Video: David Siegert a Honza Uhl?

Video Dnes se k nm do redakce dostala dv? v celku poveden videa. Jde o produkci Honzy Uhl?e a Davida Siegerta. Prvn videjko je z mistrovstv sv?ta Fast Fingers 13 mapujc p?iblin? celkov pr?b?h v podn Davida a Honzi. Padaj vcelku hezk triky, no podvejte se sami. Druh video je ze streetu, kde se kombinuj vemon triky na r?znch p?ekkch p?edevm streetovho raen. Krom trik? se mi taky lb ty desky, na kterch (Celý příspěvek…)

Video: Nestl

videoNestl h?it? byla p?jemn akce spojen se spoustou zbavy a vudep?tomnmi ?okoldovmi nesquik kuli?kami. Ve videu se m?ete podvat jak vypadalo nae stanovit? a co se d?lo okolo. Doufejme, e n?jak podobn akce se jet? konat budou, protoe d?t je vude horn? a ony takov akce ur?it? ocen. Za cel den p?ilo vdy hromada d?t, kter si s nadenm proly vechny stanovit? a vyzkouely vechny mon koly. Za odm?ny neodely s przdnou a tak (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Nov produkty Propaganda k dostn na swat.cz

First Aid Na Swatu mte nyn k dispozici dal luxusn dopl?ky pro vae fingerboardy, tentokrt od Propaganda Industries. V prvn ?ad? jde o Response Tape, ?ili dal varianta p?novho tapu lc se od ostatnch p?edevm novm materilem, kter se pro tyto ?ely perfektn? hod. Pr jezdc? tento tape testovalo a shodli se na tom, e celkov? p?esahuje kvalitu jinch dostupnch tap? p?edevm dky tomu, e tape nemusme mt tzv roztahan aby za?al po?dn? tahat. Sta? (Celý příspěvek…)

Fast Fingers 13 report

FF13 Kad fingerboardista ur?it? zaznamenal jednu vyjime?nou akci, kter se konala 22. kv?tna v n?meckm Schwarzenbach an der Saale, tedy v Blackriver-City. Ano, tute sprvn? lo o mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu tedy Fast Fingers 13. Na tuto akci u jsme u ns na webu upozor?ovali a te? mte tu monost p?e?st si report od ?lena Fingerboarding.cz, kter m?l tu ?est zasednout do poroty a ovlivnit tak vsledek celho kontestu svm objektivnm pohledem (Celý příspěvek…)

Video: Fast Fingers 13 park

Video Kone?n? je to tu, odhalen parku pro mistrovstv sv?ta ve fingerboardingu Fast Fingers 13. Jde vlastn? o spojen G8 parku, kter jste mohli vid?t na Rendezvous 8 a jet? jednoho dosud nezve?ejn?nho parku. Tento celek dohromady tvo? velmi p?kn par?k, kter mimochodem uvidte i na EFC a myslm, e si na n?m d kad jezdec sv?j trik, e nen n?jak p?ehnan? (Celý příspěvek…)

Fingerboarding.cz na Nestl akci pro d?ti

nestl Redakce Fingerboarding.cz spolupracuje na ?sti Nestl akce pro d?ti. Tato ?st je v?novna fingerboardingu a je ur?ena p?edevm pro ty, kte? si cht?j vyzkouet o ?em fingerboarding je. Akce se kon ve vznamnch m?stech v ?echch a na Morav?. Na akci je p?tomen vdy jeden ?len tmu Swat/Fingerboarding.cz teamu, kter zap?j?uje fingerboardy a rad p?i jzde. Mate-li zjem si zajezdit na p?ekkch Blackriver-Ramps, m?ete navtvit n?kterou z akc konanou blzko (Celý příspěvek…)

Foto: Nestl

foto?astnili jsem se akce Nestl h?it?, kter spo?vala v objd?n velkch nkupnch center a p?inen d?tem monost vyzkouet si celou ?adu her. Jednm ze stanovi? byl tak fingerboarding, kde byl p?ipraven n team. Mnoho d?t vid?lo fingerboard poprv a tak bylo jasn, e si park projedou sp pro radost. Nali se ale tak jezdci, kte? v?d?li co d?lat a p?ili si jen tak zajezdit na pr p?ekkch, kter jsme jim s sebou p?ivezli. Fotek je sice po skromnu ale aspo? se m?ete podvat jak akce (Celý příspěvek…)

Video: Battle at the Harrics finle

Video Po del odmlce co tu nebyly newsky (protoe dn ani nejsou) tu mme jedno trochu star video. Jde o finln jzdu Battle at the Harrics mezi Dimitri Schlotthauerem a Jeldo Ulptsem. Nyn v lep kvalit? a z prvn ?ady ze strany rozhod?ch. V prvnch chvlch to vypad e vyhraje Jeldo ale pak s karta obrtila a Dimitri nastolil diktt, kterej nemohl Jeldo vrtit. M?ete taky vid?t tu atmosfru kter na mst? panovala. Absolutn? libov akce. Doufejme, e se p?t rok (Celý příspěvek…)

Video: Chris Daniels

VideoPokud m n?kdo z vs problm s 360 flipem tak po dnenm ?lnku by ho m?l zvldnout s p?ehledem. Chris Daniels nato?il pardn video, kde je vid?t ve podstatn. J vm lehce p?eblm jak tenhle trik zvldnout. Budete pot?ebovat dva triky. Kickflip a 360 popshoveit. Pop ale nemuste ovldat, protoe se to vdycky n?jak doto? :D . Postaven prst? na (Celý příspěvek…)

Video: FlatFace Rendezvous podruh

Video Jedno video z Rendezvous 8 tady u prob?hlo, dneska se podvme na takov kompletn sest?ih z cel akce a hlavn? v lep kvalit?. Take si m?ete ud?lat kompletn obrzek o tom, jak cel kontest vypadal. Padaj docela hust triky a n?kter u se ?ad do skupiny dost obtnch. Zam??me se na druhou minutu toho videa, ta m? dost pobavila :D . Ne ten trik (nepoveden hospital nebo kick impo, odjet) ale vy?uhujc tpek, ktermu jde vid?t jen skoro ?elo. Chudk asi si (Celý příspěvek…)

Video: Session at the Harrics

Video David Baudach, Ramon Angelow a Harald Schn se p?edvedou v dal Session at the harrics. Jde o kvalitn videjko, maximln pohoda, skv?l pojezd a luxusn triky. To si p?edstavm, kdy se ?ekne video od Harryho. Zajmav, jak se te? za?naj jezdit hodn? popshoveity ale mon se mi to jen zd. Kadopdn? tohle video se mi hodn? lb a myslm, e se (Celý příspěvek…)

Video: Harry in the USA

VideoDneska tu mme nlo hned ?ty? vide z produkce Haralda Schna. P?edevm pojezd na G8 parku u Mika Schneidera doma. Ur?it? neuvidte jen Harryho ale i ?adu dalch jezdc?, kte? je objevili po?as videa. Posledn part je docela zajmav v?c. P?i ?ekn na letadlo/vlak/bus se d stihnout opravdu hodn? v?c. A jak to tak bv, tak na letitch ?i ndrach bv mnohdy spot? vc (Celý příspěvek…)