Video: Tobias Stoll

videoTobias Stoll u jezd rok za Piratenholz a dneska pro n? nato?il video. Myslm, e to byl skv?l tah od tto firmy vzt ho do tmu, protoe Tobias je neskute?nej blzen a sz stran? pekeln kombinace. O tom ns p?esv?d? i v dnenm videu, kter jsem opravdu nechpal. Co trik to len vrada. Last trick je jako z jin galaxie, opravdu nerozumm tomu, to nen mon, aby n?kdo mohl jezdit takhle brutln?. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoTo by nebyl Mike Schneider, kdyby nezdokumentoval celou jeho akci Rendezvous 14 u od samho za?tku a po konec. Ve videu naleznete od veho kus, je pln trik? jak od fingerboardovch profk? tak i od uplnch za?te?nk?. Ta mega rampa, kterou jim dovezl z N?mecka blackriver je opravdu prvot?dn kus, na praktick jed?n asi nic moc, ale pro zbavu ano. Myslm, e akce se jako vdy vyvedla. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Propaganda Industries – Truants

videoJe tu dal video od Propagandy a dneska v n?m jezd Luk Vo?echovsk. Vo?i bu? jezd ve kole a nebo tam pro jistotu radi v?bec nechod a zevluje n?kde venku se svejma loklnma tborskejma fellkama a fingruje. Tohle video je pln flatgroundovch vrad, ale i n?jak ty manuly se tam objev. Luk furt nabr skill, nev??m svm o?m. Ve videu ?inkuje jako skoro vdycky jeho kmo se kterm Vo?i naszel pr trik? na styl j kopnu, ty dopadne. Poveden video. (Celý příspěvek…)

Video: Drake Elliot

videoA na zv?r dnenho dne jsem si pro vs p?ichystal video z Ameriky a to od tpka, kter se jmenuje Drake Elliot. Tenhle kluk vlastn firmu Emanant a te? dokonce d?lal i n?jak zvody, no prost? kreativn jezdec. A do toho veho jet? sth i to?it videa a to dn krtk, tohle m vc jak ?ty?i minuty. Je to to?eno na gopro kameru. Na konci videa m jet? pr zb?r? n?jakej dal fingerboar?k, ale ten u nen tak dobrej jako Drake. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoVypad to, e Mike u m nov Blackriver G10 park na stlo. Opravdu nevm, kam ty vechny parky a rampy dv, ale jak je vid?t, stle m kam. Ke slavnotnmu pojezdu si u v?era pozval n?kolik kmo? i Matty Taylor tam byl, ale usnul, co byla koda. Nat?st nm to te? vynahradil a tohle video pat? cel jemu. To?il to Mike Schneider. Matty klasicky zabije co m?e, hlavn? last trick nechpu. (Celý příspěvek…)

Flatface Bonk Bench

Tak tohle je po?dn novinka! Mike Schneider za?al vyrb?t novou rampu Flatface a je to opravdu uniktn kousek. Jedn se o Lavi?ku, kter je dost podobn t od Blackriveru, ale je k n p?idan takov minikus d?eva, je prv? d?ln pro takzvan „bonky“ prost? na triky, kde jen jakoby o tu p?ekku lehce zavadte. Tahle rampa je dost dob?e ud?lan, myslm, e n najdete spoustu monost pro r?zn variace. Obzvl? ty pokro?ilej si vyhrajou, jako t?eba Jay Linehan. (Celý příspěvek…)

Video: Yellowood

videoKinkredge, tak se jmenuje nov rampa od Yellowoodu. Ve fantazii se meze nekladou a tak Yellowood ud?lal vlastn? velk kicker, kter m na konci mramorov hranol na grindy a slidy. Velice dobr npad, tihle kluci z Portugalska te? sr jednu novinku za druhou. Na nato?en check outu si vybrali pr svch teamrider? a dali dohromady super video, na kterm si rampu detailn? prohldnete a uvidte, co se na n d d?lat. (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoCo d?lte ve ?ty?i rno? Kad asi n?co jinho. N?kdo sp, n?kdo se nachz n?kde v klubu, n?kdo se t?eba jet? prt, ale Mike d?la pln? n?co jinho. Prost? se rozhodl, e se svmi kamardy nato? ve 4 rno fingerboardov video. Ve videu ?inkuje pr state?nch jezdc? jako t?eba Matty, kter to ovem pak zalom, nebo Ryan Bernier ?i Ethan Ebeling. Respekt, e na to ve 4 rno vid?li, j bych asi padnul. (Celý příspěvek…)

Video: Harald Schn

videoHarald Schn pat? do Flatface teamu a tak i on dostal nov fingerboardov bushingy. Mohli jste je vid?t zhruba p?ed m?scem ve videu od Schneidera, ale tohle video je nzorn?j. Harry si je v n?m namontuje a p?edvede nm jejich vlastnosti. Jedn se o m?kk bushingy, n?co na styl bushing? Tima Kranze. Harry kone?n? nato?il n?co doma a tak by to mohlo pokra?ovat, n?jak nov jezdec v harrics by se hodil. (Celý příspěvek…)

Video: Bernardo Bastos

videoA dal zvod se konal tak v Portugalsku, jmenoval se Original session championship (ji t?et ro?nk). Tohle video jen od Bernarda Bastose, kter tak cel zvod ovldl a bral prvn msto. Akce se konala ve skateparku, take Bernardo zeza?tku nato?il i n?jakho svho kamarda na skateboardu. Ale pak u se jedn jen o fingerboarding. Moc se mi lbil, ten zvodn park, je to pln? n?co novho a originlnho. (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

videoChris Daniels je z Ameriky a jeho styl je asi nenapodobiteln. tenhle kluk mi vdycky motal hlavu svmi nepochopitelnmi triky a dnes tomu nen jinak. Tohle video nato?il Mike Schneider. Chris nejen, e p?edvede kombinace na mramorov lavi?ce, ale i spoustu flatground trik?, kter jste v ivot? nevid?li. V?tinu z nich ani neumm pojmenovat. Chris um late, backfoot, frontfoot kombinace a tm je jedine?n. (Celý příspěvek…)

Video: Matty Taylor

video24. listopadu se v Americkm Andoveru konala velk akce s nzvem Rendezvouz u s po?adovm ?slem 14, kterou organizuje Mike Schnieder. Sejde se tu vdycky spousta lid a probhaj tu zvody. J bohuel zatm nikdy nikde nenael, kdo vyhrl a je tomu tak i te?. Matty Taylor tam byl tak a nato?il krtk video z thle akce. Objev se tam i Mike Schneider. Je tu novinka, e na big air ramp? je p?id?lan ob? rail. (Celý příspěvek…)

Video: Axel Wahl

videoTak video na Penny Tech Decku jsem opravdu ne?ekal. Axel Wahl si ho koupil, asi jen tak ze zv?davosti, jinak nevidm d?vod. Jeho videa bvaj dlouh, ale tohle nem ani minutu, nejsp to je tm, e na tomhle fingerboardu se ned ud?lat skoro dn trik. Ale i p?es to se Axel odvil a nato?il video, i kdy triky nic moc, tak aspo? neco a my alespo? vme, e to nem smysl si tuhle v?c po?izovat, leda tak na vstavu. (Celý příspěvek…)

Video: Propaganda Industries – EFC Club Prague

videoKluci z Propagandy se vydali do praskho EFC clubu, kde nato?ili video. Konkrtn? Jakub Hofhanzl, Luk Vo?echovsk z Tbora a Honza Uhl? z Prahy. Vyuili vech park? v klubu a naszeli zde spoustu trik?. Tyhle t?i jezdce m?ete ur?it? vid?t tuhle sobotu na druhm kole EFC Fingerboard Challenge prv? v tomto klubu, tak nevhejte a dorazte v hojnm po?tu, bude to ur?it? super akce. Kdo p?ijde, nebude litovat a bude mt anci se i objevit v dalm takovm videu. (Celý příspěvek…)