Video: Mike a spol

VideoDneska Mike a jeho kamard Adrian vyzvou malou session na zbradl n?kde na terase. Tam v Americe nen o dobr podmnky nouze. Kamerou za?naje, po?asm kon?e. A tak z toho zase vylezlo velmi kvalitn video, hlavn? zb?ry jsou poveden. Samoz?ejm? triky op?t velmi ?ist a na vcelku vysok rovni. Ale na to u jsme u Mika a v?tiny jeho kamard? zvykl, (Celý příspěvek…)

Video: Thomas John

VideoDal videjko hezky z venku, na kterm nm tenhle typ uke jak si doke vyhrt s fingerboardem. Hezk hudba a pardn st?ih d?l z tohodle videa vcelku pohodovou zleitost. Proto doporu?uju p?esko?it tenhle text a rovnou si to pustit a? vm n?co neute?e! A kdy vm to nebude sta?it ani pak, tak si to pus?te jet? jednou. T?chhle vide by se m?lo objevovat vc, protoe tenhle (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: End of summer montage

VideoTo, e se przdniny bl ke konci si uv?domili i ostatn jezdci a tak dali dohromady hezkou montage. Padne cel vrka trik? spe st?edn obtnosti. Tyhle videa se ale cen za to, e se dohodne vc jezdc? a pak daj svoje nejlep zb?ry do kupy. Vsledek nevypad v?bec patn? a kluci ukzali, e s fingerboardem n?co um. Doufm, e takovch vide se postupem ?asu (Celý příspěvek…)

Video: Nick Pearson

VideoPrzdniny se pomalu ale jist? bl ke svmu konci a mnoho z vs bude muset op?t usednout do kolnch lavic a pln? si vychutnat biflovn nesmyslnch v?c. To je ale a za n?jakej ten tden a tak si to m?ete jet? mali?ko prodlouit s tmhle videem, na kterm se projede Nick Pearson, kter evidentn? nem kolu moc v lsce jak nzev napov. Ale n?jak vhody ta koln (Celý příspěvek…)

Video: Ghetto rawness

VideoJe lto a ?ada jezdc? vyr hledat spoty ven. V dnenm videu se podvme na jeden takov p?pad. Nevm kde p?esn? se tenhle spot nachz ale pravd?podobn? si ho kluc vyrobili sami n?kde na zahrdce. D?leit ale je, e si dok ut pojezd na takovm spotku. Obzvl? v lt?, kdy nen nic lepho na prci ne jt ven a v pohod? si pojezdit s kamardama. V ?R se najde (Celý příspěvek…)

Porovnn konkvu novch BerlinWood?

PrzdninyTaky vs trpila otzka koup? novch BerlinWood? ale nev?d?li jste jak to vlastn? teda je s tim konkvem? Nov BerlinWood nese ozna?en FlatShape, co znamen, e jeho konkv by m?l bt o n?co placat?j ne stvajc BerlinWood. Nutno tak dodat, e nic krom? konkvu se na deskch nezm?nilo a tak se nemuste bt, e by vm nesedl co se t?e dlky nebo ?ky. Zm?na nastala opravdu jen ve vce konkvu tedy v jeho placatosti. Na p?iloench fotkch se m?ete sami podvat jak (Celý příspěvek…)

Video: Figaro

VideoJak jste si ur?it? vimli, tak v popisku videa vdy bv jmno jezdce. V tomto p?pad? se mi bohuel nepovedlo zjistit o koho se konkrtn? jedn. Pokud n?kdo vte kdo jezd na tomto videu tak mi jmno prosm napite do koment?i. To ale nic nem?n na tom, e tenhle typ jezdit um. Ono se nen co divit, kdy jezd za FlatFace. Pad dost obtnch trik? ale i takov, kter (Celý příspěvek…)

Video: Devin Coull

VideoVlastnte tuhle libovou p?ekku kter nese veobecn nzev „bike rack“ tak vs tenhle typ m?e nau?it pr novch trik?, kter se spole?n? s tmhle railem daj realizovat. Vcelku na pohodu odjet tricky. Nejde o dn zapeklit komba ale ani o pln? nejleh? triky. Kadopdn? se to d v pohod? nau?it. No a i kdy u jsme u toho tak vlastn? ani ten bike rack nen pot?eba a (Celý příspěvek…)

Video: Nico Frank

VideoKlasickej styl. Nico Frank at the Harrics nadiktuje slunou ?dku trik?. Ve tak jak jsme zvykl, hezk kamera, pohodov hudba. Ve videu se uke i novinka, kterou je Box 3 Reloaded a taky u o n?co stra Box 3 s railem. No ?ekn?te, kdo z vs by si nenechal lbit takov podmnky k jed?n a nat?en jako prv? u Harryho? No, sta? jen jezdit zhruba stejn? dob?e jako Nico a jsem (Celý příspěvek…)

Video: Taylor Rosenbauer

VideoKad z ns v, kdo to je Taylor Rosenbauer a ten kdo n, tak to dneska zjist, protoe tu mme opravdu luxusn video z jeho tvorby. Video se skld ze zb?r? jak z outdoor spot? venku tak i z pojed?n hezky doma. Co je ale nejd?leit?j, e Taylor?v styl je prost? jedine?n. Vechny triky jsou odjety se 100% jistotou a ?ist?. A e nejde o n?jak lehk triky, co zvld kad (Celý příspěvek…)

Video: Alex Moores

VideoKad to zn, ?as od ?asu jsou prost? s youtube problmy a tak p?ijde na ?adu Vimeo. Dneska mme jedno z vide dky problm?m s youtube na vimeu ale to nen p?ekkou. Velmi pohodov v?c od jistho Alexe Moorese, kter nadiktuje pr trik? v libovm stylu. P?edevm s hezkou pravou. Nejde o dn p?ehnan komba, sp o odleh?en skate style. Prost? pohodi?ka. Co vc? (Celý příspěvek…)

LowPro desky nyn k dispozici.

LowProPokud jste jet? nezaslechli nic o thle Portugalsk zna?ce, kter se u n?jakej ?as v?nuje vrobn? fingerboard? ve svm kraji tak je ten sprvnej ?as, protoe tyhle desti?ky jsou ji pln? k dispozici i u ns a prv? prost?ednictvm swatu. Na vb?r mte ze dvou velikost ?ky desky a opravdu mnoho grafickch zpracovn. Pokud tedy chcete vyzkouet n?co novho, tak je LowPro sprvn volba. Desky jsou vyrb?ny 100% ru?n?. Vc najde naswatu. A m?e (Celý příspěvek…)

FingerAirBoard skladem!

FABPro ty z vs, kte? jet? nem?li p?leitost se setkat s touto novinkou tak pro ty tu mm mal info. FingerAirBoard je n?co mezi fingerboardem a surfem. Je v tom ale h?ek, nejezd se na vodnch vlnch nbr na vlnch vzduchovch. Jak napovd nzev produktu, tak slou k d?ln trik? v silnm proudu vzduchu. Tuhle vychytvku jste mohli sledovat i na Fast Finders 14, kde jste si mohli samotnou jzdu ve vzduchu vyzkouet. Nepot?ebujete k tomu nic vc ne rychle jedouc auto nebo (Celý příspěvek…)

Video: EFC 2011

VideoMme tu koukateln video z dlny Kerryho Williamse, kter za nmi dojel a z Anglie na EFC 2011. Ze za?tku se podvme na proflklej spotk na Vyehrad?, kde padne pr tr?k?, pak taky n?co na Staliskm pomnku. No a pak? Pak samotn EFC a spousta jed?n. A aby toho nebylo mlo, tak do konce przdnin by se m?lo objevit v?t videjko, na kterm se u te? (Celý příspěvek…)