Jak se p?ipravit na zvody?

howtoMezi ?asto vid?n jevy na diskuzch a podobn? pat? tak fakt, e se za?te?nci fingerboardingu boj jet na zvody. D?vody jsou mnoh – a? je to stres, nebo obava „e nic neumim“, trma ji doma…a dal. Jist? pak znte ty „vmluvy“ jak je to daleko, nebo n?kdo opravdu p?izn barvu a nape jednu z on?ch obav. Proto by Vm, za?najcm, mohl pomocit tento p?ehledn ?lnek kter nm zaslala Cassia, kter vm pom?e zbavit se trmy a (Celý příspěvek…)

Foto: Elias Assmuth to?

AssmuthJak u fotky napovdaj, n?co se chyst. Vtakovm prost?ed se Elias Assmuth neocit kad den. Asi se nat? n?jak reklamn spot, nebo e by n?jak velk video? To uke a ?as. Nyn vm p?inme pohled do nat?echo studia kde se to vechno odehrv. Jak jde vid?t, ve ve stsn?nch podmnkch na lehce malm parku, ale Elias tam ur?it? n?covykouzl jak ho znme. Kadopdn? ztoho n?co bude, a bude se podle m? na co (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Freestyle.ch

kamera.jpgTV odhalila zb?ry z lo?skho festivalu freestyle aktivit Freestyle.ch kde nechyb?l stnek mobiliar a blackriver a tak je tu report ze stnku t?chto firem. Pohodov video, stoj za shldnut. Na videu je i zajmav? tvarovan d?ev?n bazn. Zkrtka video jak m bt a se vm udy, no posu?te sami jak to vypad. (Celý příspěvek…)

Sout? o rampy ProParcs – vsledky

soutez a vyhraj Sout? mme ji u konce, a tak Vm zde p?inme shrnut, sprvn odpov?di a v neposledn ?ad? samoz?ejm? jmna t?ch „?astnch“. Dalo by se ?ct, e sout?n otzky byly na v?tinu z Vs pom?rn? zapeklit. Odpov?d dolo 40, co nen mnoho, alarmujc ovem je ten fakt, e ke sprvn odpov?di se dostala pouze desetina!! Kdo je zkuen matematik?, doke jist? ihned zjistit, kolik e bylo vherc? a kolik sprvnch odpov?d. Tato sout? tedy (Celý příspěvek…)

Video: Dirty Harry v USA

kamera.jpg Harold Schon si sbalil svch 5 vestek a vydal se na pospas Spojenm stt?m Americkm. Z tto jeho tour vznikl materil na cel seril take tu mme 6-ti dln video z Rendezvous, jzdy v rendezvous parku a mnohem vc. (Celý příspěvek…)

Video: Elias Assmuth na Rendezvous parku

kamera.jpg Americk Fingerboard Rendezvous je za nmi a u je tu prvn video z tto akce a to od ?lov?ka nejvc povolanho. Elias Assmuth- u?adujc fingerboardov mistr sv?ta nato?il zhruba minutov video na tomto specilnm parku video. (Celý příspěvek…)

Fast Fingers 12

naradiP?i fast fingers 11 se zrove? jelo mistrostv sv?ta ve fingerboardingu, tento rok tomu nebude jinak take na plaktu m?e hrd? stt Worldchampionship. Mistrovstv odstartuje 23.5 derem 11. hodiny v n?meckm m?ste Schwarzenbach/saale. Startovn zaplatte 10 euro co p?i dnenm kurzu ?in asi 260 k?.Mezi hlavn sponzory akce pat?: BlackRiver-Ramps, BerlinWood, TechDeck, WinklerWheels, FlatFace a mnoho dalch (Celý příspěvek…)

Vae parky: David Ko?

kparkum Dal do rodiny park? p?ibyl park Davida Ko?ho aka Ko?ky. Park obsahuje Blackriver u rampu, box, lavi?ku, kicker a piknik. Tyto rampy vyly cenov? kolem 1800. Homemade rampy jsou jeden kicker, 2 ty?ky, box a schody z dladic cena je zanedbateln. Myslm, e na tu cenu velice slun park na pohodov pojed?n za kter by se nikdo nemusel styd?t. Jinak musm vem pod?kovat za fotky a ochotu p?i tvorb? tto rubriky. (Celý příspěvek…)

Video: WoodGuest mini park

kamera.jpgNa netu jsem narazil na pohodov video Wiliczka-?lena woodguest teamu. Video je to?eno v „domcch“ podmnkch, ale to rozhodn? na kvalit? videa neubr. Vb?r trik? taky na pohodu. Podle m? stoj za shldnut (Celý příspěvek…)

EFC European Fingerboard Cup 2009

efc 2009Oficiln ?esk fingerboardov portl FINGERBOARDING.CZ & SWAT DISTRIBUTION ve spoluprci s +blackriver-ramps+ a ?asopisem ABC si Vs dovoluj pozvat na nejv?t ?esk zvody ve fingerboardingu a jedny z nejv?tch zvod? v Evrop?, kter se konaj 27.06.2009 v Praze. Prohldn?te si plakt zde nebo si sthn?te bal?ek banner? ikonek a plaktu zde. Nov webov strnky zvod? www.fingerboardcup.com kde naleznete registrace a (Celý příspěvek…)

Vae parky: Mini Park Mikyky

kparkumDal p?sp?vek do rubriky V park poslal mikyky. Park je vyroben z tmav d?evot?sky. Park je obsaen ze 2 schod?, kicker?, njezd? a vep?edu je box s mramorovou deskou naho?e. Myslm, e na domc jzdu ur?it? uspokojiv. Vc ani nen co dodvat, prost? aprdn aprk al ud?lej si sm. O to v?t je pak radost na n??em takovm jezdit, kdy je to z vlastnch rukou. A co vy ostatn? Tak mte n?jak sv?j vlastn park? Polete nm ukzku a my ho (Celý příspěvek…)

Video: Nov generace Blackriver plazy

kamera.jpgNedvno se dostalo na sv?tlo sv?ta video, ve kterm je docela zna?n? upraven plaza- mini park vyrb?n blackriver ramps. Zm?ny jsou vid?t hlavn?: u schod? u nen st?na na slidovan-tu nahradil rail uprost?ed schod?, v „okrajov“ ?sti parku je nov box a jet? pr detail?. (Celý příspěvek…)

Blackriver trucky

blackriver

Blackriver, vrobce t?ch nejkvalitn?jch p?ekek, p?edstavuje dal sv?j produkt. Nov Blackriver trucky jsou naprosto odlin od Techdeck truck? a to tvarem i zpracovnm. Trucky maj p?esn zakon?en hangeru u kole?ek, kde nedochz k onomu p?idrn kola o stranu trucku. Tyto trucky budou tak osazeny naprosto jinmi Blackriver bushingy a pivot cupy jsou (Celý příspěvek…)

Berlinwood news

bw logo

Po st?ede?n nvt?v? zstupc? Swatu, Fbr.cz a SNS teamu, v N?meckm sdle Blackriver-ramps, Vm m?eme p?inst informace o novch Berlinwoodech, nov generace kter se teprve p?ipravuj k prodeji a jsou ve finln fzi testovn. Tyto desky jsou jak znmo t nejvy kvality, nov generace ovem p?in zm?nu v podob? zcela jinho tvaru. Doclilo se tvaru kter je podobn pravm skate deskm. P?sob to tedy e jsou (Celý příspěvek…)