Video: Alexis Milant

Video Ur?it? si vichni pamatujete na dnes u star video, kde jezdec jezdil na ?ernm pozad a vyuval nejr?zn?j p?ekky. Ano, to video bylo hodn? slavn a hlavn? poveden. Dnes se jeho autor vrac s novm, lepm, poveden?jm videem. Ur?it? hned jak si ho pustte vm bude jasn, o ?em jsem na za?tku mluvil. M? se tohle video hodn? lb hlavn? co (Celý příspěvek…)

Video: Ramon Angelow

Video Dal znm jezdec +Blackriver-Ramps+ teamu se zastavil u Harryho a nato?il video. Tm jezdcem je Ramon Andelow. Jak jste si u ur?it? stihli vimnout, tak vechny videa podobnho stylu za?naj lehce, od jednoduchch trik? jako fs tail slide a jin. Nsledn? se ale ve stup?uje jak je vid?t zrovna na tomto videu, kde Ramon kombinuje 3 a vce trik? do jednoho (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Recenze: Propaganda Kim’s trucks

Kims Dostaly se mi do ruky zcela nov trucky od Propaganda Industries. Kim’s trucks pat? do st?edn tzv Mid-End kategorie. Na vb?r mme z 6ti barevnch proveden za krsnch 245 ka?ek. Aby toho nebylo mlo, tak za stejnou cenu obdrte taky zlat Propaganda Industries roubky (8x) a matky (4x), co se opravdu vyplat. Nemuste se bt, e by trucky nesed?ly na vai >desku, protoe vyhovuj vem poslednm trend?m. Navc nemus vae deska obsahovat ani prohlube? na vy?nvajc (Celý příspěvek…)

Doprodej star kolekce SNS komplet? za 299,-

SNS:GX S o?ekvanm p?chodem nov generace fingerboard? SNS swat oznmil doprodej star kolekce snobstyle komplet? za skv?lch 299,- K?. Vydn nov verze SNS fingerboard? je plnovno akort pod strome?ek. Nov verze fingerboardu snobstyle bude ve zcela novm proveden, p?inese nejnov?j typ konkvu GX na platform? SDP a novou technologii zpracovn designu Heat Transfer. Samoz?ejmost bude oproti stvajc verzi i odleh?en deska v jemnm nastaven konkvu (Celý příspěvek…)

Video: Session at the Harric’s

Video U harryho se selo pr lid a vylezlo z toho tohle videjko. V thle skoro dvou minutov kompila?ce je toho k vid?n opravdu mnoho. J osobn? jsem nepochopil z lazer flipu (360 heelflip) do noseslidu v 1:27. M?ete se na to podvat sami a ?ct, e to u je mali?ko let. Je vid?t, e tihle jezdci posouvaj hranice fingerboardingu zase o n?co v. A taky je vid?t, e se d odjet v (Celý příspěvek…)

Video: Sam Aronie

VideoObjevil jsem jedno zajmav videjko. Sam Aronie jezd v Santa Cruz co je m?sto v Portugalsku. Tohle video se od ostatnch n??m li. Nejen tm, e je z Portugalska, kde je mimochodem docela dobr fingerboardov komunita ale tm, e tenhle klu?ina m neskute?nej styl. Skoro totonej s tm, jak se jezd na skateboardu. Myslm ale, e to poznte sami. V kombinaci s hudbou se z (Celý příspěvek…)

Bollie desky a komplety na swat.cz

Bollie Kad z vs asi zn zna?ku Bollie. P?ed n?jakou dobou se objevily kole?ka a trucky ur?en pro MID-END. Dneska Bollie p?ichz i s d?ev?nmi deskami rovne pro st?edn kategorii, tud jsou levn?j ale zrove? velice kvalitn a uspokoj kdejakho jezdce. Designy jsou aplikovan metodou heat, take se po ?ase opot?ebuj podobn? jako na relnch skateboardovch deskch. M?ete si tedy zavelice p?jemnou cenu objednat bu? komplet nebo jen desku. Oboj se ale (Celý příspěvek…)

Propaganda Kim’s Wide Trucks

KimsZna?ka Propaganda-Industries vydala zcela nov irok trucky pro vae desky ve verzi wide. Kim’s wide trucks p?in do vaeho jed?n nov barvi?ky a profesionln zpracovn v MID-END kategorii. Tyto trucky uspokoj i ty nejnro?n?j jezdce. Skv?le padnou na kadou desku. Kvalitn zpracovn t?chto truck? zaru?uje dlouhodobou ivotnost bez pot?eby m?nit osi?ky. Nov soft turning bushingy skv?le reaguj a zajist lep to?ivost truck?. Za opravdu krsnou cenu vrobce (Celý příspěvek…)

Nov produkty +BRR+ na Swat.cz

Swat Jak bylo ?e?eno, tak naSwatuse objevuj nov produkty. Dnes ji mte monost objednvat v?t ?st z nich. Pat? mezi n? p?edevm dv? nov +BRR+ p?ekky a znm plaza p?izp?soben pro jezdce levky. Dle mte k dispozici nov, lep a dokonalej „tool“ pro roubovn matek vaich fingerboard?. V ?em je lep v?tina z vs pozn na prvn pohled. No a na zv?r luxusnmati?ky s fixa?nm t?sn?nm, take u dn? uvol?ovn (Celý příspěvek…)

Nov produkty na Swat.cz

Swat Na swat.cz dochz v tto chvli k masivnmu naskladn?n zbo. M?eme se tedy za?t t?it na pln? nov produkty jako jsou t?eba komplety a desky BerlinWood s novmi designy, nov +Blackriver-Ramps+ p?ekky, Winkler Wheelz, zbrusu nov propaganda trucky v mnoha barvch…Zkrtka je toho opravdu mnoho a tak ne to nacpat ve do jednoho postu, tak se tu vdy objev novinka s danm produktem. P?ipravte se tedy na zplavu novch produkt? ji brzy na (Celý příspěvek…)

Video: David Baudach

Video David Baudach je nyn dalm ?lenem do A.S.I. Berlin crew. Tohle je jeho nov video a p?mo od Harryho. A jak vichni vme, tak co je od Harryho, to je vdy perfektn. Tentokrt tomu nen jinak a mme tak k dispozici dal pardn videjko, pln trick? a pardnho stylu. V tomhle videu jde krsn? vid?t, e nemus um?t dvacet r?znch rotac desky a i tak m?e ud?lat naprosto (Celý příspěvek…)