Blackriver Trucks strnky

BRR TrucksBlackriver Trucks pat? k tomu nejlepmu co se d na trhu v oblasti truck? sehnat. Kvalitou, zpracovnm, ivotnost a funk?nost n?kolika nsobne p?evyuj ostatn trucky. Nejen, e na trhu u je n?jakou dobu mme ale nabz prost? kus profesionlnho vybaven pro vechny. Tyhle trucky jsou nyn i ve verzi wide a to v 32mm a tak mte na vb?r z hodn? barvi?ek. M?ete se tedy sv?j komplet dokonale sladit a ukzat tak vem jak mte vkus. O ?em je ale tahle informace? O (Celý příspěvek…)

+Blackriver-Ramps+ Funbox Kink Rail

FunboxAby toho nebylo mlo tak +BRR+ uvol?uje i dal p?ekku, kterou je pardn funbox. Co nabz? Mobiln pojezd a vymakan kink rail. Tahle p?ekka otevr monosti dalm trick?m na funboxu. Nejen, e m?ete vyzvat transfer ale tak m?ete vyut kink rail nad zlomem funboxu. P?ekka jakoby vypadla t?m, kter vdme b?n? ve skateparku. Nicmn? jde o v?t p?ekku a pojezd na n ur?it? nabdne n?co novho. Co takhle flip transfer to tail slide bigspin out? Jako bych (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

+Blackriver-Ramps+ Pornstorm Plaza

Pornstorm PlazaJak jsme u tto firmy zvykl, tak +BRR+ op?t vydv novou p?ekku. Jde o plazu, kter vypad opravdu luxusn? a nabdne v pohod? vechno co je pot?eba pro maximln vyblbnut s fingerboardem. Co nabz? Luxusn gap p?es travi?ku, pardn bank a poehnan? box?. To ve v jednom. Je to vlastn? n?co jako hodn? zmenen par?k, protoe opravdu m co nabdnout kadmu jezdci. Cel je to orientovan na street a myslm, e +BRR+ posledn dobou (Celý příspěvek…)

Video: Session in Bercy

VideoZima nm u pomalu klepe na dve?e a tak se na ?adu dostv st?ih starch vide. Tentokrt se podvme do sluncem zalit Pa?e konkrtn? do Bercy, kde prob?hl tento mal meet-up pravd?podobn? n?kdy v lt?. Cel v?c vypad hodn? v pohod?, kdy se sejde parta lid, tak to vdycky stoj za to. Nato? se pr vide, vyfot pr fotek a proije se pardn den. Ur?it? padlo hodn? trick?, jak sami uvidte na videu. Celkov? spot na kterm to vechno probh je (Celý příspěvek…)

Video: Daniel Lindqvist

VideoSice krat ale vstin video tu mme od jezdce jmnem Daniel Lindqvist, kter hrdn? prezentuje zna?ku Yellowood. Ve videu nm uke co vechno dokze odjet na fingerboardu. A to video uvidte cel tak si uv?domte, e sponzoring od Yellowood si tenhle rider ur?it? zaslou. Vdy? vechno zajel naprosto ?ist?. Jen koda t dlky, na podobn videa se kouk hodn? dob?e. Nezbv ne doufat, e Daniel uvoln jet? n?jak zb?ry. Nicmn? asi ano, protoe (Celý příspěvek…)

Fingerboarder Magazine #2

Fingerboarder MagazineV?tina z vs ur?it? ?etla Fingerboarder Magazine. Nyn tu mme informaci, e druh dl tohoto ?asopisu se co nevid?t dostane do prodeje. Ku p?leitosti vydn tohoto luxusnho ?ten se v sdle +Blackriver-Ramps+ bude tuto sobotu konat prty na po?est vydn. Pokud tedy plnujete vlet do Schwarzenbach an der Saale v N?mecku tak si ur?it? nezapome?te sv fingerboardy a skateboardy no a pokud chcete p?espat tak i spack. Prty to ur?it? bude velkolep a (Celý příspěvek…)

Video: Jesse Farr

VideoTenhle tpek jezd vcelku na pohodu, co ?kte? Dnen video se nese v hodn? lehkm a ?istm stylu, protoe tento jezdec m triky vn? nadrcen. Kad trick co padne je odjet opravdu s p?ehledem a krsn?. Co vc? Snad jen to, e se znova ukazuje, e k po?dnmu vyblbnut s fingerboardem opravdu posta? je jednoduch box r?znch tvar?. Vdy? na n?m jde odjet opravdu hodn? trick? a tak mnohdy posta?. No a kdyby vm box nesta?il, tak si vemte n?co jinho. Jesse to prost? na boxu (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

VideoMike pat? k jezdc?m, kte? prost? nat? skoro po?d. Tato aktivita se mu nesmrn? vyplc, protoe je jednodue vid?t. U od doby kdy Mike za?al s fingerboardingem jsme na jeho videa koukali, jet? kdy to byl mal kluk z Ameriky, kter jenom um?l na fingerboardu a do doby, kdy se dostal do +Blackriver-Ramps+ teamu. Ty doby si vichni pamatujeme, tedy ti star z vs. Vide ne se ?ad do Mikov rozshl sbrky vide, kter nato?il. Vyzve pr trik? na zajmavm railu po vzoru (Celý příspěvek…)

Video: FlatFace Fingerboard Rendezvous 1

VideoKad ur?it? slyel o Miku Schneiderovi. Ano, tento jezdce stoj za vznikem firmy FlatFace a tak za vznikem fingerboardovho kontestu Fingerboard Rendezvous. Dnen video tedy pochz z roku 2001, kdy se tato akce konala. Dneska u vypad troku jinak, protoe cel v?c se mnohonsobn? rozrostla a z t?chto malch zvod? pro pr lid se v pr?b?hu let staly nejv?t zvody v Americe. Video p?ekvap svou dlkou, take vichni (Celý příspěvek…)

Street Church

street churchZa spoluprce se Swat Distribution se 26.11. bude konat zajmav akce a to v centru Prahy na Strahov?. O co jde? Tahle akce je zam??en jako prevence drogov a kriminln ?innosti pro mlad lidi. Tento projekt kreativnm zp?sobem spojuje streetovou kulturu a poselstv bible. Street Church je projekt, kter p?in pestrou klu pravidelnch akc – od breakov koly Bboy Life Foudnation a po p?ednkov ve?ery Life FAQ. Jde vlastn? o ojedin?lou v?c, za kterou stoj jedna z (Celý příspěvek…)

BRR Trucks 2.0 wide

Brr wide+Blackriver-Ramps+ je znm tm e skv?le reaguje na vvoj situace ve fingerboardingu. BRR p?in re-editovan trucky 2.0, kter jsou zase o n?co ir. Tato verze m neskute?nch 32mm, co uspokoj snad vechny fingerboardisty. Zm?n p?li nen, zkrtka trucky jsou o n?co ir. T?it se tedy m?ete z pi?kov kvality, dlouholet ivotnosti a pardn funk?nosti. To vechno nabz trucky 2.0. Pokud tedy uvaujete o koupi truck? a mte o n?co ir desku, jasn volba. Dostupn (Celý příspěvek…)

Video: Kerry Williams

VideoMme tu video od znmho jezdce, kterm nen nikdo jin ne Kerry Williams. Kerry se toho v?bec neboj a zand vechno na co si vzpomene. A na vc jen na takovm skromnm krtkm boxku. Krtk p?ekky jsou vdycky problm, protoe nen dost ?asu na to upravit si prsty p?i dopadu z tricku do grindu a tak mus ve bt maximln? ?ist? a s nejvy preciznost. Kerry ale v jak na to a vechno vm uke ve videu. Doufejme, e Kerry nato? dal (Celý příspěvek…)

Shen nabz novou p?ekku!

ShenKad z vs ur?it? zn zajmavou firmu Shen. O co se star? No p?ece o vrobu luxusnch mramorovch p?ekek, zejmna lavi?ek. Nyn ale p?ichz zm?na, protoe Shen uvolnil jednu novou p?ekku, kterou je mramorov box. tenhle boxk m vsuvnou ?st a tak vm umon daleko vce novch trikovch kombinac ne kdy p?ed tm. A aby toho nebylo mlo, tak tento boxk je hned ve dvou barevnch variantch. Navtivte Swat Shop a uvidte, e tahle koup? (Celý příspěvek…)

Video: Daniel Lindqvist

VideoZima nm pomalu klepe na dve?e co znamen, e outdoor spot?m na n?jakou dobu na dobro odzvon. Zatm se to venku jet? trochu d a tak tu mme video od Daniela Lindqvista, kter se nebl a jeden takov lesn spotk vyzval. Nen to n?jak betonov rj ale spe jen deska v lese. To ale nevad, protoe ?el spln perfektn? a ve vsledku mme luxusn tematick podzimn video. Navc padne kupa luxusnch trik?. To je asi jasn, protoe tenhle (Celý příspěvek…)