Fingerboard Gallery 2

Vytvo?il jsem mal pokra?ovn Fingerboard gallery. Mon si pamatujete, e jsem sem p?ed ?asem vloil galerii zajmavch desek. Nyn tu mm alespo? 10 zajmavch produkt? fingerboardingu. Jsou to hlavn? desky, ale i rampy. Pite komenty, kter fotka se Vm nejvce lb! Doufejme, e se tenhle seril uchyt a ?asem se zde objev i dal zajmav produkty. Je jich na trhu cel hromada, sta? jne lpe hledat. Take pokud se mi bude chtt, tak dm dokupy dal zajmav (Celý příspěvek…)

Swat skates slav 10 let, vyuijte slev!!

Asi jste ji zaregistrovali na Facebooku nebo i u ns na homepage, e Swat skates slav kulatiny v podob? destky. Ano, ji deset let se sna zviditelnit Fingerboarding v ?R, dostat ho mezi lidi. A musme uznat e se p?edevm v poslednch letech dlouholet snaha a prce vyplc a fingerboarding je ji znmm pojmem mezi teenagery, ale i starmi ?leny populace. K takovmu vro? je pro Vs p?ichystno „slevov obdob“ !! Nyn m?ete zskat 10% slevu na fingerboardov (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Fingerboarding.cz session fotky!

fingerboarding.cz session Mme tu pro Vs tak o?ekvanou fotogalerii z Fingerboarding.cz session. Pokud mte n?jak dal fotky a chcete, aby tu byly, tak prosm poslejte na drspeak( zavin?)fingerboarding.cz a my budeme pr?b?n? pst, e nov fotky jsou.Fotky by Ozzy andHonzayk.Gallery making by Honzayk. Fotky lehce mapuj pr?b?h akce a ty zda?ilej zachycuj dokonce i n?jak trick. No podvejte se na to sami a uvidte o ?em mluvm. Snad se zase n?kdy potkme n?kde na (Celý příspěvek…)

Video: 1. Dl Fingerboard TV!

kamera.jpg Kdy jsem poprv vid?l tento titulek, nev??il jsem vlastnmu monitoru, pozd?ji jsem jen sledoval s nadenm tento video npad. Fingerboard TV tu opravdu jet? nebyla a j jsem rd, e tohle N?mec Martin Beckmann rozjel. 1. dl je n?mecky s anglickmi tutulkami. Dl je v?novan p?evn? rozhovoru s Flakim- to je chlapk, kter designov? p?etv? nejr?zn?j desky. (Celý příspěvek…)

Swat skates youtube kanl

video Swat skates distribution nyn zakld nov youtube kanl. Naleznete zde jak nov videa, tak videa star, upraven, nebo r?zn? vylepen. Tak sledujte n kanl a kdy napete koment? k naim videm, budeme jen rdi. Tak m?ete o naich videch vst diskuze na foru. A jako ochutnvku, tu pro Vs mme video miiny na bonsei concrete, tak sledujte a pite komenty, V nzor ns opravdu zajm. (Celý příspěvek…)

Fingerboarding.cz session – report

reportJak kad v, v sobotu 17. ?jna se uskute?nilo fingerboardov setkn lid, kte? maj rdi fingerboarding, kter pro vs p?ipravila redakce Fbr.cz a na starost si tento nelehk kol vzal Dr. Speak. Bylo to poprv, co se fingerboardov session konala v obchodnm centru! Cel akce se odehrvala v obchodnm centru Arkda, na okraji Prost?jova. Zvody byly konceptovny jako ukzat ve?ejnosti co to fingerboard je a zskat novou krev. Ji kolem 11ti hodin se za?ali shroma?ovat (Celý příspěvek…)

Nov Bonsei Concrete na WWW.SWAT.CZ

Nov model streetovch ramp od Bonsei Concrete-model Blackriver ramps nyn na www.swat.cz ve t?ech barevnch variantch!! Prohldnout si je m?ete bu? na shopu nebo ve fotogalerii ne. Pite komenty, jak se Vm rampy lb. (Celý příspěvek…)

Tricktip: Bs 360 flip

TrickTipTak po del odmlce se Dandy, tedy j, vrtil k aktivit? na fingerboarding.cz a nato?il vm tricktip. Bohuel to to?m sm, take kvalita nen takov jako ve vce lidech a zb?ry jsou statick. Tento tricktip nen posledn a ur?it? nen nejlep. Nato?il jsem ho na zkouku a protoe mme tu demokracii, tak bych cht?l v?d?t, jestli jste pro, aby se tu objevovaly postupn? dal a dal tricktipy. Tyto tricktipy nebudou na oby?ejn triky, nbr na triky, kter se moc nejezd a na game of skate s nimi (Celý příspěvek…)

Video: Fingerboard street

kamera.jpg Rozhodn? sledujte, k videu nen co napsat, to se mus prost? vid?t, snad jen e npad parda (Celý příspěvek…)

Video: Elias Assmuth

kamera.jpg Posledn dobou je fingerpark Harolda Schona jako jedno velk studio. Po videu Tima Kranze p?ichz video Eliase Assmutha, k videu nen co dodat, snad jen, e se jmenuje pt. 1 co znamen, e m?eme ?ekat dal dl (Celý příspěvek…)

Video: BRR Trucks help

brr helpPokud pat?t? ke ?astnm majitel?m novch Blackriver-Ramps truck? tak se vm dnen video bude ur?it? nramn? hodit. Jde toti p?edevm o mont, p?padnou opravu truck? kterou vm vysv?tlsm Mike Schneider. Malou p?ekkou je angli?tina, ale s tou se ur?it? ?ada z vs vypo?d. Proto pokud vs n?co trp s vaimi trucky od +BRR+ tak nevhejte a koukn?te na video, t?eba najdete odpov?? na v problm prv? zde. Pokud ne, budete muset problm ?eit individuln? (Celý příspěvek…)

Video: Fingerboarding dream trailer

kamera.jpg P?edstavujeme Vm prvn trailer k videu FINGERBOARDING DREAM, kter pro nadence fingerboardingu znamen, e po n?meckm videu od Blackriver a americkm videu od zna?ky Flatface, p?ijde na trh i fingerboardov video teamu SWAT & Fingerboarding.cz. Ve videu budou zb?ry ze zvod?, profily jezdc?, r?zn vlety kolem fingerboard sportu. Na videu se vm p?edvede Team SWAT a lidi z rodiny Fingerboarding.cz. Vce informac se dozvme b?hem nat?en! (Celý příspěvek…)

Video: Timo Kranz

kamera.jpg?adujc mistr sv?ta ( ve fingerboardu pro zaostal :-) ) m?l dostaven?ko s parkem Harryho Schona. Harry je milovnk streetu a tak to taky vypad s p?ekkami. Na nich Timo ukzal to co um nejlp a to pro? ho vichni miluj-blbinky, vychytvky oby?ejnch trik? a netradi?n proveden trik?. (Celý příspěvek…)