Video: Berlin

Alex Wahl se vydal p?es mo?e na Battle at the Harrics, ale zatm nm p?inesl „pouze“ video, kter nato?il spole?n? s Marii na hotelu v Berln?. Vichni moc dob?e znme ty stavy, kdy nm od fingerboardingu nezabrn prost? nic. Kolikrt nen p?ekkou probhajc vyu?ovn, mo?e prce nebo jzda po eskaltoru. No Alexovi a Marii nezabrnil ve videu ani pobyt v hotelu. V rmci podmnek je to velice zda?il. Sem tam se mihne n?jak zb?r z cesty nebo BATH, ale opravdu jen mihne, (Celý příspěvek…)

Video: Dead in the middle

Tohle video ns na za?tku chytlo a do konce u nepustilo. V??me, e u vs to bude to sam. Mlad Xavi Estivill sice nato?il ani ne minutov video, ale za tu chvli toho stihl docela dost. Progresivn styl a kamera tohoto jezdce je opravdu radost sledovat. Hudba v rychlm tempu to cel jen podporuje. Dal v?c, kter se nm lb, je jeho domc box do L vytvo?en z cihli?ek. Cel je to takov prosvcen, take dn smutn no?n video.
(Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: B.A.T.H.#4 TV report

Na Blackriver ramps Facebook strnce se objevilo toto video jako report n?meck televize RBB. Na za?tku 2 moderto?i celou akci uvd?j se shovvavm sm?vem, jako by to snad byla okrajov legrace pro pr mentln? nezralch lid, ale to nebudeme n?jak rozmazvat. Hlavn?, e mme kvalitn skoro 5 minutov report. Cel je to samoz?ejm? a bohuel n?mecky, ale i pokud neovldte tuto ?e?, doporu?ujeme se na to podvat. (Celý příspěvek…)

Bristol game of S.K.A.T.E

Na Kerryho strnkch unitefingerboarding,com se, nutno podotknout na posledn chvli, objevil tento plakt lkajc na zvody v anglickm Bristolu. Akce se toti kon u dnes. Plakt je to designov? velice vyda?en, no snad jeho pozdn vydn nebude na kodu v?ci. Plakt podrobn? vysv?tluje, jak se na akci dostat, od kdy, do kdy, a tak dle. P?jemn v?c je vstup zdarma a sponzo?i, co nejsou v?bec marn. Plakt najdete ne.

(Celý příspěvek…)

Video: FlatFace Fingerboards Store Session

Mike Schneider vloil na sv?j youtube kanl nov video z Flatface Fingerboards store session. Jet? aby ne, kdy zvody sponzoruje a organizuje. Jet? jsme od Mika nevid?li nekvalitn video a tohle video rozhodn? tradici neporuilo. Pardn kamera, st?ih i celkov styl. My osobn? tyto videa mme rdi. Je to takov men festival mnoha styl? a jezdc?. Opravdu to nen po?d to sam. Kad jezdec ve videu je jin, a to vdy video oiv. (Celý příspěvek…)

Video: Planktoon Fingerboard tryout

Ivan Labalestra ns pravideln? zsobuje kvalitnmi videi, take se nem?eme divit, e ho dvno podporuje solidn firma Planktoon. Dal jeho video je zkouka novho Planktoon fingerboardu. No, z?ejm? deska Ivanovi sed, protoe p?edvd celkem kouzla. Na svm homemade parku, kter je citliv? dopln?n koupenmi p?ekkami sz jak pn. Triky jsou ?ist a hodn? ve stylu. Posledn v?c, kterou bychom rdi vyzdvihli, jsou kvalitn slowmotion zb?ry. (Celý příspěvek…)

Video: Your worst nightmare

Albert Diaz vyslal do sv?ta toto video s jasnm nzvem: Tv nejhor no?n m?ra. Ale nzev nen nat?st odvozen z jeho vkon? ve videu, ale pouit hudby. Hudba je zvolen vc ne dob?e. Prost? t?k no?n pohoda. Oldschool hip hop pln scratchingu pardn? dokresluje cel dojem z videa. To je nat?eno klasicky za tmy se zaost?enm na rampu. M?ete vid?t hlavn? ?ist triky a n?kdy i zajmav komba za pomoc kombinovn n?kolika ramp. (Celý příspěvek…)

Video: EFC Challenge Serial Contest

EFC Commununity dodala na svoje strnky aktualizaci vide z konanch fingerboard zvod? ze srie EFC Challenge Serial. V tomto ?lnku vm poskytujeme tyto zmn?n video vstupy, nato?en ve fingerboard klubu – EFC European Fingerboard Club Prague. Ob? videa hezky vystihuj atmosfru obou akc. Veobecn pohoda a setkn s kamardy a p?teli kter jinde ne na fbr akcch nepotkte. Podrobn informace a detaily k jednotlivm zvod?m serilu 1 a 2 jsme (Celý příspěvek…)

Video: Q.

Tm Q decks m novho ?lena, kter se jmenuje Mike (..?) Jako kad sprvn nov ?len tmu nato?il dobr welcome video, kterm se m?e dob?e zapsat v teamu. Myslme, e Mike se rozhodn? zapsal dob?e. Triky jsou opravdu slun. Cel video probh na jeho homemade parku. My osobn? mme hodn? rdi homemade parky, protoe m?eme vid?t dal skv?l npady jinch lid. (Celý příspěvek…)

Video: Granite pad

Jednoduch, ale vstin. Tak by se dalo popsat nov video z Keystone youtube kanlu. Nem to ani minutu, ale zabav vs solidn?. Jak je asi z nzvu jasn, cel video se jezd na Flatface granite padu. Nen to dn hrocen, prost? jednodu v?ci do pohody. Ve videu hodn? vyniknou skv?le zvldnut slow motion zb?ry. Kamera i st?ih jsou na dobr rovni, take vs nebudou ruit shluky pixel? msto videa nebo p?ern podklad. (Celý příspěvek…)

Video: Calm

Dnen prvn video je od mladho Bernarda Gauveia. Video je to velice slun, jen je vid?t, e nen jet? tak vyjed?n, ale jak jsme u napsali, jezdec je to dost mlad, take pokud mu jeho zaplen pro fingerboarding vydr, ur?it? p?jdou skillz o pr level? nahoru. Krom? videa m?ete i detailn? vid?t Bernard?v komplet, kter je fakt stylov. Hlavn? ta deska s indinem je fakt moc.
(Celý příspěvek…)

BATH: Dal fotogalerie

Od poslednho Battle at the Harrics ub?hly 3 dny, a tak vichni pomalu za?naj zpracovvat r?zn fotky a videa z tto akce, na kter vichni jist? netrp?liv? ?ekte. Dnes se na Blackriver Facebook strnce objevil odkaz na fotogalerii od Christopha Sprangera, kter se focen v?nuje u trochu na profi rovn. Fotky tomu odpovdaj. Fotky nejene akci mapuj, ale i hezky vystihuj atmosfru akce. M?ete si taky prohldnout dal Stoned obstacles, (Celý příspěvek…)

Video: FlatFace Bike Racks

Mike Schneider na Harrics nejel, a tak nato?il video. Jak je vm asi jasn, video cel probh na FlatFace bike rack railu. Video je dopln?n hudbou, kter skoro lk ke zkou?en. Jak jsme ji u Mika zvykl, video m jezdecky i technicky vysokou rove?. Triky jsou jako vdy velice stylov a protaen. Mike nen ve videu sm. Ve videu ?inkuj i borci z Darkwood. (Celý příspěvek…)

Video: Evolution

Tenhle nzev rozhodn? nen vybrn za ?elem nalkn lid na video. Je to doslova ukzan evoluce ve fingerboardovm posunu kadho jezdce. Nejd?v jen ollie, pak prvn flipy, pozd?ji transfery a fakie. Ke konci se to rozjede s pouitm nollie a switch. Ke konci se jet? p?idaj dal, len? dlouh transfery, kter ns osobn? fakt bav. Cel je to jet? dopln?no „malbami v jeskynch,“ kter tomu vtipn? dodvaj styl evoluce jako takov. (Celý příspěvek…)