Video: Fast Fingers 16

Vide z Fast Fingers 16 je opravdu hodn?. Tohle se objevilo a dnes, hodn? tdn? po akci, ale kv?li jeho kvalit? ho sem musme dt. Men problm vech t?ch p?edelch vide byl, e neukazovaly zvod jako takov, ale spoustu fingerboardingu okolo, co bylo fajn, ale ze samho zvodu jsme vid?li opravdu mlo. Tohle video to m?n. P?es p?l videa jsou zb?ry jzd zajmavch jezdc? a finlov slavnostn vyhlen vt?z?. (Celý příspěvek…)

Video: GRAND FINGERS CONTEST 2013 KATOWICE

Fingerboarding funguje mezinrodn? ji n?kolik let a nyn ns o tom p?esv?d?uj i nai severn soused. Polsk Katowice hostily Grand Fingers Contest, po?dan na mstnm skateparku a Krzysiek Kozi?ski nm z n?j p?in report. Jist? vs zaujme pouit park, kter je mix veho monho, v?etn? (bohuel) plastovch ramp. To je jen mal ka?ka na pestrosti celho setu a pestrost vs ?ek i v rmci jezdc?. (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Best trick contest

Dnes tu pro vs mme dal oznmen zvod?, tentokrt z N?mecka. Je to ji ?tvrt dl Best trick contestu po?dan Blackriver ramps ji tradi?n? v Blackriver store, Berlin. Akce se kon u 20. ?ervence a ur?it? se m?ete t?it na skv?l parky, hv?zdn hosty a dobrou atmosfru. Pro registraci, nebo dal info si p?e?t?te plakt ne.
(Celý příspěvek…)

Crossed Fingers 2

Kadence zvod? Crossed Fingers opravdu nen mal. Ub?hlo n?kolik tdn? od Crossed Fingers sessions a mme tu oznmen dalho kola tohoto britskho zvodu. Akce se kon 31. srpna, take takov p?jemn rozlou?en se s przdniny. ur?it? lkav je prize money ve vi 200 liber a v?et sponzor?, kde nechyb ani Swat Skates, Propaganda nebo Snobstyle. Pro dal info nsledujte plakt ne. (Celý příspěvek…)

Video: Lagrimas

Alexis Ramayo pat? mezi ty vce aktivn jezdce, take se ?ad po boku Dirty Harryho nebo Mika Schneidera. Dnes vypustil do sv?ta dal v?c, kter se nese hezky v pohodovm duchu. Hraje klidn hudba, dn zb?sil tempo trik?, prost? chill. Alexisovi k tto pard? sta? jen pr ramp, take nen pot?eba park za velk penze, abyste ud?lali kvalitn video. N?kdy sta? t?eba jen knka. (Celý příspěvek…)

Video: Hitooth Engrave Series

Tommy Hermawan p?edstavil sv?tu tohle video, kter krom? dobrho fingerboardingu nabz i n?co navc. Toti pohled na velice poveden betonov park. Typov? je lad?n do old school stylu a to se nm opravdu lb. P?kn rdiusy a raily + npad s vodnm jezrkem, kter by slab jezdci asi proklnali. Ve videu na to taky jeden jezdec doplatil a ne jednou. Jinak se video nese na naprosto pohodov vln?. (Celý příspěvek…)

Video: Lowpro Talents – Alfrd Kovcs

Samoz?ejm?, e na prvnm mst? hodnocen vide je fingerboarding. Nebudeme sem p?ece dvat dob?e ud?lan videa totlnch amatru. Avak tohle video je jednak dobr fingerboardov?, ale taky moc hezky zpracovan, co se efekt? t?e. Ns samotn by zajmalo, jak to Alfrd zvldl, nicmn? to uvidte sami. Efekty se hezky ms s dobrm fingerboardingem a ani jedna ?st nen p?ehnan ?i nedotaen, take vs ?ekaj skoro 2 minuty zajmavho materilu. (Celý příspěvek…)

Video: AAGUAA ? – FingerWakeSkate

O tomto netradi?nm a jist? zrovna v tomto ro?nm obdob zajmavm vrobku jsme ji informovali a nyn se objevilo dal video borc?, kte? Finger Wake Skate vyuvaj. Sami uznejte, e nejeden vmi znm aqua park by pro tohle nael vyuit. Tam je radius? a hran vc ne dost. No, prv? toto video ukazuje irok vyuit Wake Skatu. Daj se s nm bez problmu provd?t flipy i r?zn slidy, ale vak uvidte sami, tak p?jemnou zbavu. (Celý příspěvek…)

Video: Norratrd fingerbords

Jo, tak na takov videa p?tel, se dvme opravdu rdi. Prost? letn idylka, kter se pln? hod pro tuhle ned?ln pohodu. Prost? skateboard, fingerboard, mo?e, hezk holka, sranda, slunce-co vc si p?t? Autor pro fingerboarding vyuil vechno mon. Betonovou cestu, knihy nebo molo. Hezky to dopl?uje pohodov hudba a kvalita kamery a dky hezkmu po?as i dobr p?rodn nasvcen. (Celý příspěvek…)

Video: +BRR+ Store Berlin – Outdoor Session

Harald Schon pro ns p?ipravil opravdovou bombu. Vyuil hezkho po?as a dobr sestavy v Blackriver Store, Berlin a vytvo?il venkovn video. To se tedy opravdu povedlo. A nebylo k tomu pot?eba nic extra zvltnho. Borc?m k pardnm trik?m posta?il chodnk, odpadkov ko a schytal to i sktr. Harald video vyperkoval jet? vc, kdy vytvo?il skv?l zpomalen zb?ry a vs tak ?ek opravdu profi podvan. (Celý příspěvek…)

Video: Blackriver Village

Tohle video je opravdu bez p?ehn?n ?ist dokonalost. To, co Taylor Rosenbauer pro tohle video vytvo?il, p?ekon mlokdo a mloco. T?ko se to popisuje slovy, a kdy u se o to pokusme, nevyzn to tak skv?le, jak tohle video vypad. P?es 7.000 shldnut za necel 2 dny mluv za ve. I kdybyste byli na pokraji kmatu a chystali se spt ke 12. hodinov sm?n? na stavb?, stejn? byste to m?li vid?t. Tak neztrcejte ?as a hned zm?kn?te play. (Celý příspěvek…)

Video: Ayo

Co na to ?ct.. My takov videa mme rdi. Prost? se sejde parta kmo?, otev?e se pr piv, vythnou se rampy, kamera a v?tinou je p?i tom hodn? srandy. Parta okolo Mika Schneidera do toho p?esn? zapad a vy se tak m?ete t?it na dobr triky, n?kolik zajmavch ramp a hlavn? dobrou nladu. Ve je podtreno pohodovou hudbou a kamera, kter neuraz. (Celý příspěvek…)

Video: Psychedelic Elephant 2

Celkov rove? fingerboardovch vide la za posledn dobu hodn? nahoru. Jezdci u nejen, e kupuj kvalitn kamery, ale sna se odliit i jinm stylem to?en, sv?tlem i efekty. No Thibaultu Chapironovi se to povedlo na maximum. Jeho prce s videem je opravdu senza?n. Efekty jako nsoben obrazu, zrychlen zb?ry pozptku nebo zelen dm vypadaj opravdu skv?le a ve je umocn?no psycho hudbou. Video m prost? sv?j osobit feeling a vs bude jist? bavit stejn? jako ns. (Celý příspěvek…)

Fingerboard Encounter (AAR)

Fingerboard EncounterDne 22.6. se konal zvod Fingerboard Encounter, na kter dorazila i posila ze zahrani?, Harald Schn z ASI Berlin Team. Dve?e klubu se otev?eli ji okolo jedenct, samotn zvody za?aly okolo jedn hodiny a pokra?ovaly asi do est. Zvod se skldal ze dvou kol, p?i?em prvn kolo trvalo 45 vte?in a kon?ilo last trickem, kter si jezdec vylosovala sekc parku, na kter si vybral jakkoliv trik. Do druhho kola postoupilo 10 nejlepch a pot se s?tal po?et bod? z obou kol (Celý příspěvek…)