ďťż

EFC Challenge Serial 6 Contest

EFC Challenge SerialEFC Community & SWAT p?edstavují další díl fingerboard závod?, EFC Challenge Serial vol.6. Závod prob?hne 6. Prosince 2014 v klubu EFC Fingerboard Club Prague. EFC Challenge Serial je dalším dopl?kem k závod?m které po?ádáme, nap?íklad k originálnímu celosv?tov? uznávanému šampionátu EFC European Fingerboard Cup. EFC Challenge serial tyto závody dopl?uje o nové a ?erstvé prvky. (CelĂ˝ příspěvek…)

EFC Challenge Serial 4. Contest

EFC Challenge SerialEFC Community & SWAT p?edstavují další díl fingerboard závod?, EFC Challenge Serial vol.4. Závod prob?hne 7. Prosince 2013 v klubu EFC Fingerboard Club Prague. EFC Challenge Serial je dalším dopl?kem k závod?m které po?ádáme, nap?íklad k originálnímu celosv?tov? uznávanému šampionátu EFC European Fingerboard Cup. EFC Challenge serial tyto závody dopl?uje o nové a ?erstvé prvky. (CelĂ˝ příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013Zbrusu nové EFC Community video po?ízené z nejv?tšího festivalu volného ?asu ve st?ední evrop?, Ladronka Fest 2013. Den plný krásného po?así, fingerboardingu a pohodnové atmosféry. Více informací o ladronka festu jsme p?inesli v p?edchozím oznámení akce. (CelĂ˝ příspěvek…)

EFC Com. na Ladronka Fest 2013

Ladronka Fest 2013EFC Community znovu vystoupí na Ladronkafest, což je nejv?tší festival volno?asových aktivit ve st?ední evrop?. Nevíš, co mᚠd?lat ve svém volném ?ase? P?ij? se 14. zá?í 2013 inspirovat na Ladronkafest! V parku Ladronka v Praze 6 se každý rok prezentuje na 80 volno?asových aktivit na jednom míst?! P?ij? si vyzkoušet sportovní, um?lecké nebo výtvarné aktivity. Na Ladronkafestu si vše aktivn? vyzkoušíš (CelĂ˝ příspěvek…)

Taboard Fingerboard Jam 2013

Taboard Fingerboard Jam 2013Taboard Fingerboard Jam 2013. 31.8.2013, MP7, Žižkovo nám?stí 7, Tábor, ?R. Start 14.00 Hodin. Startovné 20,- K?. Vstup zdarma. Park Setup: Street Plaza, Blackriver G8 plaza. Program: Live dj’s, open bar, videoprojekce. Live music: Bros’n“beats, Crows above, + Afterparty. Sponsors: MP7, Bernard, Taboard, SWAT, SNS Snobstyle, Propaganda-Industries, EFC Community, Blackriver, Fingerboarding. (CelĂ˝ příspěvek…)

Custom Pool contest

Kdo má doma bowl, tak povinn? p?e?íst tento ?lánek. Morph a Berlinwood po?ádají contest, ale ne jen tak ledajaký! Je to spíš sout?ž. Prost? pošlete fotku svého podomácku vyrobeného bazénu a ty nejlepší dostanou ceny práv? od t?chto dvou po?adatel?! To je rozhodn? lákavé, jelikož nejen, že zjistíte, jak moc je vaše drahocenná práce cen?ná, navíc m?že být ješt? ocen?na. Fotky odesílejte na Facebook nebo Twitter po?adatel? do 16. srpna, (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: European Fingerboard Club – Prague

Po závodu Fingerboard Encounter, kde byl Harry ?estným hostem prob?hla p?es noc menší session, ze které Harry vytvo?il tohle parádní video. Video hezky ukazuje, že to byla pohodová session, kterou si všichni užili. Ve videu m?žete vid?t Martina Hluchého, Lukáše Vo?echovského ale také Harryho. Bohužel, díky tomu, že tuto ?ást celou to?il se tam sám mihne s triky jen krátce. Máme ovšem ješt? další ?ást záb?r? z druhé kamery kde se Harry dostane ke slovu (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Fast Fingers 16

Videí z Fast Fingers 16 je opravdu hodn?. Tohle se objevilo až dnes, hodn? týdn? po akci, ale kv?li jeho kvalit? ho sem musíme dát. Menší problém všech t?ch p?edešlých videí byl, že neukazovaly závod jako takový, ale spoustu fingerboardingu okolo, což bylo fajn, ale ze samého závodu jsme vid?li opravdu málo. Tohle video to m?ní. P?es p?l videa jsou záb?ry jízd zajímavých jezdc? a finálové slavnostní vyhlášení vít?z?. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: GRAND FINGERS CONTEST 2013 KATOWICE

Fingerboarding funguje mezinárodn? již n?kolik let a nyní nás o tom p?esv?d?ují i naši severní sousedé. Polské Katowice hostily Grand Fingers Contest, po?ádaný na místním skateparku a Krzysiek Kozi?ski nám z n?j p?ináší reportáž. Jist? vás zaujme použitý park, který je mix všeho možného, v?etn? (bohužel) plastových ramp. To je jen malá ka?ka na pestrosti celého setu a pestrost vás ?eká i v rámci jezdc?. (CelĂ˝ příspěvek…)

Best trick contest

Dnes tu pro vás máme další oznámení závod?, tentokrát z N?mecka. Je to již ?tvrtý díl Best trick contestu po?ádaný Blackriver ramps již tradi?n? v Blackriver store, Berlin. Akce se koná už 20. ?ervence a ur?it? se m?žete t?šit na skv?lé parky, hv?zdné hosty a dobrou atmosféru. Pro registraci, nebo další info si p?e?t?te plakát níže.
(CelĂ˝ příspěvek…)

Crossed Fingers 2

Kadence závod? Crossed Fingers opravdu není malá. Ub?hlo n?kolik týdn? od Crossed Fingers sessions a máme tu oznámení dalšího kola tohoto britského závodu. Akce se koná 31. srpna, takže takové p?íjemné rozlou?ení se s prázdniny. ur?it? lákavá je prize money ve výši 200 liber a vý?et sponzor?, kde nechybí ani Swat Skates, Propaganda nebo Snobstyle. Pro další info následujte plakát níže. (CelĂ˝ příspěvek…)

Fingerboard Encounter (AAR)

Fingerboard EncounterDne 22.6. se konal závod Fingerboard Encounter, na který dorazila i posila ze zahrani?í, Harald Schön z ASI Berlin Team. Dve?e klubu se otev?eli již okolo jedenácté, samotné závody za?aly okolo jedné hodiny a pokra?ovaly asi do šesté. Závod se skládal ze dvou kol, p?i?emž první kolo trvalo 45 vte?in a kon?ilo last trickem, který si jezdec vylosoval a sekcí parku, na které si vybral jakýkoliv trik. Do druhého kola postoupilo 10 nejlepších a poté se s?ítal po?et bod? z obou kol (CelĂ˝ příspěvek…)

ASI No. 8!

P?átelé, je to tady! Jako každý rok, se op?t v srpnu koná tato kultovní n?mecká akce. Nedávno oznámená akce nyní má sv?j oficiální plakát v punkovém stylu jako vždy. Seznam sponzor? také rozhodn? zaujme. Pat?í mezi n? i Swat Skates a Propaganda Industries. Akce za?íná 10. srpna v Berlín? a trvá 3 dny. Pozitivní zpráva je, že vstup je zdarma. Startovné ?iní 10 Euro, což je na tak velkou akci zanedbatelná ?ástka. Pro všechny další informace si p?e?t?te plakát níže. (CelĂ˝ příspěvek…)

Blackriver ramps: XGames Park

Blackriver ramps ú?astní letošních evropských XGames a pro tuto p?íležitost vytvo?ili park. A opravdu ne jen takový park typu: aby se ne?eklo. Je to komplet nový nápad a odlišný design. V??íme, že se vám to bude líbit stejn? jako nám. Oce?ujeme také, že park je z obou stran tak?ka stejný, takže leváci si nemusí p?ipadat diskriminovaní. Fotky najdete níže a my se t?šíme na vaše komentá?e a názory na tento park. (CelĂ˝ příspěvek…)