?n? se svmi kamardy a ur?it? se vm to bude lbit. Ze za?tku vs ur?it? nadchne st?ih a dle pestrost celho videa. Darian tam st?d p?ekky i prost?ed snad po kadm triku. A ramp m tedy opravdu hodn? a ne vechny jsou koupen, take se m?ete t?it i na inspiraci pro tvorbu vlastnch ramp. Jinak st?ih a kamera si dr kvalitu opravdu od za?tku a do konce. (Celý příspěvek…)

Video: +blackriver+ goes to USA 2011 – PART 2

Jak jist? vte, Blackriver team se vydal v roce 2011 na tour po USA. Psalo se o tom i ve Fingerboarder magazine a vylo z toho jedno video. Nyn vychz druh, nutno podotknout, e nemn? kvalitn. Sestava je stejn: Boris Dietschi, Chris Heck, Andreas Hick a Chris Daniels. Video m 5 minut a d?jov? je rozd?len na 2 ?sti. V t prvn uvidte b?n ivot tmu, take m?ete t?eba vid?t, jak se jezdci udruj v kondici. Druh p?lka je samoz?ejm? o fingerboardingu. (Celý příspěvek…)