Fingerboard Playground Opening & Contest

fingerboard playgroundV sobotu 08.10.2011 se za podpory Fingerboarding.cz kon nevedn fingerboardov zvod, na kterm budete moci vyhrt ceny minimln? v hodnot? 10.000 K? v?novan od sponzor? zvodu. Vce zajmav je vak to, e se jedn o otev?en velmi originlnho kreativnho projektu kter snoub fingerboarding a um?n. Dle slov autora: Darovali jsme objekt vem t?m, kte? maj rdi fingerboarding. Koncipovali jsme ho nejen jako urbanistick pln nekonkrtnho (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

VideoMike Schneider pat? k typu jezdc?m, kte? se a tak nestaraj o to na ?em jezd, protoe se jejich fingerboard skld v?tinou z toho nejlepho. M?ou se tedy soust?edit na styl a pilovat triky k dokonalosti. Dneska se na jedno takov videjko spole?n? podvme. Konkrtn? si kluc vyrobili sympatick boxk s lehkou ikminou. Zkrtka padaj znm triky, kter se daj na (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Jakub Hofhanzl

VideoMme tu libovku ze strany Jakuba Hofhanzla, kterej nm p?edvede co u na fingerboardu vechno um. Tenhle tpek to m pod prstama u vcelku nau?en a ob?as padne i n?jak to po?dn peklo. A co vc, je to zajet docela dost ve stylu, co Havy dv skoro vdy. Tohle videjko obsahuje celou ?dku zajmavch zb?r?, hezky z domc mramorov plazy a nebo taky z mstnho (Celý příspěvek…)

Video: Asi Berlin

VideoAsi Berlin zvod je u za nmi a tak pomalu na povrch vyplouvaj videa z tto akce. Dneska se podvm na video, kter nato?il a zpracoval Kerry Williams. Ze za?tku se koukneme na samotn msto konn kontestu, padne pr tr?k?. No a pak se podvme do Berlin Store, kde je monost zajezdit si. Objev se i Kerry a vyle pr tr?k? hodn? na pohodu. No zkrtka to byl ur?it? moc pohodov vkend. P?idvm jet? star videa jen z Asi kontestu, kdo nesleduje (Celý příspěvek…)

Video: Ladronka Fest 2011

VideoKone?n? tu mme video z Ladronka Festu 2011. Pokud jste se tam zastavili, tak jste si ur?it? vimli, e jsme celou akci to?ili. Z vslednch cca 90ti minut zb?r? jsme dali do kupy vc ne 4 minuty t?ch nejlepch, kter jsme na mst? nato?ili. Padaj vcelku zajmav komba. Ze za?tku zadiktuje sm Schmidi kdy vyzve rail na G8 plaze spole?n? s Fabim. No a pak se ukou kluci od ns a taky (Celý příspěvek…)

Video: Zombie Women of Satan

VideoKoukneme na dal videjko a dneska to bude vcelku pohodi?ka a klde?ek v podn tohodle jezdce. Jak je vid?t, tak n vdy je pot?eba kvalitn kamera s rybm okem aby jsme mohli nato?it videjko, kter je v klidu koukateln. Sta? jeden statickej zb?r na jednu p?ekku a vc u je ve vs, co tam vrtte. Pokud se vechno povede tak jak m taky vm z toho t?eba vyleze podobnej (Celý příspěvek…)

Ladronka Fest 2011 – report

ladronka festLadronka fest je sp?n? za nmi a s jistotou vm m?eme napsat, e kdo se za nmi nestavil, tak o dost p?iel. Po?as nm ve finle vylo pardn? a bylo na ?em jezdit, parky ve sloen +Blackriver-Ramps+ G8 park, +Blackriver+ G8 plaza a pro men jsme s sebou dovezli upravenou d?tskou verzi ProParcs par?ku. V?tina jezdc? ale okusila prv? velk blackriver G8 park. Na mst? jste si tak mohli p?j?it nebo nakoupit vybaven pro fingerboarding (Celý příspěvek…)

Video: David

VideoDneska si dme pr hezkch trik? prv? s tmto jezdcem. Jak je vid?t tak doma se d v klidu vyjezdit na pr p?ekkch. Padne cel ?ada zajmavch trik? ale sp takovch, jak zvldnete i vy, take se m?ete v pohod? n?co p?iu?it. No a kdy to cel vcelku vtipn? zakon?te tak z toho m?e p?i troe t?st vzniknout video podobn tomuto. Take na co ?ekte? Koukn?te na (Celý příspěvek…)

Asi no.6 vsledky

Asi 6Mme tu komplexn info o zvodech, kter se konaly pod nzvem Asi no.6 a p?mo v Berln?. Jak u bylo v p?edchozm postu ?e?eno tak hlavn ceny sebral Nico Frank. Dneska se m?ete kouknout na kompletn vsledky a p?idme i n?jak ta videa aby jsme mohli pat?i?n? nast atmosfru, kter na mst? panovala. Samoz?ejm? se m?eme za rok t?it na dal ro?nk, kter u byl ji nyn potvrzen, take o nic nep?ijdete. Take pokud vm to letost uniklo tak (Celý příspěvek…)

Video: Ed Garner

VideoTenhle tpek jezdit um. Podvejte se sami s jakou lehkost tam ty triky padaj, jeden za druhm. Ob?as se objev i n?jak ten sloit?j. Nen ale d?leit um?t kdov jak komba. Podle m? je vc kdy jezdec zajede ?istou a stylovou jzdu a vyuije vechny p?ekky p?i?em vyle radi jednodu triky a nekaz. Takov jezdec je pro m? lep ne ten, co 4x zkaz jeden trik. Take (Celý příspěvek…)

Asi no.6 info

asi 6Asi no.6 je za nmi a prost?ednictvm tohoto ?lnku vm p?inme prvn dostupn informace o kontestu. Jako prvn za?neme tm, e se na mst? objevil dosud nevid?n par?k, kter vypad vce ne slibn?. M?ete se na n?j podvat dole pod ?lnkem. Evidentn? je to park vyroben speciln? ku p?leitosti konn tohoto zvodu. Co se t?e po?ad, tak v tuto chvli znme pouze prvn t?i jezdce. Absolutnm vt?zem se stal Nico Frank, na druhm mst? se umstil Ramon Angelow a t?et (Celý příspěvek…)

Video: Honzayk

VideoPokud n?komu uniklo na SWAT youtube kanlu moje p?edchoz video tak si z toho nic ned?lejte, m?ete se na n?j podvat zde hehe. Tentokrt jde o opravdu no?n jed?n, protoe tohle video vznikalo asi o p?l druh rno. Jde pouze o triky na zemi, protoe na vc jsem asi nenael slu. Tohle video je venku u n?jakej ptek ale to nevad. Tak se na to podvejte a t?eba napite (Celý příspěvek…)

Video: Honzayk

Video?as od ?asu i j nato?m n?jak to videjko. Pokud nemte odb?r na n kanl na youtube tak by jste tomu m?li tak u?init, protoe je tam te? vcelku ivo. Zb?ry pochz ze zahrady moj babi?ky, kterou tam taky uvidte. Nejde o nic moc sloit triky, sp je to o zbav? a chillu takhle koncem przdnin a hezky na slun?ku. V?tina z vs u touhle dobou chod do koly (Celý příspěvek…)

Fingerboarding na Festivalu Ladronka 2011

ladronka fest17. z? 2011 se v Praze v parku Ladronka kon velik festival volnho ?asu. Potkte tady snad vechna odv?tv sportu nap?klad capoeira, florbal, frisbee, kolob?ky, lacrosse, longboarding, skateboarding, rugby, volejbal a mnohem, mnohem vce. Na akci bude tak koncert ?i znm osobnost. Cel akce zapo?ne hned z rna a to zhruba kolem jedenct hodiny a rozlou?me se kolem devt ve?ern. Te? ale k v?ci, na co se m?ete t?it ohledn? fingerboardingu? (Celý příspěvek…)