EFC European Fingerboard Cup 2011 – aktualizace

efc 2011Na oficilnm webu EFC European Fingerboard Cupu jsou nyn k dispozici fotky a vsledky cel akce. Fotky tak naleznete na facebook strnce. Samoz?ejm? chceme tmto pod?kovat vem jezdc?m a sponzor?m. Doufme, e se vm cel akce lbila a e jste si ji uili na maximum. Nashledanou zase na p?tm ro?nku evropskho fingerboard ampiontu EFC European Fingerboard Cup 2012. Report z cel akce se zde objev co (Celý příspěvek…)

Video: Goncalo “Loz“ Lopes

VideoJak to tak chod tak jednou za ?as se u Harryho objev n?jak ten jezdec. Dneska se m?eme vesele kouknout na to, jak jezd Goncalo Lopes. Klasicky ve street parku s mramorovm podloenm padaj pardn triky s lehkm zam??enm na oldschool. Ob?as se objev i n?jak ten sloit?j trik. Tenhle tpek velmi rd kombinuje dva a vce trik? do jednoho comba a tak tohle video (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

EFC trofeje pro vt?ze

Pro ty co, ztra vyr na EFC do Prahy tu mme malou motivaci pro co nejlep umst?n. Pokud se tedy letos ctte na vhru tak si odnesete nejen prize money ale tak velmi hezk pohr. Po celou dobu konn akce si budete moc v klidu zajezdit na cel ?dce park?, v?etn? toho nejnov?jho, na kterm se jelo Fast Fingers 14 a kter taky poslou jako zvodn park na EFC. Tento park je ovem jedine?n a to tm, e je betonov a tak nabz lep povrch k (Celý příspěvek…)

Propaganda Orion 2Tone Trucks

Propaganda OrionPropaganda Industries vydv nov Mid-End vcetnov irok trucky srie Orion 2Tone Wide Trucks, trucky jsou osazeny propaganda Soft-Turn bushingy v kvalitnm proveden s jemnou odezvou a velkou to?ivost. Trucky jsou k dispozici v mnoha barevnch kombinacch. V sad? dle najdete Propaganda First Aid Kit. Sada first Aid kit je pi?kov hardware kter skv?le fixuje trucky prv? v d?ev?nch deskch. Trucky jsou ve variant? Wide tedy irok, ur?en pro vechny (Celý příspěvek…)

Propaganda Chef’s Wide Trucks

Propaganda ChefPropaganda Industries vydv profesionln variantu irokch truck? srie Chef’s Wide Trucks, kter bude k dostn v mnoha barvch a specialitkou bude voliteln tvrdost pln? profesionlnch bushing? Revolution. Srie Chef m upraven sklon hangeru a trucky jsou osazeny novm kingpinem, v sad? dle najdete Propaganda First Aid LocTite Kit kter vyuijetezejmna pro fixaci mati?ek (LockThreader) a p?i vm?nch kingpinu. Nehroz dn odpadvan mati?ek a trucky budou mt kone?n? (Celý příspěvek…)

Snobstyle engraved desky k dostn na EFC

SnobstyleNa EFC budou k dostn upraven Snobstyle GX desky s vy?ezanm logem na spodn dze. Tyhle desky jsou speciln nejen svm vzhledem ale tak tm, e maj sv rozm?ry p?izp?sobeny pot?ebm jezdc?. Cel deska se tradi?n? skld z p?ti vrstev dhy ale s tm rozdlem, e sns je nyn dky pi?kovmu zpracovn o dost leh? ne p?edchoz desky. Precizn opracovn kad desky spolu s velmi jemnou vrstvou laku zaji?uj vysokou ivotnost. Desku si osadte vemonmi (Celý příspěvek…)

Video: EFC 2011 video pozvnka

VideoZa pr dn tu mme EFC 2011 a tak pro vs mme video pozvnku na tuhle akci. A na co se m?ete u te? za?t t?it? P?edevm na zbrusu nov park vyroben pro Fast Fingers 14, kter bude voln? dostupn k jed?n spolu s plno dalmi parky. Potkte nespo?et znmch jezdc? a team?. No a kdy budete mt t?st, tak si dom? odnesete prize money. Ur?it? stoj za to dojt, zajezdit si, poznat nov lidi a t?eba si odnst n?jakou tu cenu od sponzor?, kterch je kadm rokem (Celý příspěvek…)

Woodguest desky k dostn na EFC

Pokud prv? p?emlte nad tm, e si na letonm EFC po?dte novou desku tak pro vs mme dobrou zprvu. Na EFC si budete moct zakoupit zcela nov Woodguest desky s novm, jet? realisti?t?jm tvarem ne kdy p?edtm. Design je na desku nanesen formou Heat Transfer tedy pln? stejnou metodou, kter se pouv a relnch skateboard?. K dostn budou i desky bez potisku, take milovnci p?rodnch desek si p?ijdou na sv. No a aby toho nebylo mlo, tak se m?ete jak (Celý příspěvek…)

Skate zvody v Salesinskm st?edisku – report

ZvodyZvody prob?hly 4. ?ervna jak jsme psali nedvno. Dneska si m?ete p?e?st report na strnkch po?adatel? akce, podvat se na pr fotek a dozv?d?t se jak to cel probhalo. My jen doufme, e se z?astn?nm se akce lbila a e se bude opakovat t?eba zase za rok nebo i klidn? d?v. Mezi sponzory akce pat? Swat Distribution, Fingerboarding.cz, Dakine, Quiksilver, Lib Technologiesa skateshop And?l. Doufme, e jste si akci uili a vherc?m (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

VideoJak vichni vme, tak Chris Daniels je opravdov odbornk na tvorbu vide ale tak na samotn jed?n, protoe mezi jeho specialitu pat? velmi obtn triky. Dneska tu mme jedno velmi podobn video t?m ostatnm a ve stejnm stylu jako obvykle. K vid?n je pr trik?, kter u se ?ad do skupiny t?ch obtn?jch. Vechno se d ale nau?it a kdy se budete opravdu snait tak (Celý příspěvek…)

Video: EFC 2011

videoCo by to bylo za akci, kdyby nebyla kvalitn? zdokumentovan? EFC European Fingerboard Cup 2011 ve videu. Podvejte se na upoutvku, kter se objevila tradi?n? chvli p?ed samotnm konnm akce. Pokud jste na akci chyb?li, co jste ud?lali chybu, tak doufme, e p?t rok vs uvidme na akci vechny. Ur?it? nebudete litovat, a uvidte vechny ty parky v jednom velkm sle p?ipraveny pro kole?ka vaich fingerboard?. Ur?it? tak potkte n?jak ty znm tv? (Celý příspěvek…)

Foto: EFC 2011

fotoEFC European Fingerboard Cup pat? kadoro?n? k t?m nejv?tm udlost cel fingerboardov scny, kde se sejdou snad vichni, kte? miluj fingerboarding a maj s nm cokoliv spole?nho. Jako kad rok se na akci objevily hv?zdy +Blackriver-Ramps+ teamu, kter s irokou ve?ejnost zvod. U po n?kolik let si pravideln? odv dom? ceny zahrani?n ?astnci. Proto doufme, e jednou p?ijde den a prvenstv utrhnout mstn jezdci, kte? se ale i tak hodn? sna a dob?e umis?uj (Celý příspěvek…)

Vsledky sout?e od EFC lstky a +BRR+ video

EFCDneska nm skon?ila sout? o t?i lstky na European Fingerboard Cup 2011 a videa od +Blackriver-Ramps+ pod nzvem Flashback. Pokud jste sout? provihli tak mte sm?lu zskat voln vstup na EFC a podvat se tak na video. S mnoha doru?ench odpov?d jsme vybrali ty sprvn a nsledn? vylosovali t?i ?astlivce. Vherce prosme, aby se u vstupu na leton EFC p?ihlsili o sv ceny, kter pro u te? mme nachystan. Doufm, e si BRR video uijete a EFC tak, kdy (Celý příspěvek…)

+BRR+ vydv nov produkty

BRR?as od ?asu firma +Blackriver-Ramps+ p?ijde s novmi produkty. P?ed pr dny se uvolnily hned dva. Jeden z nich je hezk plaza, kter posune v styl jzdy zase o n?co v. Umon vm manulov komba kombinovat s grindy a slidy. Je docela dost monost jak tuhle libovou p?ekku vyut. Druh produkt je hezk a praktick stojnek pro vae fingerboardy. Pokud tedy vlastnte vc komplet? tak se vm bude ur?it? hodit. Samoz?ejm? ve najdete na swatu vesele p?ipraveno k odesln (Celý příspěvek…)