Video: Session at the Harric’s 7

Video Dal videjko ad Harryho, kterho jste mimochodem mohli vid?t i na Fast Fingers 14. Klasicky, streetov par?k s ?adou p?ekek, pardn? nasvcen jednotliv scny dopln?no o pohodovou hudbu a skloubeno dohromady mistrnm st?ihem. Padne ?ada trik? jak t?ch tak i takovch, co zvldneme i my smrtelnci. Mihne se Dave, Nolly, Fatman a samotn Harry. Te? u sta? (Celý příspěvek…)

Skate zvody v Salesinskm st?edisku mldee

skate zvodyRdi bychom vs vechny pozvali do Salesinskho st?ediska mldee, kde se 4. ?ervna uskute?n skateboardov zvody. Cel akce vypukne v 10:00 zahjenm registrac a nsledn? se samotn zvod odstartuje kolem p?l dvanct. Jak u to na takovch zvodech chod, tak se bude zvodit hned v n?kolika disciplnch. Sv schopnosti m?ete s ostatnmi zm??it ve streetstylu, best tricku nebo ollie kontestu, p?i?em vichni ?astnci budou rozd?leni do dvou skupin (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Jakub Hofhanzl

VideoDneska tu mme videjko od Jakuba Hofhanzla aka team ridera. Tohodle tpka m?ete potkat p?edevm ve sloen fo?k + fingr. Co se t?e videjka, tak jak jde vid?t, v?tina zb?r? je z mstnho skateparku v Tbo?e, kde se mimochodem moc hezky jezd. Podvme se ale tak do street par?ku doma. Osobn? se mi nejvce lbila srka na ty?ce v 1:27, ta je v hodn? (Celý příspěvek…)

Fast Fingers 14 vsledky

FF14Jak v?tina z vs jist? v, tak v?era se uskute?nilo dal mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu v n?meckm Schwarzenbachu, tedy p?mo v arelu+Blackriver-Ramps+. Ti z vs, co sem zavtali, ur?it? svoj zdlouhav cesty nelitovali. K vid?n bylo mnoho, v?etn? novho parky vytvo?enho speciln? pro tuto p?leitost ale tak p?edevm sv?tovch hv?zd. Jak to vechno dopadlo m?ete usoudit dle po?ad. Foto a videa budou doufejme nsledovat. Ur?it? n?kdo akci (Celý příspěvek…)

Ru?n? vy?ezan fingerboard

Foto Dneska nm do redakce p?istl mail s velmi zajmavou p?lohou. Jedn se o foto fingerboardu, kter se kompletn? ru?n? vy?ezan ze d?eva, v tomto p?pad? jen z n?jakho kousku la?ky. Zd se to a neuv??iteln jak p?esn? se finln vtvor povedl. Zajmalo by ns, jak se na takov desce jezd? Vypad, no p?mo asn?! Kolik asi zabere vroba jedn takov desky? Typuji n?kolik destek hodin. Autorovi tohoto vtvoru poslme malou odm?nu za svou prci a vy se (Celý příspěvek…)

Nov designy BerlinWood a BRR first aid

BRROp?t tu mme novinku zam??enou na fingerboardov desky BerlinWood. Objevily se dal nov designy, konkrtn? hned dal ?ty?i kousky. Pokud jste tedy vhali nad koup BerlinWoodu, tak prv? te? je nejvy ?as. Dal novinka se tk truck? 2.0. +Blackriver-Ramps+ uvol?uje firts aid kit v podob? base platu pro nejnov?j brr trucky ve verzi 2.0. a to v ?ern barv?. Samoz?ejm?, jak u jsme zvykl, tak ve najdete k dostn na swatu v p?slunch kategorich a ve vech (Celý příspěvek…)

Video: Fatman

Video Abych se p?iznal, tak tohoto tpka vidm poprv a taky mi dost p?ipomn naeho bvalho redaktora, kdo pamatuje, dr.speaka hehe. Styl mali?ko jednodu ale o to vc s p?ehledem. N kad jezdec doke zajet na pohodu leh? triky. Vichni se sna kombinovat co nejt? triky a to pak mnohdy vypad mnohem h?? ne ty jednodu. Proto by se n?kte? jezdci (Celý příspěvek…)

Registrace na Fast Fingers 14

FF14Pro ty, kte? se sna zaregistrovat na mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu Fast Fingers 14, nech? ?tou dl. Vznikl problm s registracemi. Zd se, e v systmu je n?jak ble neidentifikovan chyba, kter zp?sobuje vpadky registrac. Je pot?eba zkouet, tedy odeslat registraci opakovan? a do t doby, ne vype systm potvrzujc hlku o sp?nm p?ijet registrace. Vypad to, e systm je mali?ko p?eten a tak se vyplat bu? si po?kat do no?nch hodin a nebo si (Celý příspěvek…)

Berlinwood v novch designech a +BRR+ trucky

BRRBerlinwood nelen a stle nm p?ipravuje nov designy. Tentokrt nm p?inese hned 14 design? v jarn edici, take mme opravdu z ?eho vybrat. No a aby toho nebylo mlo, tak si pro vs kluci z +Blackriver-Ramps+ p?ipravili dal pardn v?c. Jde o 7 novch barevnch kombinac pro trucky 2.0. A co z toho vyplv? No p?ece to, e si m?ete poskldat nov, neokoukan komplet, barevn? ho sladit dle vaich p?edstav a vyrazit n?kam ven na street. Vechny zmn?n produkty (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

Video Jak je znmo, tak tenhle typ tvo? obzvlt? zajmav videa. Navc Chris um opravdu jezdit jako mlo kdo, vyml nov v?ci a pak je kombinuje dohromady, jak m?ete vid?t na tomto videu. Jak je jasn? vid?t, tak ke vemu sta? pouze jedna p?ekka, jeden box. I takto se d nato?it pardn a nevdan video, jak nm Chris znovu a znovu dokazuje svou tvorbou. To je z moj strany (Celý příspěvek…)

CloseUp a nov produkty

FF14CloseUp p?ichz s novmi potisky ?tvrt generace desek a zrove? p?in jeden exkluzivn produkt. Je jm Bike rail, kter se stal velmi oblbenm mezi jezdci. Tento rail nabz velmi mnoho monost vyuit p?edevm prv? dky sv stabilit? na podloce. Samoz?ejm? CloseUp nabz vedle desek tak kole?ka ?tvrt generace. Jde o klasick loiskov kola s potiskem na hran?, kter daj vaemu kompletu zase o kousek vc stylu. Ve zmn?n najdete v nejbli dob? na swatu, p?ipraveno k odb?ru a (Celý příspěvek…)

Video: Ramon Angelow

VideoA je jm Ramon Angelow, dosavadn jezdec za +Blackriver-Ramps+. Tenhle tpek m 22 let a pochz z Berlna. Na tomto videu, kter je zrove? jeho „welcome“, uvidme spoustu len? protaench a velkch trik? odjetch s maximln p?esnost. Tradi?n? dopln?no o poslouchatelnou hudbu a mme z toho vcelku pardn videjko. Ostatn? na takov u jsme od (Celý příspěvek…)

Fast Fingers 14

FF14 V n?meckm Schwarzenbachu se tradi?n? pojede mistrovstv sv?ta Fast Fingers 14. Brny arelu se otev?ou 28. kv?tna. K dispozici bude tradi?n? n?kolik park? na voln pojezd a samoz?ejm? ten nov, dosud nezve?ejn?n, kter se nsledn? objev tak na EFC 2011. P?jde o hodn? velkou akci a kdo m?ete, ur?it? Schwarzenbach navtivte, protoe to bude stt za to. Potkte ur?it? mnoho znmch jezdc? z celho sv?ta. Bli informace najdete na oficilnm webu fast (Celý příspěvek…)