Slovnk: Fingerboard a ?sti – deska

Fingerboard a ?sti - deska Dneska si povme n?co obecn? o fingerboardu. Fingerboard se obvykle skld z n?kolika ?st. Hlavn sou?st je samoz?ejm? deska, trucky, kola, a hardware do kterho se po?taj roubky, mati?ky p?padn? loiska a riptape. V dnenm prvnm dle si popeme desku. Ta se d?l na n?kolik kategori p?edevm co se t?e tvaru. Tvar desky rozliujeme hlavn? podle tvarovn konkvu co je prohlube? uprost?ed desky, kter se se zna?kami li. Dle se d?l podle materilu (Celý příspěvek…)

Slovnk: Triky

Slovnk: TrikyOtevrme pro vs novou rubriku, kterou je slovnk. Objev se zde postupem ?asu vysv?tleno ve podstatn, co se poj s fingerboardingem. Od p?ekek, vybaven, trik? a po styly jzdy. V prvnm dle se podvme na nejzkladn?j v?ci, tedy na triky. Triky a jejich nzvy by m?l ovldat snad kad jezdec. Nen to nic sloitho a v?tinu z nich si m?ete odvodit sami. Samoz?ejm? kad jezdec by m?l mt n?jak zklady, n?jak triky, kter um opravdu kad a ktermi se vyplat svou (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Slovnk – ji brzy

WordbookP?inme vm novou kategorii a tou je slovnk. Co se v n dozvte? Ve podstatn o fingerboardingu, pojmech a nevysv?tlench v?cech, kter v m?ou potkat. P?jde o detailn osv?tlen vech podstatnch v?c. Pokud jste tedy n?co nev?d?li a nebo ani nemte tuen co je to fingerboarding tak se tu dozvte ve co budete pot?ebovat. Velmi brzy se objev prvn obshl ?lnek, v kterm se ur?it? dozvte n?co, co jste d?v nev?d?li. Proto doporu?ujeme aby jste z?stali online. Jedin? tak vm nic (Celý příspěvek…)