Video: Lukas Bauer

videoLukas Bauer tu m hezk video jako odm?nu pro subscribery jeho kanlu na youtube. Jak to? No protoe jeho kanl prv? prolomil magickou hranici tisce odb?ratel? a to u si zaslou pozornost. Video, kter nato?il, je kvalitn a je to opravdu hezk odm?na za podporu. Podvejte se, jak Lukas naloil s n?co mlo p?es dv? minuty dlouhm videem. Triky jsou hezk, stejn? tak jako st?ih a ob?as n?jak ten zpomalen zb?r. Lukas zkrtka jezdit um a tak se na to podvejte (Celý příspěvek…)

EFC Dreamland – 1 den do konce registrac

EFC DreamlandRegistrace do prvnho kola sout?e EFC Dreamland bude uzav?ena za 1 den tak nevhejte a registrujte se! P?ipravte si sout?n video v souladu s pravidly EFC Dreamland a sout?te o profesionln ceny v hodnot? 30.000,- K?. Pokud nevte o co jde, doporu?ujeme pro?st oficiln web, a seznmit se se zvodem EFC Dreamland. Jsou pro vs p?ipraveny 3 obtnostn kategorie, ze kterch m?ete vybrat sout?n trik. Vem sout?cm p?ejeme hodn? t?st (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Max Koerfer

videoBANGINNNN, dal dl tentokrt s jezdcem jmnem Max Koerfer, kter naservruje triky ve svm stylu. Jde v?tinou u o ty sloit?j a v kombinacch s grindy a slidy. Kdy mte takov prost?ed, tak se snate vyslat triky v co nejvym stylu, aby to n?jak vypadalo, e ano. Otzka zn, kdo se objev p?t?? Jedno je ale jist, bude to stt za to, protoe tato videa jsou opravdu kvalitn. Jsou i bez hudby, aby jste se mohli pln? soust?edit na jednotliv triky, kter padaj po celou dlku videa (Celý příspěvek…)

Video: BATH #3 – The Weekend

Battle at the Harrics #3Mme tu dal video z Battle at the Harrics #3. Ono se jich postupem ?asu objev ur?it? vce a vce. Tohle je docela hezk, protoe svou dlkou nabz opravdu hodn? fingerboardingu a hodn? trik?. Uke se cel ?ada zajmavch jezdc?, p?ekek, situac, trik?, desek a prost? veho, co k tak velkmu kontestu pat?. Dlka je ctyhodn a tak vm nezbv nic vc ne se pohodln? usadit do k?esla a pustit si tenhle po?in. P?i?ichnete tak k celkov atmosf?e, kter panovala na mst?. Stoj to za to (Celý příspěvek…)

Berlinwood Wide Low Shape

Berlinwood Wide Low ShapeBerlinwood u po ?tvrt p?edstavuje nov tvar desek. Jde o Wide Low shape take irok placka. S touto p?leitost p?echz tak s novmi designy, kter si m?ete vesele prohldnout ne. Pokud jste tedy fanouci placatch a zrove? dob?e ovladatelnch fingerboard?, tak je jasn, e po tto novince shnete. Designy to jsou opravdu hezk a ur?it? si vyberete. K vb?ru je i pro model od Timo Kranze. Pokud tedy chcete jezdit na jeho pro modelu, jasn volba. Desky jsou dostupn (Celý příspěvek…)

Video: Yannik Schmitt

videoDneska tu mme jet? jedno video, sice docela krtk ale ur?it? stoj za to, aby jsme se na n?j podvali. Yannik Schmitt nato?il toto video a docela se povedlo. Nejen, e padne cel spousta trik? ale tak je to nato?eno velmi hezky, pravd?podobn? na fo?k. Ten umo?uje zaost?en na jeden bod scny a zbytek je rozost?en a to vypad opravdu hezky a profesionln?. Triky, kter na railu padnou jsou tak poveden. Jen koda, e video nen o n?co del. T?eba p?t?. Koukn?te na to (Celý příspěvek…)

Video: Bernardo Bastos

videoBernardo Bastos je hlavnm jezdcem dalho dlu s nzvem LowPro talents. V t?chto videch se budou vdy ukazovat, jak nzev napov, n?jak talenty, kte? si s fingerboardem um opravdu vyhrt a sz zajmav a obtn triky. Do tto skupiny bez pochyby Bernardo pat?, a to je tak fakt, e se objevil v tomto videu. Co nabdne? p?edevm vysokou ?istotu triku a precizn dopady. To, e je to perfektn? nato?eno asi nemusme zd?raz?ovat. Podvejte se na to sami a uvidte (Celý příspěvek…)

Foto: Battle at the Harrics #3

Battle at the Harrics #3Mme tu n?jak fotky za Battle at the Harrics #3. Postaral se o n? tpek jmnem Andr Raimundo a vypadaj docela poveden?. Jen koda, e je jich tak mlo. Jsou ale kvalitn. Ur?it? se ?asem objev dal fotky, ur?it? i od +Blackriver-Ramps+ teamu, jak tomu tak normln? chod. Zvod to byla ale ur?it? pardn, selo se hodn? lid, hodn? zajmavch jezdc?, kte? na fingerboardu um jezdit. Prvn cenu aka prize money si odnesl Elias Assmuth, to p?ece vichni u vme. Ne se (Celý příspěvek…)

Video: Hannes Hay

videoCo tu mme? Jezdec jmnem Hannes Hay nato?il opravdu poveden a hezk video, kde nm uke nejen svou desku LowPro s ASI Berlin designem ale taky spoustu trik? na n. Kdy mte tak hezk prost?ed jako prv? tenhle tpek, tak se ta videa nat? skoro sama, protoe to prost?ed d?l velkou ?st z videa. No, a pokud umte taky takov triky v takovm stylu, nic vm nebrn a m?ete nato?it podobn video. Uvidme, kter bude mt v?t sp?ch. Te? se na to ale podvejte (Celý příspěvek…)

Video: Tverdokhleb Igor

videoTverdokhleb Igor je aktrem dnenho video, kter evidentn? pochz z Ruska. Je vid?t, e i tam je fingerboarding populrn a e skrv talentovan jezdce. Video nm to potvrd, protoe padne opravdu hodn? hezkch trik?. Objev se i pr p?ekek, na kterch se tenhle jezdec vy?d. Vechno je to dopln?no pohodovm st?ihem a hudbou, kter odpovd nzvu. Snad se objev n?jak dal videa, protoe Tverdokhleb Igor jezdit um a um tak st?hat, co je podstatn (Celý příspěvek…)

EFC Dreamland – 3 dny do konce registrac

EFC DreamlandRegistrace do prvnho kola sout?e EFC Dreamland bude uzav?ena za 3 dny tak nevhejte a registrujte se! P?ipravte si sout?n video v souladu s pravidly EFC Dreamland a sout?te o profesionln ceny v hodnot? 30.000,- K?. Pokud nevte o co jde, doporu?ujeme pro?st oficiln web, a seznmit se se zvodem EFC Dreamland. Jsou pro vs p?ipraveny 3 obtnostn kategorie, ze kterch m?ete vybrat sout?n trik. Vem sout?cm p?ejeme hodn? t?st (Celý příspěvek…)

Trickipedia: Switch 360 Flip

Pop ShoveitThe Dirty Harry se pustil do to?en zajmavch vide, kter se zam??uj p?edevm na techniku triku. My vm je budeme presentovat tady. Venku u je n?kolik vide a tak se tu budou objevovat celkem ?asto. Prvn z nich je Switch 360 Flip v podn jezdce jmnem Julian Bueno. Trik to nen v?bec jednoduch ale zvldnout se d. Chce to jen sprvn? vychytat postaven prst? na desce. Podvejte se na video a hur zkouet! Ono to tam postupem ?asu za?ne padat, uvidte (Celý příspěvek…)

Video: BATH #3 – Nico Frank vs Oskar Schoen

Battle at the Harrics #3Mme tu dal video z Battle at the Harrics #3 a v tto bitv? se utkaj Nico Frank a Oskar Schoen o t?et a ?tvrt msto. Ze za?tku ve vypad, e bude mt rychl konec, kdy oba zskaj ?ty?i psmena ale pak se karta obrt a battle m?e za?t. Kdy oba jezdci vrt neuv??iteln trik, tak se obecenstvo probud. No a pak po pr tricch to vechno kon? vt?zn? pro Nico Franka, kter to prost? zajel lpe. Ur?it? se na tohle video podvejte, stoj to za to. Kdo z vs by si troufl (Celý příspěvek…)

Video: Rory Campbell

videoRory Campbell vypustil na youtube velmi poveden a opravdu luxusn video. Jde jen o zb?ry z venku, take se ?ad do skupiny outdoor vide. Zap?sob tak editace videa a hezk intro kde si Rory pohrl s texty a perspektivou. A hned pak za?n smr? trik?, kter trv hezk t?i a p?l minuty. Prost?d se cel ?ada p?ekek a padne opravdu nespo?et hezkch trik?. Proto doporu?ujeme sledovat video a do konce. Kdo z vs um nato?it podobn video? Ur?it? to zabralo dost ?asu, za jeden (Celý příspěvek…)