Video: Sam Aronie

VideoHomemade p?ekky se ve videch u moc ?asto neobjevuj ale dneska tu mme vyjmku. Sam si vyrobil n?co jako schody s ikmou hranou a pojezd na nich mu vcelku jde. Na prvn pohled to vypad, jakoby byl materil oby?ejn sdra ale jak za?ne jezdit tak je vid?t, e je to n?co jinho, n?co pevn?jho. Pokud mte k dispozici takov materil, tak pak mte skoro vyhrno, protoe si m?ete vyrobit jakoukoliv streetovou p?ekku. Video napov a hodn? (Celý příspěvek…)

Video: Honza Karsch

VideoHonza Karsch po del dob? ukzal, e po?d piluje tricky jak se pat?. Dnen video o tom sv?d?. Nollie heelflip v takovm stylu se nevid kad den a to hned do nosegrindu na dost oemetnm kulatm railu. To ale nen vechno. Switch jde Honzovi taky nramn? skv?le. Video je to sice krtk ale p?esv?d?iv. Doufejme, e se objev dal a del videa, kde padne daleko vc trik? a i t?eba na odlinch p?ekkch. Mon by Honza mohl tak zkusit jin prost?ed k (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Mike Schneider

VideoMte doma minirampu nebo klidn? i n?co v?tho? Nebo prost? jen rdius a chcete se p?iu?it n?jak ty triky? V tom p?pad? tu jste sprvn?, protoe tu mme nlo trik? nad kopingem v podn Mika Schneidera. Triky jsou v lehkm slowmo a tak je m?ete v klidu odkoukat a nau?it se je. Nejde o nijak sloitosti, chce to prost? jen cvik, pevn nervy, ?as a vechno p?jde. Take hodn? t?st v trnovn a doufejme, e uvidme i vae videa. neztrcejte ?as, vejme takemu, uploadujte na youtube a (Celý příspěvek…)

Exkluzivn sdrov park

ParkNa redak?n email nm p?istly zajmav fotky pardnho sdrovho parku, kter se shodou okolnost trochu podob tomu co jsme m?li na letonm EFC. Vroba takovho parku musela zabrat kus prce, protoe svou velikost se skoro bl originlu. Nehled? na to kolik sdry muselo bt spot?ebovno. Vsledn park vypad opravdu poveden? a nechyb ani specifick prvky jako RedBull (Celý příspěvek…)

Nakupte vhodn? na Swat Shopu

SwatJak u jsme zmi?ovali tak na Swat Shop se objevila cel ?ada zvhodn?nch produkt?. M?ou za to Vnoce, kter se pomalu ale jist? bl. A aby t?ch slev nebylo mlo, tak Swat Shop nabz dal zvhodn?n! K dispozici toti jsou slevov bal?ky a to hned ve t?ech variantch. Zskte nejen slevu 10% a fingerboard ale i +Blackriver-Ramps+ DVD a samoz?ejm? DPD express dopravu a do domu. Jak ale zskm slevu? To je podrobn? (Celý příspěvek…)

Video: Matty Taylor

VideoFlatFace team v ?ele s Mikem Schneiderem p?ivtal do svch ?ad novho jezdce. Je jm Matty Taylor. A jak jezd? Na to se m?ete podvat v dnenm videu. To, e Matty jezdit um snad asi nemusm zmi?ovat. Chlapec sz triky troku jako stroj, v maximlnm stylu a s p?ehledem, navc to m velmi hezky nato?en. Prost? kvalitn video jak m bt. Koukn?te na to a posu?te sami, e (Celý příspěvek…)

Zvhodn?n ceny kole?ek Nollie

SwatPro ty z vs, kdo o?ekvte vno?n slevy na Swat Shopu, tu mme skv?lou zprvu. Dolo i na zvhodn?n cen kole?ek a to od zna?ky Nollie. Nyn si m?ete koupit Nollie kole?ka ji za 140 korun, co je hodn? pardn cena. Zm?n se dostalo i na loiskov kole?ka za luxusn cenu. Ve najdete klasicky naSwat Shop. Vb?r je opravdu rozmanit co se t?e barev i tvar? a tak si ur?it? kad p?ijde na sv. No a pokud ne tak v nabdce najdete celou ?adu dalch (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

VideoZnte n?koho z lepm stylem ne m Chris Daniels? N?koho kdo odjede naprosto cokoliv a jet? k tomu p?id n?co navc? N?koho, kdo nat? takov videa jako prv? Chris? Ne? Nevad. Mme tu toti video, kter dv vechny tyto v?ci dohromady. Chris Daniels je jeden z mla lid, kte? dok nato?it video, kter si klidn? pustte n?kolikrt za sebou, protoe to, co (Celý příspěvek…)

Vno?n slevy na Swat Shop

SwatNa swat webu nyn najdete mnoho zna?kovch produkt? se snenou cenou pro Vae vno?n nkupy. M?ete si dop?t originln stylov fingerboard vybaven nap?klad BerlinWood fingerboard najdete na swatu ji od 599,- k?, dle Vno?n zm?ny cen najdete u +Blackriver-Ramps+, +Blackriver-Trucks+ bollie fingerboards, closeup marble benches, bonsei concrete rampy, closeup fingerboardy a mnoho dalch. Na sv si tedy p?ijde opravdu (Celý příspěvek…)

Video: Victoria Wisner

VideoVictoria Wisner pat? k znmm jezdc?m Blosom teamu,kde mimochodem jezd i Kerry Williams. To sv?d? o tom, e tahle sle?na jezdit um. Ob?as triky sice nejsou pln? v nej?istm stylu ale snaha se cen. Navc kdy se jedn o sle?nu, kterch v naem sportu nen mnoho. Dost ?e?, poj?me se podvat co Victoria Wisner pole na svm mramorovm boxku, jak triky vyle a co (Celý příspěvek…)

+BRR+ p?in nov p?ekky

Swat+Blackriver-Ramps+ opravdu neustle pracuje na novch ?eench p?ekek pro kadodenn jed?n. Dnen novinka rovnou dvou novch p?ekek si zaslou pozornost. V prvn ?ad? jde o upraven box IV – Reloaded. V ?em se li? M jednu stranu zkosenou a tak nabz dal monosti jed?n a novch trikovch kombinac. Druhou p?ekkou je Kink-Ledge low. Jde tedy o upravenou stvajc p?ekku. Pojezd na Kink-Ledge low m?e nastnit luxusn video od Harryho, kter tuhle (Celý příspěvek…)

Video: Luk Vo?echovsk

VideoLuke Vo?echovskho jste mohli potkvat na v?tin? akc, kter jsme organizovali a nebo kde se vyskytl team. Poprv ho s sebou dovezl Havy tum na EFC. Od t doby pat? k teamu a tohle je jeho videjko. Vo?i jezd docela dob?e, jak se m?ete p?esv?d?it na vlastn o?i. Jen doufejme, e podobnch pohodovch vide bude vc. Vo?i na sob? zapracuje a na dal videu ur?it? vrt (Celý příspěvek…)

Video: Xavi Salgado

VideoDneska tu mme hodn? pohodov videjko, kde nm konkrtn? Xavi Salgado p?edvede v hodn? luxusnm stylu jak se jezd. Padne hodn? neskute?n? ?istch trik? na r?znch p?ekkch. Myslm, e tady by jste se mohli n?co p?iu?it, protoe kdo jezd ?ist? ale s jednodumi triky m skoro vyhrno. No a kdy to vechno nato?te, hezky sest?hte, p?idte pohodovou hudbu (Celý příspěvek…)

Video: Ladronka Fest

fotoZ Ladronka Festu mme hned dv? videa. O jedno se postaral Honzayk a o druh se postarali kluci z N?mecka. Kadopdn? padne spousta trik?, p?edevm na G8 parku, kter se stal hlavn atrakc naeho stnku. Dky bohu e nm po?as?ko vylo pardn? a?koliv to z rna nevypadalo moc nad?jn?. Ve se ale zm?nilo a kad kdo dorazil si ur?it? akci uil na plno. P?t rok se na Ladronka Festu ur?it? objevme znova a doufme, e vy se za nmi zastavte (Celý příspěvek…)